Vybudovanie troch cyklociest Pohronskej vetvy - vypracovanie štúdií realizovateľnosti

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

Základné údaje projektu:
Názov projektu: Vybudovanie troch cyklociest Pohronskej vetvy - vypracovanie štúdií realizovateľnosti
Názov a sídlo prijímateľa: Banskobystrický samosprávny kraj, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica

CIEĽ: Cieľom projektu je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti a Posúdenie vplyvov stavby na životné prostredie, ktoré budú východiskovým bodom na zvýšenie podielu cyklistickej dopravy v Banskobystrickom regióne. Naplnenie špecifického cieľa projektu bude zabezpečené realizáciou troch hlavných aktivít, a to obstaraním štúdií realizovateľnosti a posúdení vplyvov stavby na životné prostredie pre všetky tri úseky. Miestom realizácie je územie Banskobystrického regiónu, konkrétne na trasách Brezno - Telgárt, Brusno – Valaská, Hronská Breznica – Hronský Beňadik. Obstaranie dokumentácie je predpokladom pre vybudovanie cyklociest v regióne, ktoré vytvorí podmienky pre podporu a rozvoj cyklistickej dopravy a dopravnej obslužnosti územia pri dochádzaní do zamestnania, škôl, sociálnych stredísk v dotknutých okresoch, a zároveň cyklistická komunikácia prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a zdravia obyvateľov.

Celkové oprávnené výdavky: 79 800,00 EUR
Nenávratný finančný príspevok: 75 810,00 EUR
Výška finančnej podpory z EÚ: 75 810,00 EUR
Spolufinancovanie: 3 990,00 EUR

Trvanie projektu: 8 mesiacov

Kód projektu v ITMS2014+ : 302071CVN3
Výzva: IROP-PO7-SC76-2022-98
Prioritná os: 7 – REACT EÚ
Špecifický cieľ: 7.6 - Predprojektová príprava.

Riadiaci orgán: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.