Májové novinky Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa

Publikované:
Aktualizované:
Novinky - máj 2023

Ide nám to!

Snahou predmetovej komisie prírodovedných predmetov, matematiky a informatiky je získať mladých ľudí pre prírodné vedy, motivovať a ukázať ich význam a uplatnenie v praxi. V tomto školskom roku sa naši študenti „nabíjali“ vo fyzikálnom, chemickom  a matematickom náboji. Súťaží sa zúčastnili ako zmiešané kolektívy a hoci neobsadili popredné miesta, prichádzali s cennými skúsenosťami a nabudením do ďalšieho ročníka, ako aj do iných aktivít. Ďalšou kolektívnou súťažou bol projekt Road2Fei na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde  skúsenosti získal kolektív študentov prvého ročníka. 

Okrem súťaží sa študenti 1.A, 2.A a 3.A zapojili do Ekoolympiády a interaktívneho vzdelávania EKO´45 s Planet Lover, nakoľko sú im blízke ekologické a environmentálne témy. V predmetových olympiádach, ktoré sú súťažou jednotlivcov, sme boli úspešní. Do krajského kola Biologickej olympiády sa dostali naši maturanti Lucia Rybárová a Jakob Ján Juhás (oktáva). Súťažili v projektovej časti a so svojimi zaujímavými témami sa stali úspešnými riešiteľmi. Za mladších žiakov nás v teoreticko-praktickej časti Biologickej olympiády reprezentovali Adam Bernát (2.A), Matúš Martinec (1.A) a Veronika Magulová (3.A). V Matematickej olympiáde nás v krajskom kole reprezentovali Samuel Pauček (1.A), ktorý sa tešil z 3. miesta, a Matúš Martinec (1.A), ktorý obsadil 5. miesto. V Chemickej olympiáde sa do krajského kola v kategórii B prebojovali Tomáš Jaďuď (2.A), ktorý sa stal úspešným riešiteľom, a Eva Žilková (2.A), ktorá získala krásne 1. miesto. V kategórii C do kraja postupujú Ivana Balážiová, Samuel Pauček a Matúš Martinec (1.A). Krajské kolo máme ešte len pred sebou, tak budeme našim prvákom držať palce.

Žiaci Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa.
Žiaci Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa.

Komu cinklo na účte :)

Oplatí sa zabojovať, chodiť pravidelne do školy, byť aktívny, snažiť sa o čo najlepšie výsledky, lebo opäť sme rozdelili na základe dotácie z mesta Nová Baňa MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ v celkovej výške 570 eur. Z „vreckového“ 30 € sa potešili:

oktáva: Alexandra Marková, Lucia Rybárová, Alex Zboran, Petrana Mäsiarová, Jakob Ján Juhás, Hugo Bagala, Daniel Budinský, Samuel Struhár;

4. A: Juraj Majzler, Samuel Maslen, Šimon Peter Šuhajda;

3. A: Monika Repiská, Anežka Ďurovičová;

2. A: Timotej Kratmüller, Eva Žilková, Miriama Kosejová;

1. A: Ivana Balážiová, Matúš Martinec, Samuel Pauček.

BLAHOŽELÁME!

Logo mesta Nová Baňa s erbom a textom: s finančnou podporou mesta Nová Baňa.

Deň narcisov

Dňa 20. apríla 2023 sa konala už po 27.-krát jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine.

Život občas „bodne“, obráti sa naruby a to vo veľa prípadoch oznámením onkologickej diagnózy.

Je úžasné mať v takýchto chvíľach ľudí, ktorí sa na život dokážu pozrieť z inej strany a byť solidárni, napríklad dobrovoľníckou činnosťou pri zbierke v prospech Ligy proti rakovine.

Takými sú aj naši členovia školského parlamentu: V. Kyseľová, S. Pauček, L. Bratková, M. Adamík, M. Martinec, L. Meliš, A. Bernát, M. Kamenský, Z. Drážilová, V. Gregor, V. Káčerová, M. Repiská, ktorí pod vedením Mgr. Evy Budinskej realizovali zbierku či už v priestoroch našej školy, alebo v uliciach mesta, na mestskom úrade, na benzínovej pumpe, ...

Okrem krásneho výťažku vo výške 1 010 eur sa dobrovoľníkom podarilo zlepšiť si svoje komunikačné schopnosti, prešli pár tisíc krokov na čerstvom vzduchu, organizačne si rozdelili trasy, trpezlivo si vypočuli názory občanov na momentálny stav životnej úrovne na Slovensku a nakoniec rýchlo roztriedili a zrátali všetky bankovky a mince.

Ďakujeme všetkým za  dobrovoľný finančný príspevok, ktorý bol zaslaný na účet Ligy proti rakovine, a našim študentom za ich dobrovoľnícku činnosť.

Žiaci Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa.

Ausflug nach Bratislava

Keď sa v súťaži zadarí alebo ako sme si peňažnú výhru užili v Bratislave a keďže to bolo na nemčine, viac už len po nemecky:

Am 21. April konnten wir den ersten warmen Frühlingstag für einen gemeinsamen Ausflug nach Bratislava nutzen. Diese Möglichkeit finanzierten wir mit den Preisgeldern, die wir für die erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Wettbewerben erhalten hatten. Einen Geldpreis gewann die Klasse Oktáva: Im vergangenen Jahr hatten die Schülerinnen und Schüler im Rahmen des Deutschunterrichtes an einem Politikwettbewerb teilgenommen. Auch die Schülerinnen unseres Deutsch-Seminars aus der 3. A wurden mit einem Preis geehrt. Sie hatten sich an einem internationalen Wettbewerb über deutsch-slowakische Geschichte beteiligt.

In Bratislava besuchten wir gemeinsam die wichtigsten Sehenswürdigkeiten, besichtigen die neueröffnete Nationalgalerie und spazierten entlang der Donau.

Die gemeinsame Erfahrung des Ausflugs zeigt uns, dass sich unser fleißiges Engagement auszahlte.

Žiaci Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa v Bratislave.

Za históriou do Serede

 24. 4. 1836 navštívili štúrovci so svojím učiteľom Devín. Naši študenti 3. A v tento pamätný deň absolvovali so svojím učiteľom dejepisu Mgr. Mojmírom Feldsamom exkurziu do Serede.

Toto mesto je známe výraznou temnou stopou na holokaust. Tretiaci sa mohli na vlastné oči presvedčiť, čo všetko priniesla doba, v ktorej sa tento strašný príbeh písal.

Žiaci Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa. v Seredi.

Halové veslovanie

25. 4. 2023 sme sa zúčastnili krajského kola v halovom veslovaní v zmiešaných družstvách v Banskej Bystrici. Súťaž sa konala na Gymnáziu Andreja Sládkoviča a z našej školy sme sa jej zúčastnili v zložení: 1. Tobias Kováč, 1.A; 2. Lýdia Bratková, 1.A; 3. Martin Kamenský, 2.A a 4. Ema Müllerová, 3.A pod vedením Mgr. Dmitrija Zvizdeckého. Všetci zúčastnení dali zo seba maximum a podarilo sa nám získať krásne 5. miesto. Keďže ide o absolútnu novinku v rámci nášho školského športu, z podujatia si odnášame nové cenné skúsenosti do ďalších súťaží.

ĎAKUJEME za vzornú reprezentáciu školy!

Žiaci Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa.

Diecézne kolo Biblickej olympiády

Máme za sebou aj diecézne (krajské) kolo Biblickej olympiády, ktoré sa konalo 26. 4. 2023. Tentoraz sa nám podarilo obsadiť 4. miesto. Niektoré úlohy naozaj potrápili, ale pre Anežku Ďurovičovú z 3.A a maturantov Juraja Majzlera a Šimona Petra Šuhajdu to bola po víťazstve v dekanátnom (okresnom) kole a po roku v kraji opäť cenná skúsenosť. Za podporu a prípravu ďakujeme sestre Zdenke a pánovi dekanovi.

Žiaci Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa.

Láka nás aj robotika

Dňa 28.4.2023 sa konala súťaž Road2Fei na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. My prváci sme mali, samozrejme, zostavený tím v zložení Richard Halabuk, Matúš Sabaka, Monika Ďurianová, Andrea Holá a Martin Adamík s názvom Švantner's Family. Bola to súťaž, v ktorej sme museli zostaviť a naprogramovať robota z určitých dielov. Keďže sme mali málo skúseností, v súťaži sme sa neumiestnili, ale zároveň sme neboli ani poslední. Domov si odnášame odmeny za účasť a množstvo cenných rád, ktoré nám pomôžu do budúceho roka. Taktiež sme videli výskumné laboratóriá STU, ktoré sa podieľajú na množstve zaujímavých projektov

Žiaci Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa.

Štafetový beh o pohár primátora mesta Nová Baňa

Prišli sme, nevyhrali sme, ale podporili sme dobrú vec... beh za mier - téma, ktorá od minulého roka rezonuje v každom z nás. Reprezentovali nás bežci z 2. A pod vedením Mgr. Eriky Kopernickej.

Žiaci Gymnázia Františka Švantnera, Nová Baňa.

Kto chce, môže aj vyhrať

Súčasná doba je plná možností, ktoré sa ponúkajú všetkým študentom nielen cez školu a jej pedagógov, ale záplava ponúk je aj na sociálnych sieťach a v iných komunikačných kanáloch. Každý sa vie uplatniť v oblasti, v ktorej sa cíti dobre, resp. v ktorej sa chce rozvíjať aj v budúcnosti. Naša škola podporuje každého aktívneho študenta a veľmi sa teší s nimi z ich úspechov. Aj takto by sa dala popísať cesta našej študentky 3. ročníka Emy Eliasovej k súťaži a oceneniu, ktoré získala v rámci esejistickej súťaže o EÚ.

Sama si asi pred mesiacom všimla na Instagrame post od občianskeho združenia Európsky potenciál. Je to novovzniknuté občianske združenie, ktoré je europeistické, mládežnícke, nestranícke a apolitické. Jeho cieľom je spájať aktívnych mladých ľudí, a tým zvýšiť povedomie o Európskej únii. Po vyhlásení esejistickej súťaže ju zaujala jedna z tém - Výhody a výzvy členstva v EÚ.

Keďže Ema rada píše a tiež sa už niekoľko rokov zaoberá politikou - či už domácou, alebo svetovou, téma bola pre ňu dokonalá.  Aj napriek tomu, že sa problematike EÚ venuje už dlho, svoj text posielala neistá a s pocitom, že sa zúčastní a uvidí. Nakoniec porota esej ocenila 3.miestom a aj komentárom, že - esej je podľa nich na vysokej úrovni, podnetná a kreatívna.

Aj táto súťaž Emu opäť posunula ďalej smerom, ktorý ju zaujíma. Do podobných súťaží sa chce zapájať aj v budúcnosti. Nie je to totiž len o výhre, ale aj o tom, že si zlepšuje svoje spisovateľské zručnosti či znalosti z oblasti politiky.

Na záver Ema všetkým odkazuje: „Rozhodne odporúčam každému, koho tieto témy zaujímajú, sledovať stránky občianskych združení, ako je napr. Európsky potenciál, a zapájať sa do súťaží. Dá vám to naozaj veľa.“

Eme blahoželáme k skvelému umiestneniu, ďakujeme za reprezentáciu školy a zároveň pripájame jej úspešnú prácu!

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.