Úradná tabuľa

 

Financie a rozpočet

Oznámenie o zverejnení návrhu rozpočtu
Návrh rozpočtu BBSK Návrh Záverečného účtu BBSKVZN

Platné VZN VZN na pripomienkovanie

 

Verejné obstarávania

Prebiehajúce obstarávania
Ukončené obstarávania
Zrušené obstarávania

 

Výberové konania

Úrad BBSK OvZP

Zastupiteľstvo

Termíny zasadnutí Uznesenia

Obchodné verejné súťaže 

Predaj nehnuteľného majetku
Nájom majetku
Výslesky obchodných verejných súťaží
Predaj hnuteľného majetku
Ostatné
           

 

Prebytočný majetok

Nehnuteľný majetok Hnuteľný majetok

 

Ostatné

Petície RIUS BBSK
Verejné vyhlášky verejnej dopravy Špeciálny stavebný úrad

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače