Zverejňovanie územného plánu regiónu

Na tejto stránke si môžete prehliadať textovú a grafickú časť územného plánu regiónu prostredníctvom služby Zverejňovanie územného plánu.

ÚPN VÚC Banskobystrický kraj je dostupný k nahliadnutiu aj na oddelenií územného plánovania a životného prostredia alebo na Okresnom úrade v Banskej Bystrici, Odbore výstavby a bytovej politiky.

Dokumenty na stiahnutie

Posudzovanie strategického dokumentu (SEA)

Oznámenia o strategických dokumentoch a rozhodnutia zo zisťovacieho konania o posudzovaní strategického dokumentu v zmysle zákona NRSR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vo veci Zmien a doplnkov ÚPN VÚC BBK.

ÚPN VÚC BBK Zmeny a doplnky 2014

ÚPN VÚC BBK Zmeny a doplnky 2009

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače