Aktuality

10.12.
2020

Zmena cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK od 13.12.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, prijal žiadosť dopravcu Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., Mikušovská 17, 984 01 Lučenec 1, o zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy.

10.12.
2020

Zmena cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK od 13.12.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, prijal žiadosť dopravcu Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, 960 95 Zvolen 1, o zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy.

04.12.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL 603513 od 07.12.2020 - úprava

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu NIKA TRANS, s. r. o., Beňuš 391, 976 64 Beňuš, o zmenu cestovného poriadku linky pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 603513 s účinnosťou od 07.12.2020.

04.12.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL 609511 a 609512 od 13.12.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu Ján Ulický Fantastic, Červenej armády 666/27, 980 55 Klenovec, o zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 609511 a 609512 s účinnosťou od 13.12.2020.

03.12.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL 611506 od 13.12.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu RegioJet, a. s., Obchodná 48, 811 06 Bratislava 1, o zmenu cestovného poriadku linky pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 611506 s účinnosťou od 13.12.2020.

03.12.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL od 13.12.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu Slovenská autobusová doprava Lučenec, a. s., Mikušovská 17, 984 01 Lučenec 1, o zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 606501, 606506, 608501, 608502, 608503, 609501 a 609503 s účinnosťou od 13.12.2020.

03.12.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL 603511 od 12.12.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu Tibor Schnierer – AUTOBUSOVÁ DOPRAVA, Oremlaz 63, 976 62 Brusno, o zmenu cestovného poriadku linky pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 603511 s účinnosťou od 12.12.2020.

01.12.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL 611505 od 13.12.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu SAD Sliač, s. r. o., Družstevná 7, 962 31 Sliač, o zmenu cestovného poriadku linky pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 611505 s účinnosťou od 13.12.2020.

01.12.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL 603512 a 603513 od 04., resp. 07.12.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu NIKA TRANS, s. r. o., Beňuš 391, 976 64 Beňuš, o zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 603512 a 603513 s účinnosťou od 04., resp. 07.12.2020.

27.11.
2020

Zmena cestovného poriadku DAL 603509 od 01.12.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu Branislav Kováčik – KOVÁČIK, Petra Jilemnického 99, 976 52 Čierny Balog, o zmenu cestovného poriadku linky pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy č. 603509 s účinnosťou od 01.12.2020.

Zobrazené záznamy: 11-20 z 77

Zmena cestovného poriadku DAL 603509 od 01.12.2020

Dátum zverejnenia: 27. 11. 2020, 00:00
Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal žiadosť dopravcu Branislav Kováčik – KOVÁČIK, Petra Jilemnického 99, 976 52 Čierny Balog, o zmenu cestovného poriadku linky pravidelnej vnútroštátnej diaľkovej autobusovej dopravy.

Pravidelnú autobusovú dopravu na tejto linke dopravca vykonáva komerčne na vlastné podnikateľské riziko, pričom tieto dopravné služby nie sú poskytované v rozsahu výkonov vo verejnom záujme objednávaných zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja.

Zmeny spočívajú v aktualizácii značiek obmedzujúcich časový rozsah prevádzky spojov pre kalendárne obdobie 2020/2021; v obmedzení rozsahu ponuky dopravných služieb vzhľadom na nepriaznivý vývoj dopytu cestujúcich po nich v dôsledku vývoja epidemiologickej situácie a prijatých opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosného ochorenia COVID-19 počas mimoriadnej situácie vyhlásenej na území SR; v zastavení prevádzky spojov 7 a 8, obnovení prevádzky spojov 5, 6, 9 a 16 v príslušných režimoch prevádzky, v úprave časovej polohy spoja 6 o 15 min neskôr, v zrušení zastavovania spoja 16 na zastávke Trnava, AS, v úprave času odchodu spojov 5, 7, 9, 13 a 15 zo zastávky Trnava, AS o 5 min skôr.

Dopravca: Branislav Kováčik - KOVÁČIK
Linka č.: 603509
Účinnosť od: 01.12.2020
Schválené: 26.11.2020

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563