Charakteristika PUM

Plán udržateľnej mobility účinne rieši dopravné problémy a rôznorodé požiadavky aktérov prostredníctvom systematického procesu, ktorý predpokladá analýzu súčasného stavu, stanovenie vízie, cieľov a zámerov, výber vhodných opatrení, ich aktívnu komunikáciu, monitoring a hodnotenie. Základnými charakteristikami plánov udržateľnej mobility sú vzhľadom na plánovaciu prax a obmedzenia vyplývajúce z právnych predpisov:

 1. dlhodobá vízia a jednoznačný plán implementácie,
 2. vyvážený a integrovaný rozvoj rôznych druhov dopravy,
 3. horizontálna a vertikálna integrácia,
 4. posúdenie súčasného stavu a implementácie,
 5. pravidelný monitoring a hodnotenie a
 6. zohľadnenie vedľajších nákladov a výnosov dopravy.

Základné požiadavky

Tvorba PUM podlieha pravidlám Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. PUM musí byť spracovaný v súlade s jeho Metodickými pokynmi k tvorbe plánov udržateľnej mobility. Štruktúra PUM je navrhnutá tak, aby do najvyššej možnej miery nahrádzala absenciu dopravného modelu pri posudzovaní navrhovaných vízií, cieľov a opatrení udržateľnej mobility.

Navrhované obdobie

PUM bude predkladať dlhodobú stratégiu pre budúci rozvoj kraja a v tejto súvislosti tiež stratégiu budúceho rozvoja infraštruktúry a služieb v oblasti dopravy a mobility. PUM bude tiež obsahovať plán realizácie na vykonávanie tejto stratégie v krátkodobom horizonte. Ďalej bude PUM obsahovať jasné rozdelenie zodpovednosti za implementáciu politík a opatrení v ňom stanovených a určí potrebné zdroje pre každý subjekt. PUM bude spracovaný pre nasledujúce obdobie:

 • Súčasný stav v roku 2020.
 • Krátkodobý horizont – t.j. do roku 2022, s väzbou na tvorbu akčného plánu na roky 2021 - 2022.
 • Strednodobý horizont - vízia do roku 2030.
 • Dlhodobý horizont – vízia v rokoch 2030 – 2045 v nadväznosti na dopravný model 2035, 2040, 2045. Aj prognózy od toho sa odvíjajúce.

Hlavné ciele

Plán udržateľnej mobility je strategický plán vytvorený s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch. Vytvára sa s ohľadom na existujúcu plánovaciu prax a princípy integrácie, participácie a rôznych spôsobov hodnotenia. Aspoň v minimálnej miere by mal obsahovať nasledujúce zámery:

 1. zabezpečiť a ponúknuť dopravné riešenia, ktoré sú dostupné pre všetkých občanov, predovšetkým s ohľadom na  významné zdroje a ciele denného pohybu osôb,
 2. zvýšiť bezpečnosť premávky,
 3. znížiť stupeň znečistenia ovzdušia, hluk, skleníkové plyny a spotrebu energie,
 4. zabezpečiť finančne účinnú a udržateľnú dopravu osôb a tovarov a prispieť k zvýšeniu atraktivity a kvality mestského prostredia a verejných priestorov v záujme občanov.

Výhody plánu udržateľnej mobility

 • Zvýšenie kvality života a pozitívny vplyv na zdravie obyvateľov
 • Redukcia finančných nákladov
 • Zlepšená mobilita a dostupnosť
 • Efektívne využívanie verejných zdrojov
 • Zabezpečenie podpory verejnosti
 • Účinné dodržiavanie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov
 • Využitie synergie
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.