Informovanie o stave a zjazdnosti ciest

Banskobystrický samosprávny kraj je vlastníkom ciest II. a III. triedy v zmysle §3d ods. 2 zákona č.135/1961 Zb., o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov ak osobitný predpis neustanovuje inak. V rámci svojich kompetencií Banskobystrický samosprávny kraj a Banskobystrická regionálna správa ciest a.s.,  zhromažďuje informácie o zjazdnosti týchto ciest, ktoré poskytuje MDVaRR SR bezplatne. Tieto informácie môže poskytovať verejnosti. Informácie sú zverejnené na webovom portáli Slovenskej správy ciest (odkaz na webovú stránku www.zjazdnost.sk)


Vďaka tejto službe máte možnosť sledovať pohyb vozidiel zimnej a letnej údržby aj na mape prostredníctvom geografického informačného systému (GIS). Modré čiary za jednotlivými vozidlami znamenajú, že toto vozidlo prešlo zobrazeným úsekom v priebehu poslednej hodiny.

Pohyb vozidiel cestnej údržby

Na Geoportáli BBSK si môžete pozrieť mapu v zobrazení na celú obrazovku. Zobrazované priestorové informácie majú iba informatívny charakter a nemusia zodpovedať skutočnému stavu. Na ich zdokonaľovaní pracujeme.

Súvisiaca legislatíva

V tejto časti vám ponúkame prehľad právnych predpisov úzko súvisiacich s vyššie uvedenou témou. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa vám po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných z úrovne Vlády SR budete presmerovaní na portál právnych informácií SLOV-LEX, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače