Podávanie oznámení o protispoločenskej činnosti

Oznámenie o protispoločenskej činnosti je možné podať  elektronickou poštou zaslanou na adresu opsc@bbsk.sk , ktorá je dostupná nepretržite, 24 hodín denne, ako aj poštou zaslanou na adresu:

Úrad BBSK, hlavný kontrolór,

Námestie SNP 23,

974 01 Banská Bystrica,

Na obálke je potrebné uviesť upozornenie „DO RÚK HLAVNÉHO KONTROLÓRA – NEOTVÁRAŤ“.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563