Kontakt

 

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

 

Kontaktné adresy organizačných útvarov Úradu BBSK
Organizačný útvar Všeobecná e-mailová adresa
Kancelária predsedu predsedaatbbsk [dot] sk
Riaditeľ Úradu BBSK riaditelatbbsk [dot] sk
Podateľna úradu podatelnaatbbsk [dot] sk
Oddelenie dopravy dopravaatbbsk [dot] sk
Oddelenie financií financieatbbsk [dot] sk
Oddelenie hospodárskych aktivít hospodarske_aktivityatbbsk [dot] sk
Oddelenie investícií a verejného obstarávania oddiavoatbbsk [dot] sk
Oddelenie kulúry a cestovného ruchu oddkacratbbsk [dot] sk
Oddelenie podporných služieb oddpsatbbsk [dot] sk
Oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva oddssazatbbsk [dot] sk
Oddelenie  SO/RO pre ROP soroatbbsk [dot] sk
Oddelenie správy majetku majetokatbbsk [dot] sk
Oddelenie správy registratury registraturaatbbsk [dot] sk
Oddelenie školstva a mládeže skolstvoatbbsk [dot] sk
Oddelenie územného plánovania a životného prostredia oddupazpatbbsk [dot] sk
Útvar hlavného kontrolóra  

Prípadne využite kontaktný formulár.