• Podľa čl. 7 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ústavný zákon")  sú verejní funkcionári ( čl. 2 ods. 1 ústavného zákona) povinní do 30 dní odo dňa, keď sa ujali výkonu verejnej funkcie a počas jej výkonu do 30. apríla každého kalendárneho roka podať písomné oznámenie za predchádzajúci kalendárny rok, v ktorom uvedú skutočnosti uvedené v čl. 7 ods. 1 písm. a) až f) ústavného zákona. 

  • Podľa čl. 7 ods. 8 ústavného zákona je Komisia podľa Ústavného zákona č. 357/2004 o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov povinná zverejniť na webovom sídle BBSK písomné oznámenie verejných funkcionárov v pôsobnosti tejto komisie ( čl. 7 ods. 5 ústavného zákona). 

Plat predsedu BBSK

Plat predsedu samosprávneho kraja ustanovuje zákon č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja.

Predsedovi za podmienok a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom patrí:

  1. plat, ktorý sa určí pevnou sumou zaokrúhlenou na celé euro nahor zo súčinu základu platu a ustanoveného koeficientu platu 2,0. Základ platu je súčet najvyššej platovej tarify a sumy limitu osobného príplatku vypočítanej z najvyššej platovej tarify základnej stupnice platových taríf ustanovenej pre zamestnanca pri vykonávaní verejnej služby podľa osobitného predpisu. Plat predsedu BBSK je v sume 6662,00 EUR.
  2. ďalšie náležitosti súvisiace s vykonávaním funkcie.

Predsedovi na pokrytie nevyhnutných výdavkov za služby a iných osobných výdavkov súvisiacich s vykonávaním funkcie patrí mesačne paušálna náhrada v sume 4 % z jeho platu. Paušálna náhrada sa určuje pevnou sumou zaokrúhlenou na najbližších desať eurocentov nahor. Paušálna náhrada činí 266,50 EUR.

Plat poslanca Zastupiteľstva BBSK

Plat poslanca ustanovuje zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov.

Poslancovi, ktorý nie je dlhodobo uvoľnený  na výkon funkcie, možno za výkon funkcie poskytnúť odmenu v kalendárnom roku najviac v sume dvadsaťnásobku minimálnej mesačnej mzdy ustanovenej osobitným predpisom. V prípade poslanca Zastupiteľstva BBSK je to v sume 1250,00 EUR.

Ak poslancovi patrí aj plat poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, alebo plat starostu alebo primátora mesta, alebo ich zástupcov, počas poberania tohto platu patrí poslancovi odmena najviac v sume minimálnej mzdy, t. j. v sume 750,00 EUR.

Oznámenie verejného funkcionára - predsedu BBSK je dostupné na stránke Národnej rady Slovenskej republiky.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.