Odňatie dopravných licencií PAD BBSK – SAD Lučenec

Publikované:
Aktualizované:
Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. a) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal dňa 13.11.2023 návrh dopravcu Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť, Mikušovská 17, 984 01 Lučenec 1, na odňatie dopravných licencií na pravidelnú vnútroštátnu prímestskú autobusovú dopravu na autobusových linkách č.

606401    Lučenec-Cinobaňa-Málinec

606402    Lučenec-Poltár-Hrachovo-Rimavská Sobota

606403    Lučenec-Lovinobaňa-Kotmanová-Mýtna-Ružiná-Píla-Podkriváň-Podkriváň,ZŠ

606404    Lučenec-Kalinovo-Poltár-Málinec-Málinec,Ipeľ

606405    Lučenec-Podrečany-Lovinobaňa-Ružiná-Divín-Tuhár

606407    Lučenec-Veľká nad Ipľom-Bušince-Veľký Krtíš-Modrý Kameň

606409    Lučenec-Boĺkovce

606410    Lučenec-Fiľakovo-Hajnáčka-Tachty

606411    Lučenec-Fiľakovské Kľačany-Fiľakovo-Radzovce-Šiatorská Bukovinka

606412    Lučenec-Trebeľovce-Rapovce-Mučín-Lipovany-Pleš

606415    Lučenec-Halič-Ľuboreč-Závada-Ábelová-Ábelová,Madačka

606416    Lučenec-Halič-Závada-Veĺký Krtíš

606417    Lučenec-Halič-Stará Halič-Tuhár-Budiná

606420    Lučenec-Halič-Gregorova Vieska-Tomášovce-Podrečany-Ružiná-Divín-Tuhár

606422    Lučenec-Fiĺakovo-Radzovce

606423    Lučenec-Halič-Praha-Ábelová-Lentvora

606424    Lučenec-Pinciná-Veĺké Dravce-Dolné Zahorany

606425    Lučenec-Poltár-Kokava nad Rimavicou-Utekáč-Ďubákovo-Látky

606426    Lučenec-Vidiná-Tomášovce

606427    Lučenec-Poltár-Poltár,žel.st.-Rovňany-Krná

606428    Fiľakovo-Lučenec-Detva-Zvolen-Banská Bystrica

606440    Fiľakovo-Buzitka-Veľké Dravce-Ožďany-Sušany

606444    Fiľakovo-Ratka

606445    Fiľakovo-Lučenec-Holiša-Nitra nad Ipľom

607401    Kokava nad Rimavicou-Brezno-Banská Bystrica

608400    Jelšava-Lubeník-Revúca-Muráň-Šumiac-Poprad

608401    Muránska Zdychava-Revúca-Lubeník-Jelšava

608402    Revúca-Lubeník-Jelšava-Hucín-Plešivec 

608403    Revúca-Lubeník-Jelšava-Kameňany-Leváre-Gemerská Ves

608404    Magnezitovce-Jelšava-Chyžné-Lubeník-Revúca

608405    Revúca,AS-Revúca,Kúpeľná ul. Rázc.-Revúca,LTZ-Revúca,AS

608406    Revúca,Revúčka-Mokrá Lúka-Revúca,LTZ

608410    Revúca-Jelšava-Prihradzany-Hucín-Tornaľa

608411    Revúca-Jelšava-Jelšava, nám.-Plešivec-Tornaľa-Tornaľa, ul. mieru ZŠ

608412    Revúca-Jelšava-Ratkovská Lehota-Rybník

608413    Revúca-Lubeník/Jelšava-Sirk-Ratková-Ratkovské Bystré

608414    Revúca-Chyžné-Jelšava-Hucín-Gemerský Sad

608421    Muránska Lehota-Revúca-Lubeník-Jelšava,TV ciachovňa-Jelšava,nám.

608434    Revúca/Jelšava-Turčok-Sirk-Kameňany/Ratková-Ratkovské Bystré

608445    Revúca-Jelšava-Rožňava 

608448    Rožňava-Tornaľa

608481    Tornaľa-Ratková-Sirk-Ratkovské Bystré

608482    Tornaľa-Tornaľa,nám.-Kameňany

608483    Tornaľa-Rašice

608484    Tornaľa-Gemer

608485    Tornaľa-Kaloša-Vyšné Valice

608486    Tornaľa-Vlkyňa

608487    Tornaľa-Ábovce-Rimavská Seč

608488    Tornaľa-Včelince-Kesovce-Neporadza

608489    Tornaľa-Bretka

609401    Rimavská Sobota-Tornaľa-Revúca

609404    Rimavská Sobota-Dražice-Teplý Vrch-Drienčany-Hrušovo

609405    Rimavská Sobota-Hostišovce-Lipovec-Španie Pole

609406    Rimavská Sobota-Teplý Vrch-Rovné,Burda-Ratkovské Bystré-Filier

609408    Rimavská Sobota-Bátka-Uzovská Panica,Lapoňa

609409    Rimavská Sobota-Tornaľa

609411    Rimavská Sobota-Figa-Lenártovce-Rimavská Seč/Kráľ

609412    Rimavská Sobota-Bátka-Rimavská Seč-Číž,,kúpele-Vlkyňa

609413    Rimavská Sobota-Pavlovce,Jednota-Janice-Rimavská Seč

609415    Rimavská Sobota-Jesenské-Gemerské Dechtáre-Petrovce-Gemerský Jablonec

609416    Rimavská Sobota-Jesenské-Blhovce-Konrádovce

609417    Rimavská Sobota-Jesenské-Hajnáčka-Tachty

609418    Rimavská Sobota-Dolné Zahorany-Veľké Dravce-Veľké Dravce-Fiľakovo

609419    Rimavská Sobota-Lučenec

609420    Rimavská Sobota-Ožďany-Sušany-Poltár

609422    Rimavská Sobota-Hnúšťa,aut.st.-Klenovec,nám.

609423    Rimavská Sobota-Hrachovo-Selce-Hrnčiarska Ves-Poltár

609424    Rimavská Sobota-Hnúšťa-Tisovec-Tisovec,nám.-Tisovec,nám.-Muráň-Revúca

609425    Rimavská Sobota-Horné Zahorany-Lukovištia-Ostrany/Babinec-Kyjatice

609440    Rimavská Sobota-Tisovec-Michalová-Brezno

609441    Hnúšťa-Potok-Krokava-Ratková-Ratkovské Bystré

609443    Hnúšťa-Rimavská Baňa-Striežovce

609444    Hnúšťa-Rimavská Baňa-Kokava nad Rimavicou-Lom nad Rimavicou

609445    Tisovec-Polom-Klenovec-Kokava nad Rimavicou-Ďubákovo

609446    Hnúšťa-Klenovec,Skorušina 

s navrhovaným dňom ukončenia prevádzkovania autobusových liniek a ich zrušenia odňatím dopravných licencií od 1. januára 2024, resp. odo dňa účinnosti rozhodnutia o udelení skupinovej dopravnej licencie v konaní vedenom Banskobystrickým samosprávnym krajom v spise č. 11196/2023/ODDVD, ak by táto skutočnosť nastala neskôr.

Navrhovateľ sám požiadal o odňatie dopravných licencií udelených rozhodnutiami Banskobystrického samosprávneho kraja:

  • skupina liniek: č. 08264/2018/ODDVD-29  47371/2018 zo dňa 14.12.2018,
  • linka 608400: č. 08264/2018/ODDVD-30  47376/2018 zo dňa 14.12.2018,
  • linka 608402: č. 08264/2018/ODDVD-35  47405/2018 zo dňa 14.12.2018,
  • linka 608411: č. 08264/2018/ODDVD-34  47400/2018 zo dňa 14.12.2018,
  • linka 608445: č. 08264/2018/ODDVD-31  47384/2018 zo dňa 14.12.2018,
  • linka 608448: č. 08264/2018/ODDVD-33  47397/2018 zo dňa 14.12.2018,
  • linka 608489: č. 08264/2018/ODDVD-32  47390/2018 zo dňa 14.12.2018,

nakoľko v zmysle § 10 ods. 2 a § 53 ods. 1 zákona o cestnej doprave podal návrh na začatie konania vedeného správnym orgánom pod č. spisu 11196/2023/ODDVD na udelenie novej dopravnej licencie na prevádzkovanie vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre skupinu autobusových liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy, ktorými bude zabezpečovať dopravnú obslužnosť územia všetkých vysúťažených oblastí v zmysle uzavretých zmlúv o službách vo verejnom záujme Banskobystrického samosprávneho kraja s účinnosťou od 01.01.2024 do 31.12.2033.

Dopravca: Slovenská autobusová doprava Lučenec, akciová spoločnosť

Linka č.: linky PAD BBSK

Návrh doručený a konanie začaté: 13.11.2023

Navrhované ukončenie platnosti dopravných licencií od: 01.01.2024

Pripomienkovanie: 15. - 20.11.2023

Rozhodnutie vydané: 27.11.2023

Právoplatné od: 27.12.2023

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.