real okey okey
paykasa paykwik
www.lorriane.club
bahis siteleri
ankara escort
erotik film
Fake Watches

Výberové konania - Úrad BBSK

Nižšie uvádzame zoznam aktuálne prebiehajúcich výberových konaní na pracovné pozície v rámci Úradu BBSK. V prípade, že sa v zozname nenachádza žiadna pracovná pozícia, aktuálne nie je vyhlásené žiadne výberové konanie. Výberový proces riadi oddelenie riadenia ľudských zdrojov Úradu BBSK.

Informácie k výberovým konaniam:

Výber uchádzačov na všetky vedúce aj referentské pozície realizujeme v rámci transparentnosti formou otvorených výberových konaní a pohovorov. Členmi výberových komisií sú vedúci zamestnanci, ktorí budú priamymi nadriadenými budúcich zamestnancov, zástupca oddelenia RĽZ, vo vybraných pracovných pozíciách riaditeľ Úradu BBSK. Pri obsadzovaní vedúcich pracovných pozícií je členom výberovej komisie v zmysle Kolektívnej zmluvy aj zástupca odborovej organizácie. Pri zostavovaní komisie sa vždy zohľadňuje prípadný konflikt záujmov alebo zaujatosť jej jednotlivého člena. Za konflikt záujmov považujeme aj ak by niektorý uchádzač a člen komisie boli blízkymi osobami. Výberové konanie zverejňujeme minimálne 10 dní vopred na našej webovej stránke a zároveň na portáli www.profesia.sk. Pri vybraných pracovných pozíciách, tam kde je to prínosné, uchádzačom zadávame vypracovanie písomného testu, konkrétnej úlohy, spracovanie eseje alebo požadujeme absolvovanie konkrétneho on-line testu. Do užšieho výberu sú vybratí uchádzači, ktorí najviac splnia zadané kritériá. Neúspešných uchádzačom je zaslaná e-mailová informácia. Uchádzači, ktorí sa zúčastnili osobných pohovorov sú o záverečnom rozhodnutí výberovej komisie vyrozumení telefonicky. Po uzavretí výberového procesu je v archíve zverejňovaná zápisnica o procese výberového konania.

27.05.
2020

Odborný referent pre riadenie projektov (muž / žena)

Hľadáme projektových špecialistov na implementáciu schválených projektov pre oblasť školstva. Vybudovali sme kvalitný projektový tím, ktorý pracuje na zlepšení nášho kraja a keďže projektov je čoraz viac, hľadáme ďalších šikovných ľudí na ich implementáciu.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa

Copyright © 2014 BBSK

RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače