O iniciatíve Catching-Up Regions

Catching-Up Regions (CURI) je iniciatívou na pomoc dobiehajúcim regiónom – na podporu rastu a inovácií v nich, odstránenie prekážok pre lepšie využívanie európskych fondov a na zvýšenie prínosu týchto investícií.

 

Iniciatívu od roku 2015 realizuje Európska komisia v spolupráci so Svetovou bankou. Pilotne bola realizovaná vo viacerých regiónoch Poľska a Rumunska, na Slovensku sa do nej v roku 2018 zapojil Prešovský samosprávny kraj.

 

Práce na Iniciatíve sa v Banskobystrickom samosprávnom kraji začali 27.3.2019, kedy Ján Lunter (predseda Banskobystrického samosprávneho kraja), Andreas von Busch (zástupca Generálneho riaditeľstva pre regionálnu a mestskú politiku EK), Paul Kriss (zástupca Svetovej banky) a Denisa Žiláková (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu) podpísali Zámer o spolupráci.

 

Počas realizácie CURI v Banskobystrickom samosprávnom kraji experti Svetovej banky, v spolupráci so zamestnancami Úradu BBSK a miestnymi odborníkmi, zanalyzujú prekážky rýchlejšieho rastu regiónu a vypracujú odporúčania opatrení a projektov, ktoré sú pre kraj kľúčové pre rozvoj jeho potenciálu.

 

V prebiehajúcej prvej fáze Iniciatívy tímy odborníkov pracujú na témach:

    -   Integrovaný, inteligentný a udržateľný dopravný systém

    -   Zosúladenie ponuky stredných odborných škôl s potrebami trhu práce

    -   Prepojenie priemyslu na pracoviská výskumu a vývoja

    -   Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov

Title of the document

Title of the document


  

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
Copyright © 2013 BBSK
RSS    For information in English please call +421 940 624 563
Prihlásiť

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače