Podujatie Noc múzeí a galérií 2023

Publikované:
Aktualizované:
V sobotu 13. mája 2023 v netradičných otváracích hodinách od 16.00 h do 23.00 h počas podujatia Noc múzeí a galérií pre svojich návštevníkov opäť otvorí svoje brány päť múzeí a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len „BBSK“). Počas 19. ročníka obľúbeného podujatia, ktoré v tomto roku vyšlo na druhú májovú sobotu pozývajú múzeá a galéria BBSK svojich návštevníkov na pestrý program.

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici

Pre návštevníkov sprístupnilo všetky svoje domy a pripravilo zaujímavý program.

MATEJOV DOM

PO STOPÁCH BÁJNYCH BYTOSTÍ je interaktívna prehliadka, ktorá bude dejiskom pátrania po bájnych a mytologických bytostiach ukrytých v expozícii.

THURZOV DOM

STRÁŽCOVIA PODKLADOV tvorivá dielňa, ktorá sa bude realizovať pred Thurzovým domom.

ROZPRÁVKOVÝ SVET JE NA DOSAH čítanie vybraných úryvkov rozprávok doplnené o tvorivé aktivity.

PETER UCHNÁR: PLOCHA – PRIESTOR – PRÍBEH komentovaná prehliadka výstavy s kunsthistorikom.

ZAŽI THURZOV DOM sprevádzanie novou expozíciou Tranzithistory, vstup každých 30 minút.

TIHÁNYIOVSKÝ KAŠTIEĽ

KOĽKO MERIA EKOLOGICKÁ STOPA meranie ekologickej stopy pomocou zariadenia ekomerač.

TVORÍME V ZÁHRADE tvorivé dielne, ktoré sa budú realizovať pred kaštieľom.

ZACHRÁNIME SVET komentované prehliadky na tému znižovania biodiverzity, vstup každých 30 minút.

V ZNAMENÍ MESIACA zaujímavá beseda pod záštitou Hvezdárne Banská Bystrica.

Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici

Okrem pestrého programu sprístupní aj aktuálne  výstavy a stálu expozíciu.

VILA DOMINIKA SKUTECKÉHO

PIKNIK, KÁVA A ZÁBAVNÉ HRY PRE DETI V ZÁHRADE A VILE SKUTECKÝCH, kde budete môcť dešifrovať napínavé hádanky a zdolať Dominikov rébus! Hľadajte a objavujte v priestoroch kúzelnej záhrady a expozície maliara skryté indície. Dozviete sa tak viac o maliarovi Dominikovi Skuteckom a jeho rodine. 

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA O JEDNOTLIVÝCH ETAPÁCH RENOVÁCIE VILY A ĎALŠÍCH PLÁNOCH prehliadka vily maliara Skuteckého priblíži históriu stavby, pútavý a zároveň tragický príbeh jej obyvateľov, rodiny Skuteckých-Karvašových.

KOMENTOVANÁ PREHLIADKA VÝSTAVY ESEJ O MEDENOM HÁMRI, ktorá je súčasnou umeleckou reflexiou špecifického miesta. Pokúša sa interpretovať maliarsky cyklus kotlárov z Medeného hámra Dominika Skuteckého v kontexte významnej pamiatky – historického priemyselného areálu a komparovať jeho dielo s aktuálnymi fotografiami Jána Kekeliho.

PRETÓRIUM

PREHLIADKA VÝSTAVY ART IS HERE, BÍLÉ LISTY (1968) – BIELY PRIESTOR (1974) aktuálny výstavný projekt mapuje brniansku neoavantgardnú scénu v kľúčovom období vymedzenom rokmi 1968 – 1974. Symbolicky výstavu otvára zbierka konkrétnej poézie Jiřího Valocha Biele listy a uzatvára pripomienka projektu Stana Filka, Miloša Lakyho a Jána Zavarského Biely priestor v bielom priestore. Špeciálne pre túto príležitosť sprístupníme loggiu historickej radnice a s výhľadom na celé námestie sa zahráte s rôznymi haptickými a zážitkovými hrami.

BIELY PRIESTOR V BIELOM PRIESTORE špeciálna komentovaná prehliadka k výstave ART IS HERE, Bílé listy (1968) – Biely priestor (1974). Dozviete sa viac o projekte Biely priestor v bielom priestore, v ktorom autori rozpracovali ideu transcendentna a formulovali ju ako tzv. čistú emóciu.

JAVORSKÝ & KUBIČINA NA LOGGII príďte si vychutnať výhľad zo špeciálne otvorenej historickej loggie na banskobystrickú večernú panorámu pri dobrej hudbe!

BETHLENOV DOM

PREHLIADKA VÝSTAVY UMENIE PODKARPATSKEJ RUSI – ČESKOSLOVENSKÁ STOPA 1919 – 1938 výstava mapuje kultúrne dianie a umeleckú produkciu územia bývalej Podkarpatskej Rusi v rokoch 2018 – 2019 a reaguje na súvislosti medzivojnového umenia, predovšetkým na košický okruh 20. a 30. rokov 20. storočia, známy pod súhrnným názvom Košická moderna.

SPACE IS THE PLACE využite poslednú možnosť zážitku v nafukovacom prostredí! Architektúrou interaktívneho prostredia Space Is the Place je mäkká plocha, ktorej územie nie je definované pevnými stenami, ale senzuálnou skúsenosťou diváka.

KNIŽNICA PRI SSG - ČÍTANIE UKRAJINSKÝCH ROZPRÁVOK V SLOVENČINE A UKRAJINČINE rozprávky odpradávna fascinujú ako deti, tak aj dospelých. Knižnica pri SSG si preto prichystala čítanie ukrajinských rozprávok v dvojjazyčnom preklade.

ZÁBAVNÉ A EDUKAČNÉ AKTIVITY K VÝSTAVE UMENIE PODKARPATSKEJ RUSI – ČESKOSLOVENSKÁ STOPA 1919 – 1938 príďte s nami tvoriť na rozmanité témy, ktoré budeme objavovať na vystavených obrazoch. V priestoroch renesančnej budovy na vás čakajú hravé aktivity, nudiť sa rozhodne nebudete.

Na návštevu múzeí a galérií v mestách Banská Bystrica a Zvolen POSTAČÍ JEDNA VSTUPENKA, VYUŽITE PREDPREDAJ A SÚŤAŽTE prostredníctvom spoločnej vstupenky v jednotnej cene 3 € (deti do 6 rokov a ZŤP majú vstup ZDARMA) získate vstup do siedmych múzeí, galérií, na hodinovú vežu, no najmä na množstvo jedinečných podujatí, ktoré sú pre vás pripravené v rámci múzeí a galérií v mestách Banská Bystrica a Zvolen. Vstupenka zároveň platí ako lístok na bezplatnú MHD v oboch mestách v čase od 16:00 - 00:00 (resp. do posledného pravidelného spoja) pri spiatočnej ceste z múzea alebo galérie a navyše sa vďaka nej môžete medzi obidvoma mestami prepraviť dobovým vlakom, ktorý aj tento rok zabezpečia železničný nadšenci z Klubu historickej techniky pri Rušňovom depe vo Zvolene.  Atraktívnu prepravu dobovým vlakom finančne podporil Banskobystrický samosprávny kraj prostredníctvom odboru kultúry. Bezplatná MHD je možná vďaka podpore miest Banská Bystrica a Zvolen. Upozorňujeme cestujúcich návštevníkov, aby v prostriedkoch MHD v Banskej Bystrici využívali na nástup výhradne prvé dvere! 

Horehronské múzeum v Brezne

Počas celého podujatia bude možné okrem pestrého programu navštíviť aj stále expozície a aktuálnu  výstavu výtvarníkov Drahomíra Prihela a Martiny Minárikovej OD SVETLA KU SKLU / OD FARBY K ŠPERKU. Lákadlom budú ukážky brúsenia skla v podaní pedagógov a študentov Spojenej školy v Poltári s možnosťou vyskúšať si túto jedinečnú techniku jeho úpravy.

RADNICA

OBYČAJNE, NEOBYČAJNÉ zážitkové podujatie s tvorivou dielňou pre rodiny s deťmi zamerané na neobyčajné príbehy predmetov v etnografickej expozícii.

Z KLENOTNICE HOREHRONIA komentované prehliadky etnografickej expozície.

MEŠTIANSKY DOM Č. 13

ČERVENÁ ČIAPOČKA divadelné predstavenie v podaní Literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Brezno.

JANKO HRAŠKO divadelné predstavenie v podaní Literárno-dramatického odboru Základnej umeleckej školy Brezno.

ČO MOŽNO NEVIETE O BREZNE komentovaná prehliadka historickej expozície.

MESTSKÁ VEŽA

ČO ROZPRÁVA VEŽA pásmo nahrávok rozprávkových príbehov majstra Brondu.

DEBATKY O VEŽI VO VEŽI komentovaná prehliadka expozície v mestskej veži.

Pohronské múzeum v Novej Bani

Počas celého podujatia bude okrem pestrého programu možná aj individuálna návšteva stálych expozícií a aktuálnych  výstav. Pre detského návštevníka bude počas celého večera k dispozícii tajnička zameraná na pozornosť v našich stálych expozíciách. Prvých desať úspešných riešiteľov si odnesie motivačnú odmenu.

HUDOBNÉ VYSTÚPENIE žiakov hudobného odboru Základnej umeleckej školy v Novej Bani otvorí podujatie.

STROJ, KTORÝ ZMENIL SVET: PRÍBEH „OHŇOVÉHO STROJA“ ISAACA POTTERA v tento deň sprístupnenou výstavou návštevníkov prevedie kurátor výstavy Peter Konečný.

POTULKY PO VIETNAME A KAMBODŽI výstavou fotografií zo svojich ciest návštevníkov prevedie autor fotografií Ján Graus.

PREDNÁŠKA REŠTAURÁTORA Tibora Kováča na tému reštaurovanie nábytku z domácnosti významného novobanského mešťana Karola Dodeka.

HUDOBNÉ VYSTÚPENIE ukončí podujatie vystúpením na gitare študenta konzervatória Jána Levoslava Belu v Banskej Bystrici a absolventa Základnej umeleckej školy v Novej Bani Štefana Gazdíka.

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci

Aktuálny ročník Noci múzeí a galérií sa zameriava na aktivity pre rodiny s deťmi. Predstavíme nové koncepty pripravovaných zážitkových aktivít k výstavám. Príďte sa spolu zahrať do múzea V Škriatkovom ateliéri bude na váš čakať  hra Lovci detailov. Ďalšie aktivity počas Noci múzeí a galérií sú koncipované ako individuálne. V priestoroch múzea  budú pripravené stanovištia s potrebným materiálom. Užite si tento čas podľa seba. Pre tých, ktorí preferujú návštevu múzea ako formu relaxu, sme pripravili čitáreň a kaligrafické cvičenia.  Ak je pre vás návšteva múzea o aktívnom vnímaní a hľadaní inšpirácie, pripravili sme si pre vás aktivitu Black out poetry.  Počas celého podujatia sa bude tlačiť 3D model draka od Martiny Pilcerovej.

UKRYTÉ V DETAILOCH nekomentované individuálne prehliadky stálej expozície Poklady minulosti cez detaily vystavených artefaktov. U lektoriek si môžete zapožičať tablety, v ktorých nájdete fotografie diel a pozrieť si diela, artefakty v detailoch.

PALÓCKI REMESELNÍCI ukážky produktov a zručnosti remeselníkov a trh remeselníkov.

AKTIVITY PRE RODINY S DEŤMI animačné programy k výstavám Petőfi 200: Básnik s ohnivou dušou a Palócké poklady.

TEXTILNÉ KVETY tvorivá dielňa inšpirované biedermeierom.

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY K VÝSTAVE PETŐFI 200: BÁSNIK S OHNIVOU DUŠOU. Historička umenia vás prevedie príbehmi Petőfiho z jeho návštevy v Lučenci (možnosť prehliadky v slovenskom a maďarskom jazyku).

PRÍBEH OBRAZU: VYHRABÁVANIE MŔTVYCH (FRANTIŠEK GYURKOVITS, 1848-1849) počas netradičnej komentovanej prehliadky predstavia slávny obraz historička umenia spolu s historikom.

Gemersko-malohontské múzeum v Rimavskej Sobote

Počas celého podujatia bude okrem pestrého programu možná aj individuálna návšteva stálych expozícií a aktuálnych  výstav. Múzeum predstaví verejnosti aj „legendárne buchty zo sedla Zbojské“. Zároveň bude k dispozícii konský záprah s kočom, na ktorom sa môžu záujemci previezť nočnými ulicami mesta. Na dvore múzea sa môžu návštevníci občerstviť rôznymi dobrotami a sladkosťami.

VÝSTREL Z DELA zaháji podujatie a v úvode následne zaznejú zhudobnené básne Sándora Petőfiho v podaní gitarového telesa Mákvirágok pod vedením Márie Pákó.

O GEMERSKOM NÁREČÍ porozpráva Gabriel Rožai, ktorý prinesie poznatky o gemerskom nárečí a počas večera bude o ňom prednášať.

O RYBÁCH A RYBÁRČENÍ v Rimavskej Sobote porozpráva Michal Petrinec v dvoch prednáškach počas podujatia.

ŠIKOVNÉ RUKY REMESELNÍKOV predvedú v podaní Ľubomíra Majana ako sa pletie bič. So zaujímavým koníčkom sa predstaví Igor Makovník, ktorý sa venuje výrobe historických loveckých zbraní. Šikovní stredoškoláci z Tisovca predstavia ako podnikajú vo výrobe mydiel a kozmetiky a dozviete sa tiež zaujímavý príbeh, ktorý sa viaže k Regeneračnému ivicentru z Lučenca, ktoré ukáže ako sa starať  o ruky. 

Viac informácií nájdete na webových stránkach a sociálnych sieťach múzeí a galérie BBSK.


Text: Odbor kultúry Úradu BBSK, múzeá a galéria v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK a Múzeum SNP

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.