Udelenie dopravnej licencie PAD BBSK – SAD Zvolen

Publikované:
Aktualizované:
Banskobystrický samosprávny kraj, ako príslušný dopravný správny orgán podľa ustanovení § 40 ods. 2 písm. c) a § 43 písm. a) a c) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, prijal návrh dopravcu Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, 960 95 Zvolen 1, IČO: 36 054 666, na udelenie dopravnej licencie na prevádzkovanie vnútroštátnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre skupinu autobusových liniek jedného prevádzkovateľa pravidelnej dopravy, ktorými zabezpečuje dopravnú obslužnosť územia všetkých vysúťažených oblastí v zmysle uzavretých zmlúv o službách vo verejnom záujme Banskobystrického samosprávneho kraja s účinnosťou od 01.01.2024 do 31.12.2033, podľa nasledovného zoznamu:

060101       Banská Bystrica – Zvolen

060102       Banská Štiavnica – Prenčov – Hontianske Nemce – Krupina           

060103       Banská Bystrica – Zvolen/Pliešovce – Krupina – Dudince – Levice

060104       Zvolen – Krupina – Dudince – Šahy

060105       Zvolen – Zvolen, Zolná/Zvolenská Slatina – Očová/Čerín

060106       Detva – Vígľaš – Zvolenská Slatina – Zvolen

060107       Zvolen – Banská Bystrica – Brezno

060108       Zvolen – Detva – Hriňová – Kokava nad Rimavicou

060109       Žiar nad Hronom – Žarnovica – Nová Baňa – Tekovská Breznica – Zlaté Moravce

060110       Banská Bystrica – Podbrezová – Brezno

060111     Banská Bystrica – Donovaly – Ružomberok

060112       Zvolen – Pliešovce – Senohrad – Litava/Veľký Krtíš

060114       Banská Štiavnica – Podhorie – Sklené Teplice – Hliník nad Hronom – Žiar nad Hronom

060115       Banská Štiavnica – Banská Belá – Kozelník – Žiar nad Hronom/Zvolen – Banská Bystrica

060116       Žiar nad Hronom – Žarnovica – Župkov – Radobica/Kľak

060117       Žarnovica – Žiar nad Hronom – Hronská Dúbrava – Zvolen – Banská Bystrica

060118       Žiar nad Hronom – Žarnovica – Nová Baňa – Tekovské Nemce – Levice

060120       Dúbravy, Iviny – Dúbravy – Detva, PPS – Vígľaš/Očová – Zvolen

060121       Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Horný Tisovník/Pliešovce, Zaježová, Podlysec – Vígľaš – Zvolen

060146       Hronec – Brezno – Lom nad Rimavicou – Hriňová – Korytárky, Mláka – Kriváň – Detva, PPS

060151       Veľký Krtíš – Čebovce – Plášťovce – Dudince – Žemberovce – Levice

060152       Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Čebovce – Opatovská Nová Ves – Šahy

060154       Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Vinica – Šahy – Levice – Nitra

060155       Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Závada – Lučenec

060156       Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Bušince – Lučenec

060160       Podbrezová – Brezno – Telgárt – Stratená, Dobšinská Ľad. Jaskyňa

060162       Brezno – Liptovský Mikuláš

060182       Banská Bystrica – Podbrezová – Brezno – Tisovec – Hnúšťa/Revúca

060203       Žiar nad Hronom – Lovča/Lehôtka pod Brehmi – Hliník nad Hronom – Prestavlky – Prochot

060204       Žiar nad Hronom – Lovčica-Trubín – Janova Lehota – Kosorín – Slaská – Lutila – Žiar nad Hronom

060206       Žiar nad Hronom – Hliník nad Hronom – Vyhne

060207       Žiar nad Hronom – Pitelová – Trnavá Hora

060222       Kremnica – Kopernica

060223       Kremnica – Kremnické Bane/Krahule – Kunešov

060226       Žiar nad Hronom – Kremnica – Horná Štubňa

060227       Žiar nad Hronom – Nevoľné – Kremnica

060231       Žarnovica – Hodruša-Hámre – Banská Štiavnica

060242       Žarnovica – Nová Baňa – Malá Lehota

060243       Žarnovica – Brehy – Nová Baňa, Kútovci

060244       Nová Baňa – Nová Baňa, Štále – Nová Baňa, Ilend/Horné Hámre, Kostivrch

060261       Krupina – Hontianske Nemce – Sebechleby/Rykynčice – Plášťovce – Dudince

060264       Krupina – Bzovík – Čekovce – Horné Mladonice – Senohrad

060265       Krupina – Bzovík – Dolný Badín – Drienovo

060266       Krupina – Bzovík – Litava – Cerovo

060268       Krupina – Bzovík – Zemiansky Vrbovok – Cerovo – Hrušov

060269       Krupina – Bzovík – Uňatín – Čekovce

060271       Krupina, Červená Hora/Široké Lúky – Žibritov – Krupina – Krupina, Stará Hora/Havran/Kopanice

060301       Detva – Detva, Skliarovo – Hriňová, Zánemecká – Hriňová

060302       Detva – Detva, Piešť I/Kriváň – Detva, Piešť II

060303       Detvianska Huta – Hriňová – Hriňová, Blato

060304       Detva, Lažtek – Detva – Detva, Stavanisko/Detva, Krné

060305       Detva – Dúbravy – Dúbravy, Iviny/Detva, PPS

060307       Detva – Stožok – Detva, PPS

060313       Detva – Kriváň – Hriňová – Látky

060351       Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Bušince – Vrbovka – Želovce – Veľký Krtíš – Modrý Kameň

060352       Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Dolné Strháre – Veľký Lom

060353       Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Dolná Strehová – Ľuboriečka – Muľa, Prieloh – Trenč, Rároš

060354       Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Obeckov – Horné Plachtince

060355       Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Slovenské Ďarmoty – Čebovce – Vinica

060356       Modrý Kameň – Veľký Krtíš – Slovenské Ďarmoty – Šahy

060357       Čelovce – Hrušov – Vinica – Šahy

060358       Veľký Krtíš – Modrý Kameň/Krupina – Zvolen – Banská Bystrica

060400       Brezno, Bujakovo – Brezno, AS – Brezno, Mazorníkovo

060401       Podbrezová – Valaská – Brezno – Čierny Balog

060402       Podbrezová – Valaská – Brezno – Brezno, Podkoreňová – Pohronská Polhora

060404       Podbrezová – Valaská – Brezno – Braväcovo

060405       Osrblie – Jasenie – Predajná – Nemecká – Ráztoka/Banská Bystrica

060406       Jasenie – Podbrezová – Valaská – Brezno

060407       Brezno – Valaská – Hronec – Osrblie

060409       Brezno – Jarabá – Srdiečko – Podbrezová – Brezno

060410       Osrblie – Hronec – Valaská – Podbrezová – Dolná Lehota, Krpáčovo

060411       Valaská, Piesok – Podbrezová – Horná Lehota

060601       Malachov – Banská Bystrica – Nemce

060602       Banská Bystrica – Horné Pršany/Badín – Vlkanová – Hronsek

060603       Banská Bystrica – Banská Bystrica, Šalková – Môlča

060604       Banská Bystrica – Špania Dolina/Dolný Harmanec/Staré Hory – Turecká

060605       Banská Bystrica – Poniky – Dúbravica – Oravce – Čerín – Banská Bystrica

060606       Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – Podkonice – Moštenica – Hiadeľ – Brusno – Pohronský Bukovec

060607       Banská Bystrica – Riečka – Tajov – Králiky/Kordíky

060608       Banská Bystrica – Selce – Priechod – Baláže

060609       Banská Bystrica – Dolná Mičiná – Sebedín-Bečov – Čerín – Hrochoť

060610       Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – Lučatín – Ľubietová – Strelníky – Povrazník

060651       Zvolen – Sliač – Sliač-Sampor – Lukavica – Dolná Mičiná

060653       Zvolen – Kováčová/Sliač – Sielnica

060655       Zvolen – Budča – Tŕnie/Hronská Breznica – Železná Breznica

060656       Zvolen – Michalková/Budča – Breziny/Dubové

060664       Zvolen/Bzovská Lehôtka – Sása – Pliešovce, Zaježová/Javorie

060669       Banská Štiavnica – Vyhne – Žarnovica

060671       Banská Štiavnica – Banský Studenec

060672       Banská Štiavnica – Banská Štiavnica, Štefultov – Ilija

060675       Banská Štiavnica – Štiavnické Bane – Počúvadlo – Baďan

060676       Banská Štiavnica – Štiavnické Bane – Vysoká – Dekýš – Pukanec – Levice – Vráble – Nitra

Dopravca: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s.
Návrh doručený a konanie začaté: 14.09.2023
Navrhovaná platnosť dopravnej licencie: 01.01.2024 - 31.12.2033
Návrh upravený: 13.10.2023, 02.11.2023, 08.11.2023
Pripomienkovanie: 16. - 23.10.2023
Predĺžená lehota na rozhodnutie do: 13.11.2023
Rozhodnutie vydané: 13.11.2023
Právoplatné od: 06.12.2023

Prílohy:

CP PAL BBSK – SAD Zvolen – 2024 – oblasť BB (5.2 MB)

CP PAL BBSK – SAD Zvolen – 2024 – oblasť BR (4.9 MB)

CP PAL BBSK – SAD Zvolen – 2024 – oblasť DT (3.4 MB)

CP PAL BBSK – SAD Zvolen – 2024 – oblasť KA (3.4 MB)

CP PAL BBSK – SAD Zvolen – 2024 – oblasť VK (4.2 MB)

CP PAL BBSK – SAD Zvolen – 2024 – oblasť ZV (4.3 MB)

CP PAL BBSK – SAD Zvolen – 2024 – oblasť ZH (5.3 MB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.