Kostrová sieť cyklistických komunikácií BBSK

Koncepcia Kostrovej siete cyklistických komunikácií Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej ako KS BBSK) rieši hlavné cyklistické komunikácie - vetvy na území celého Banskobystrického kraja, a to ako významný nástroj pre ich rozvoj a efektívnu realizáciu v dlhodobom časovom horizonte.

KS BBSK Predstavuje nadregionálnu sieť cyklotrás, so vzájomnými väzbami ktoré sú navzájom prepojené a slúžia na obsluhu celého Banskobystrického kraja

KS BBSK zadefinovala koridor hlavných diaľkových cyklistických koridorov – 14 vetiev v predpokladanej dĺžke 746 km vrátane 12 cyklistických uzlov. Každá ma svoju špecifikáciu a riešenia, ktoré sa budú upresňovať v ďalších stupňoch projektových dokumentácií. KS BBSK obsahuje aj možné variantné riešenia. V prípade realizácie aj variantných riešení celková dĺžka predstavuje 1096 km.

KS BBSK je nástrojom, ktorý možno použiť pri plánovaní, projektovaní, zlepšovaní regionálnych a miestnych prepojení, či napojenie inej dopravnej siete. Slúži aj ako podklad pre tvorbu krajských i regionálnych stratégií (napr. PUM, ÍUS, Akčné plány apod.), podklad pre územné plánovanie. Je zadefinovaná ako cyklodopravná s vysokým dôrazom na bezpečnosť cyklistov.

Uvedený dokument je spracovaný za účelom stanovenia postupu na efektívnu realizáciu diaľkových trás a bude východiskom pre rozvoj cestovného ruchu Banskobystrického kraja, dotknutých samospráv a ďalších organizácií. Jeho súčasťou je aj etapizácia pre vytvorenia konzistentnej cyklistickej siete.

Kostrová sieť sa navrhuje predovšetkým ako samostatná cyklistická cestička, ako nemotoristická komunikácia určená pre cyklistov, oddelená od iných druhov dopravy.

Cyklistická doprava má výrazný potenciál pre rozvoj územia. Aby bol tento potenciál naplnený, je nutné aby cyklistická infraštruktúra bola bezpečná, priama a celistvá. Navrhovaná KS BBSK všetky tieto atribúty spĺňa.

Kostrová sieť cyklistických komunikácií BBSK

mapa prehladnej situácie cyklotrás
foto zoznamu vetiev cyklotrás

Stratégia rozvoja cyklodopravy a cykloturistiky BBSK

(apríl 2017 – plánovaná aktualizácia 2022)

Účelom dokumentu je priniesť komplexnejší pohľad na problematiku a význam cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Banskobystrickom samosprávnom kraji a zároveň navrhnúť aj riešenia ďalšieho rozvoja a zmenu postavenia cyklistickej dopravy v dopravnom systéme kraja. Je zároveň nevyhnutný pre aktérov v území, ktorí riešia rozšírenie cyklistickej dopravy, cykloturistiky, dobudovanie infraštruktúry a to nielen na rekreačné účely, ale primárne na využívanie dopravy do zamestnania a za verejnými službami.

Rozvoj cyklistickej dopravy na území BBSK (1.14 MB)

Plán udržateľnej mobility

Účelom Plánu udržateľnej mobility (PUM) je identifikácia vhodnej, udržateľnej a integrujúcej dopravnej politiky, a to na základe analýz existujúceho stavu a trendov vývoja. Následne PUM určí spôsob implementácie identifikovanej dopravnej politiky.“ (Z metodiky ministerstva dopravy a výstavby). Jeho nevyhnutnou súčasťou je aj spracovanie potenciálu rozvoja nemotorovej čiže cyklistickej dopravy. 

Viac informácií o PUM

Prehľad aktuálnych investičných projektov cyklistických komunikácií BBSK

Zoznam projektov v štádiu projektovej prípravy (114 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.