Aktuality

19.11.
2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK od 22.11.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, na základe uznesenia vlády SR č. 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03.2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR a z toho vyplývajúcich prijatých opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto prenosného ochorenia vydaných v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie a následnú zmenu požiadaviek verejnosti na dopravné služby, v zmysle § 15 ods. 3 a 4 zákona schválil mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy.

19.11.
23.11.

Vydanie súhlasu k zriadeniu autobusovej linky - pripomienkovanie do 23.11.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, prijal dňa 18.11.2020 žiadosť Bratislavského samosprávneho kraja o vydanie súhlasu k návrhu dopravcu Cestovná kancelária DAKA, s. r. o., Veterná 43, 931 01 Šamorín, IČO: 47 550 783, na udelenie dopravnej licencie, ktorou sa má zriadiť autobusová linka na trase: Bratislava – Trnava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Rimavská Sobota – Rožňava – Košice – Michalovce – Humenné – Snina podľa predloženého návrhu cestovného poriadku.

09.11.
2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK od 10.11.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, prijal žiadosť dopravcu Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., Mikušovská 17, 984 01 Lučenec 1, o mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy.

06.11.
2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK od 03.11.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, prijal žiadosť dopravcu Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., Mikušovská 17, 984 01 Lučenec 1, o mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy.

30.10.
2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK od 01.11.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, na základe uznesenia vlády SR č. 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03.2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR a z toho vyplývajúcich prijatých opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto prenosného ochorenia vydaných v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie a následnú zmenu požiadaviek verejnosti na dopravné služby, v zmysle § 15 ods. 3 a 4 zákona nariadil mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy.

29.10.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL 603509 od 01.11.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu Branislav Kováčik – KOVÁČIK, Petra Jilemnického 99, 976 52 Čierny Balog, o zmenu cestovného poriadku linky pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 603509 s účinnosťou od 01.11.2020.

28.10.
2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK dňa 29.10.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, na základe uznesenia vlády SR č. 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03.2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR a z toho vyplývajúcich prijatých opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto prenosného ochorenia vydaných v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie a následnú zmenu požiadaviek verejnosti na dopravné služby, v zmysle § 15 ods. 3 a 4 zákona nariadil mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy.

23.10.
2020

Cestovný poriadok ŽSR (GVD) pre obdobie 2020/2021

Cestovný poriadok verejnej železničnej osobnej dopravy, spracovaný zo strany ŽSR, ako manažéra infraštruktúry, na základe objednávky železničných podnikov vstúpi do platnosti od celoštátnej zmeny cestovných poriadkov od 13. decembra 2020.

23.10.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL 609511 a 609512 od 26.10.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666/27, 980 55 Klenovec, o zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 609511 a 609512 s účinnosťou od 26.10.2020.

23.10.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL 603512 a 603513 od 26.10.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu NIKA TRANS, s. r. o., Beňuš 391, 976 64 Beňuš, o zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 603512 a 603513 s účinnosťou od 26.10.2020.

Zobrazené záznamy: 21-30 z 77

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK od 22.11.2020

Dátum zverejnenia: 19. 11. 2020, 00:00
Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, na základe uznesenia vlády SR č. 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03.2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR a z toho vyplývajúcich prijatých opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto prenosného ochorenia vydaných v súvislosti s nepriaznivým vývojom epidemiologickej situácie a následnú zmenu požiadaviek verejnosti na dopravné služby, v zmysle § 15 ods. 3 a 4 zákona schválil mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy.

Zmeny spočívajú v úprave zavedeného mimoriadneho režimu, konkrétne v úprave značiek obmedzujúcich časový rozsah prevádzky spojov, na základe podnetov samospráv a verejnosti na nedostačujúce dopravné služby hlavne za účelom zabezpečenia dochádzania do zamestnania.

Dopravca: Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s.
Linka č.: 608403 a 609416.
Účinnosť od: 22.11.2020
Schválené: 19.11.2020

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563