2.etapa Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Zasadnutím riadiaceho výboru iniciatívy Catching-Up Regions dňa 24.11.2020 sa úspešne ukončil 1. ročník iniciatívy Catching-Up Regions v Banskobystrickom kraji a schválil sa akčný plán pre 2. rok.

V druhej etape iniciatívy Catching-Up regions budeme pokračovať v štyroch oblastiach a pribudne jedna nová.

Integrovaný, inteligentný a udržateľný dopravný systém

Zosúladenie ponuky stredných odborných škôl s potrebami trhu práce

Prepojenie priemyslu na pracoviská výskumu a vývoja

Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov

Zlepšenie integrácie skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením

       

Výstupy 2. etapy Catching-Up Regions v Banskobystrickom samosprávnom kraji 

Druhá etapa iniciatívy nadviazala na aktivity prvého ročníka v štyroch prioritných oblastiach – komponentoch, ktoré sú uvedené vyššie a zároveň uviedla nový komponent zameraný na zlepšenie integrácie skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.

V piatich komponentoch sa počas roku 2021 podarilo úspešne zrealizovať plánované zámery a aktivity.

I.    komponent: Integrovaný, inteligentný a udržateľný dopravný systém

V rámci prvého komponentu zameraného na rozvoj dopravnej infraštruktúry kraja sa podarilo pripraviť návrh pre fungovanie Integrovaného dopravného systému (IDS BBSK) a s ním spojených služieb. Činnosť IDS BBSK by mala začať do konca roka 2021.

 II.    komponent: Zosúladenie ponuky stredných odborných škôl s potrebami trhu práce

V rámci druhého komponentu boli pripravené projektové zámery pre 5 pilotných stredných odborných škôl v Banskobystrickom kraji. V príprave je Národný projekt Zavádzanie systému manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy.

 III.    komponent: Prepojenie priemyslu na pracoviská výskumu a vývoja

V decembri 2020 BBSK otvoril komunitné kreatívne centrum Innolabb zamerané na stimuláciu kreativity a inovácií, ktorému sa napriek náročnej pandemickej situácii podarilo aktívne rozbehnúť svoju činnosť, zorganizovať viacero aktivít a získať viac ako 50 členov. Ďalším veľkým úspechom tohto komponentu zameraného na prepájanie priemyslu a výskumu bolo vyhlásenie výzvy na poskytnutie inovačných poukážok, o ktoré podnikatelia v kraji prejavili mimoriadny záujem.

 IV.    komponent: Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov

V rámci štvrtého komponentu sa podarilo vypracovať projektový zámer pre Národný projekt Agentúry integrovanej starostlivosti, ktorá by mala začať činnosť v blízkej dobe. V prípravnej fáze sú aj projektové dokumentácie pre denný stacionár v obci Kráľ, zariadenie pre seniorov v obci Štrkovec a Centrum integrovanej starostlivosti v Tornali.

 V.    komponent: Zlepšenie integrácie skupín ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením

V poslednom komponente boli vybrané 3 pilotné samosprávy (Fiľakovo, Jelšava, Šumiac), v ktorých sa aktualizovali a tvorili PHSR, na čo nadviazala tvorba investičných balíčkov a príprava projektových zámerov pre Nenávratný finančný príspevok (NFP).

Všetkých päť komponentov druhého ročníka iniciatívy bude v roku 2022 pokračovať implementačnou fázou.

Dokumenty na stiahnutie

Akčný plán pre rast a zamestnanosť v BBSK na rok 2021 (315 kB)

Action plan for the Growth and Employment in the BBSGR for 2021 (267 kB)

Najväčšie úspechy CURI 1 / Najväčšie výzvy CURI 2 (1.15 MB)

SÚHRNNÁ SPRÁVA_INICIATÍVA CATCHING-UP REGIONS 2 (5.6 MB)

OVERVIEW REPORT_CATCHING-UP REGIONS INITIATIVE 2 (27.7 MB)

MODEL INTEGROVANEJ STAROSTLIVOSTI O STARŠÍCH VO FUNKČNOM ZOSKUPENÍ OBCÍ JUŽNÉHO GEMERA (10.4 MB)

INTEGRATED ELDERLY CARE MODEL FOR THE SOUTH GEMER FUNCTIONAL GROUPING OF MUNICIPALITIES (10.6 MB)

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLSTVO - Súhrnná správa (2.4 MB)

SECONDARY VET SCHOOLS PROJECT - Summary report (2.2 MB)

PREPÁJANIE PRIEMYSLU A VÝSKUMU_Súhrnná správa (9.20 MB)

LINKING INDUSTRY AND RESEARCH IN THE BANSKÁ BYSTRICA REGION (10.14 MB)

DIGITALIZÁCIA VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI (4.0 MB)

DIGITALIZATION OF PUBLIC TRANSPORT IN THE BANSKÁ BYSTRICA REGION (4.2 MB)

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.