Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2024 je od 1.januára 2024 do 15. apríla 2024.

Elektronické služby

Služba - bude doplnená

Služba Finančné vyúčtovanie dotácie


Ako podať žiadosť o dotáciu

Všetky informácie k podaniu žiadosti, účelu ako aj oprávnenosti sú uvedené v priloženom dokumente VZN č. 45/2021

VZN BBSK č. 45/2021 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov BBSK účelovo určených na rozvoj sociálnych služieb pre seniorov v Banskobystrickom kraji (239 kB)

Elektronický formulár vypĺňa žiadateľ o dotáciu alebo ním poverená osoba na základe splnomocnenia. Dotácie sa poskytujú v súlade s Všeobecným záväzným nariadením samosprávneho kraja o poskytovaní dotácií č. 45/2021.

Za podanie žiadosti nie je účtovaný poplatok.

Žiadosť je možné poslať IBA elektronicky a podpísanú kvalifikovaným elektronickým podpisom.

Termín na podanie žiadosti o poskytnutie dotácie na rok 2024 je od 1.januára 2024 do 15. apríla 2024.

Ďalšie informácie

Základné údaje žiadosti

Žiadateľ: identifikácia žiadateľa o dotáciu. Údaje vyplní systém podľa prihláseného používateľa, ak je ním žiadateľ. V prípade že prihlásený používateľ nie je zároveň žiadateľ, ale iba podáva žiadosť za žiadateľa na základe splnomocnenia, a nemá zastupovanie v schránke UPVS, potom je nutné údaje vypísať manuálne. Pokiaľ má nastavené zastupovanie za právnickú osobu, systém sám doplní údaje z profilu danej právnickej osoby. Po prihlásení ako fyzická osoba bez zastupovania je nutné údaje žiadateľa vyplniť manuálne (IČO, názov, právnu formu, IBAN, adresu a kontakty).

Štatutárny orgán: Identifikácia štatutára (Titul, meno a priezvisko)

Projekt

Uvádza sa názov projektu, podrobný popis projektu, jeho cieľ a účel, predpokladaný termín realizácie projektu a miesto realizácie.

Rozpočet projektu

Výdavky: uvádzajú sa jednotlivé položky výdavkov.

Názov položky: uvádza sa názov položky výdavku.

Žiadané z VÚC: uvádza sa suma, ktorú žiadateľ požaduje od BBSK na konkrétnu položku výdavku.

Popis položky: uvádza sa podrobný popis položky výdavku.

Ak potrebuje žiadateľ uviesť viac položiek rozpočtu, stlačí tlačidlo pridať a rozpíše podrobnosti o ďalšej položke.

Celková požadovaná výška dotácie: uvádza sa celková výška dotácie, ktorú uchádzač požaduje od Banskobystrického samosprávneho kraja.

Čestné vyhlásenie

Žiadateľ označením tlačidla Čestne vyhlasujem označí svoje čestné prehlásenie podľa textu v žiadosti.

Prihlásenie na Ústredný portál verejnej správy a do elektronickej schránky: postup je popísaný v návode publikovanom na portáli slovensko.sk.

Návod na inštaláciu balíčka aplikácií: Ak chcete využívať občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) na aktívnu elektronickú komunikáciu, okrem čítačky čipových kariet, bezpečnostného osobného kódu (BOK) a nahratých certifikátov potrebujete príslušné softvérové vybavenie. Návod na inštaláciu je popísaný v dokumente na portáli slovensko.sk.

Všetky návody na elektronickú komunikáciu sú dostupné na portáli slovensko.sk.

Podrobnosti o elektronickej komunikácii a technických predpokladoch bezproblémovej komunikácie nájdete na stránkach Elektronickej komunikácie.

Návod k elektronickému podaniu vyúčtovania dotácie (1, 71 MB)

Návod k elektronickému podaniu žiadosti o poskytnutie dotácie (2, 03 MB)

Návod na elektronické podpisovanie zmlúv medzi BBSK a prijímateľmi dotácie (1,01 MB)

Informácie a kontakty pre technickú a odbornú pomoc nájdete na stránke Technickej pomoci.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.