Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku VÚC

Služba Zverejňovanie informácií o prebytočnom majetku Banskobystrického samosprávneho kraja je pre vás zabezpečovaná prierezovo v spolupráci viacerých oddelení Úradu BBSK.

Prostredníctvom tejto služby vám poskytujeme:

  • informácie o obchodných verejných súťažiach na odpredaj majetku alebo nájom majetku, 
  • výsledkoch obchodných verejných súťaží na odpredaj nehnuteľností,
  • informácie o prebytočnom nehnuteľnom majetku BBSK a ponuke prebytočného hnuteľného majetku BBSK zo strany jednotlivých zariadení a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK,
  • informácie o prevodoch majetku BBSK a zámeroch na prevod alebo nájom majetku.

Súvisiaca legislatíva

V tejto časti vám ponúkame prehľad právnych predpisov úzko súvisiacich s vyššie uvedenou témou. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa vám po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných z úrovne Vlády SR budete presmerovaní na právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače