Prvý ročník Medzinárodného festivalu participatívneho divadla a rozvoja publika

Publikované:
Aktualizované:
EDUFEST, medzinárodný festival participatívneho divadla a rozvoja publika, pilotný projekt v rámci divadla na Slovensku, prvý v danej oblasti, ktorý organizovalo Bábkové divadlo na Rázcestí od septembra do decembra (vždy dva dni v danom mesiaci) pre inú vekovú kategóriu detí a pedagogických pracovníkov/pracovníčok venujúcich sa deťom a mládeži, ako aj verejnosti. Počas festivalu sa konali vzdelávacie workshopy obsahujúce témy – ako využiť divadlo a potenciál divadla v školskej a osobnej praxi, ako prostredníctvom divadelných techník cielene rozvíjať kreativitu a emocionálny, mentálny rast osobnosti.
banner podujatia

Resumé z decembrovej časti EDUFESTu Rastieme s divadlom 4

„Divadlo nie je literárny druh, ako sa to často učí na školách, je to javisková prax.“ (Anne Ubersfeld)

Štvrtá - záverečná časť EDUFESTu prebiehala od 13. do 14. decembra 2023. Predstavilo sa 16 umelkýň a umelcov, workshopy viedli 2 lektorky. Inscenácií sa zúčastnilo 118 diváčok/divákov, workshopov 40 účastníčok/účastníkov, diskusie O divadle po divadle pri káve 15 diskutujúcich z umeleckej, pedagogickej oblasti a diváčky/diváci inscenácie Európa v korešpondencii. Vyvrcholením festivalu bolo medzinárodné kolokvium, ktorého sa zúčastnilo 13 online diváčok a divákov a 31 diváčok a divákov, ktoré/í sa podujatia zúčastnili prezenčne.

Decembrový program ponúkol 2 inscenácie pre vysokoškoláčky/vysokoškolákov a všetky/všetkých, čo s nimi pracujú a žijú. Inscenácie sa venovali vnímaniu divadla prostredníctvom zmyslov (ukrajinská inscenácia Šiesty zmysel, réžia: Kateryna Lukianenko) a vyrozprávaniu známych aj menej známych osudov postáv z európskej minulosti prostredníctvom listov (Európa v korešpondencii, réžia: Marián Pecko).

Opäť sme nezostali len v priestoroch divadla, ale presunuli sme sa aj priamo do školy. Tentokrát na Akadémiu umení v Banskej Bystrici – jednu z dvoch vysokých škôl umeleckého zamerania na Slovensku. Do priestorov školy sme priniesli workshop Kateryny Lukianenko pod názvom Inklúzia a divadlo a inscenáciu Šiesty zmysel.

Cieľ festivalu – ukázať možnosti neformálneho vzdelávania prostredníctvom divadla sa nám podarilo naplniť aj vďaka 2 výnimočným workshopom. Účastníci a účastníčky workshopu Inklúzia a divadlo si mohli vyskúšať, ako je možné vnímať svet so zatvorenými očami a aké je nevyhnutné vedieť sa spoľahnúť na svojho partnera (participácia je aj jedným z cieľov EDUFESTu). Workshop Rodovo citlivé divadlo v divadelnej praxi s lektorkou Ivetou Škripkovou ponúkol účastníčkam a účastníkom úvod do problematiky rodovo citlivého divadla, rozoberal stereotypy rolovej a rodovej interpretácie na javisku, vysvetlil pojem rodovo citlivé divadlo a veľa iného.

Bohatý program aj tento mesiac dopĺňala výstava Kráľ Ubu v grafickom románe – študentské komiksové predstavy o známej hre z medzinárodného projektu Divadelného ústavu v Bratislave Klasika v grafickom románe a diskusia O divadle po divadle pri káve.

Kolokvium Vzdelávanie divadlom

Vyvrcholením a formálnym záverom festivalu bolo medzinárodné kolokvium pod názvom Vzdelávanie divadlom. Program bol rozdelený do troch častí. V prvej odprezentovali hostky zo zahraničia (CZ, GB, UA) inovatívne metódy spolupráce škôl, divadla a verejnosti založené na zážitku a participácii. V druhej časti sme sa v inšpiratívnych príspevkoch hostiek pozreli na situáciu na Slovensku a v záverečnej časti sme diskutovali o stave slovenského neformálneho vzdelávania Rok po Iniciatíve 2022, ktorá bola výsledkom pracovného stretnutia počas festivalu Bábkarská Bystrica 2022. Kolokvia sa zúčastnili výnimočné hostky a hostia z umeleckej a pedagogickej oblasti ako exministerka kultúry SR Silvia Hroncová, riaditeľ Fondu na podporu umenia Róbert Špoták, riaditeľ odboru kultúry BBSK Peter Černek, poslankyňa Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja Viera Dubačová, dramatik, spisovateľ, riaditeľ ZUŠ Dezidera Kardoša v Bánovciach nad Bebravou a člen Krajského pracoviska NIVAMu v Trenčíne Silvester Lavrík a mnohí iní/mnohé iné osobnosti z divadelnej a vzdelávacej obce.

Bábkové divadlo na Rázcestí v Banskej Bystrici intenzívne vníma nutnosť potreby prepojenia rezortu kultúry a školstva. Jeho cieľom nie je suplovať vyučovací proces, prípadne neodborne poukazovať na jeho nedostatky, ale ponúknuť alternatívu k formálnemu vzdelávaniu a ukázať, že aj divadlo patrí do škôl. Vo vzdelávacích aktivitách a komunikáciách so školami budeme pokračovať aj naďalej v rámci našich aktivít.

Decembrová časť EDUFESTu, ako aj celý prvý ročník festivalu, bola úspešná a sme rady/radi, že diváčky/diváci odchádzali spokojné/í.

Kultúrne kompetencie patria medzi kľúčové schopnosti definované Európskou úniou. Cieľom je posilniť také kľúčové schopnosti, ktoré študentkám a študentom pomôžu nájsť osobné naplnenie, zapojiť sa do spoločnosti a získať prácu. Kultúrne kompetencie je možné získať v rámci formálneho vzdelávania (napr. školy) a v rámci neformálneho vzdelávania (napr. kultúrne inštitúcie).

EDUFEST vznikol v spolupráci s českými, slovenskými a ukrajinskými divadlami, vzdelávacími združeniami, napr. Centrum súčasného umenia DOX, Praha, Edudrama  Bratislava, Divadelný ústav v Bratislave, Kunsthalle Praha, Post Bellum, Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici, Akadémia umení, základné a stredné školy v Banskej Bystrici a i.

V rámci celkového trvania festivalu sme pripravili 4 časti videodenníka EDUMINÚTY, 5 podcastov s výnimočnými lektorkami a lektormi, 7-krát sme o EDUFESTe hovorili v rámci rozhlasových vysielaní, 4-krát v TV vysielaní, 2-krát vyšiel článok v tlačenom perodiku 9-krát v online periodikách a na online portáloch. Rozvoj nášho publika sme realizovali aj prostredníctvom komunikácie formou diskusií a dotazníkov. Po novembrovej časti EDUFESTu sme viedli vyučovaciu hodinu priamo na Gymnáziu Andreja Sládkoviča v Banskej Bystrici, kde žiačky a žiaci vyplnili dotazník súvisiaci s workshopom a inscenáciou uvedenými v rámci EDUFESTu. Zisťovali sme aj ich všeobecný vzťah k škole a vzdelávaniu, diskutovali sme o ich názoroch.

Celkový program EDUFESTu ponúkol:

  • 15 predstavení pre spektrum diváčok a divákov od batoliat po dospelých,
  • predstavenia navštívilo 705 diváčok a divákov,
  • workshopy navštívilo 225 účastníčok a účastníkov z umeleckej a pedagogickej praxe,
  •  novembrovej prezentácie série komiksov Klasika v grafickom románe sa zúčastnilo 12 divákov a diváčok,
  • medzinárodného kolokvia sa zúčastnilo 31 odborníčok a odborníkov z umeleckej, a pedagogickej praxe prezenčne a 13 online,
  • diskusií sa zúčastnilo 94 diváčok a divákov.

Z novembrového a decembrového EDUFESTu prinášame nové EDUMINÚTY, ktoré si môžete pozrieť tu: https://bdnr.sk/edufest/media/eduminuty/ a tiež nové PODCASTY, ktoré si môžete vypočuť tu: https://bdnr.sk/edufest/festivalove-podcasty/

Projekt podporil Fond na podporu umenia.

Realizované s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja. 

Záštitu nad festivalom prevzala (ex) ministerka kultúry SR Silvia Hroncová.


Zdroj: Bábkové divadlo na Rázcestí

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.