Kontakt

 

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

 

Kontaktné adresy organizačných útvarov Úradu BBSK
Organizačný útvar Všeobecná e-mailová adresa
Kancelária predsedu predsedaatvucbb [dot] sk
Kancelária riaditeľa riaditelatvucbb [dot] sk
Podateľna úradu podatelnaatvucbb [dot] sk
Odbor podporných služieb admin_sluzbyatvucbb [dot] sk
Odbor regionálneho rozvoja regionatvucbb [dot] sk , tourismatvucbb [dot] sk
Odbor SO/RO pre ROP soroatvucbb [dot] sk
Odbor zdravotníctva zdravotnictvoatvucbb [dot] sk
Oddelenie cestnej infraštruktúry cestna_infrastrukturaatvucbb [dot] sk
Oddelenie dopravy dopravaatvucbb [dot] sk
Oddelenie implementácie investičných projektov investicieatvucbb [dot] sk
Oddelenie kultúry kulturaatvucbb [dot] sk
Oddelenie podpory poskytovateľov sociálnych služieb odd_pp_soc_sluziebatvucbb [dot] sk
Oddelenie sociálnych služieb odd_soc_sluziebatvucbb [dot] sk
Oddelenie správy majetku majetokatvucbb [dot] sk
Oddelenie tvorby rozpočtu a finančného riadenia rozpocetatvucbb [dot] sk
Oddelenie účtovníctva uctovnictvoatvucbb [dot] sk
Oddelenie vzdelávania a športu vzdelavanieatvucbb [dot] sk
Útvar hlavného kontrolóra  

Prípadne využite kontaktný formulár.