real okey okey
paykasa paykwik
www.lorriane.club
bahis siteleri
ankara escort
erotik film
Fake Watches

Odbor verejnej dopravy

  • plní úlohy týkajúce sa poskytovania a realizácie služieb v oblasti verejnej dopravy
  • zabezpečuje dopravnú obslužnosť v rámci regiónu, vypracováva strategické plány v oblasti verejnej dopravy, pripravuje a realizuje koncepcie jej rozvoja a poskytuje metodickú podporu dopravcom v pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja

Aktuality

29.05.
10.06.

Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR (GVD) pre obdobie 2020/2021 - pripomienkovanie do 10.06.2020

V zmysle „Harmonogramu prác pre zostavu GVD 2020/2021“ bol zo strany ŽSR, ako manažéra infraštruktúry, Banskobystrickému samosprávnemu kraju predložený Rámcový návrh Cestovného poriadku ŽSR pre obdobie platnosti 2020/2021. Tento rámcový návrh je pracovným návrhom cestovného poriadku verejnej železničnej osobnej dopravy, ktorý vstúpi do platnosti od celoštátnej zmeny cestovných poriadkov od 13. decembra 2020, spracovaným na základe objednávky železničných podnikov. Banskobystrický samosprávny kraj je podľa § 38 písm. b) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach oprávnený sa vyjadrovať k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií a za týmto účelom predložený rámcový návrh predkladá na pripomienkovanie verejnosti.

28.05.
2020

2. zmena Cestovného poriadku ŽSR (GVD) pre obdobie 2019/2020 od 14.06.2020

2. zmena Cestovného poriadku verejnej železničnej osobnej dopravy, spracovaná zo strany ŽSR, ako manažéra infraštruktúry, na základe objednávky železničných podnikov vstúpi do platnosti od 14. júna 2020.

28.05.
2020

Mimoriadna zmena cestovného poriadku liniek prímestskej autobusovej dopravy BBSK od 01.06.2020

Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a objednávateľ dopravných služieb vo verejnom záujme podľa § 43 písm. d) zákona, na základe uznesenia vlády SR č. 111/2020 o vyhlásení mimoriadnej situácie pre územie SR od 12.03.2020 od 06:00 h podľa § 8 zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR a z toho vyplývajúcich prijatých opatrení na predchádzanie vzniku a šíreniu tohto prenosného ochorenia vydaných v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie a následnú zmenu požiadaviek verejnosti na dopravné služby, v zmysle § 15 ods. 3 a 4 zákona nariadil mimoriadnu zmenu cestovného poriadku liniek pravidelnej vnútroštátnej prímestskej autobusovej dopravy.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa

Copyright © 2014 BBSK

RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače