NOVÉ! TELEFONICKÁ PODPORA PRE ŽIADATEĽOV

V prípade, že potrebujete pomoc po obsahovej stránke v zmysle podmienok určených v jednotlivých VZN pri elektronickom podávaní žiadostí resp. vyúčtovaní dotácie sú vám k dispozícií nasledovné kontakty na odborných referentov oddelenia dotácií v čase 7:00 - 15:00 hod., rozdelené podľa jednotlivých oblastí VZN a okresov:

Odborný referent  VZN  Okresy Kontakt
Ing. Peter Babjak
VZN č. 25/2014,
VZN č. 36/2019
Revúca,
Rimavská Sobota
0948 985 272
Mgr. Eva Beňová
VZN č. 25/2014,
VZN č. 36/2019
Banská Štiavnica,
Žarnovica,
Žiar nad Hronom
0948 911 361
Mgr. Eva Beňová
dotácie poskytnuté
predsedom BBSK, 
VZN č. 40/2019
Všetky okresy
0948 911 361
Ing. Andrea Farariková
VZN č. 25/2014,
VZN č. 36/2019
Brezno, Veľký Krtíš
0948 985 274
Ing. Michaela Hrčková
VZN č. 25/2014,
VZN č. 36/2019
Lučenec, Poltár
0948 985 830
Mgr. Ján Mak
VZN č. 25/2014,
VZN č. 36/2019
Banská Bystrica
0940 984 068
Mgr. Jana Sliacka
VZN č. 25/2014,
VZN č. 36/2019
Detva, Zvolen, Krupina
0948 985 273
Ing. Emília Kodríková VZN č. 38/2019
(podpora regionálneho rozvoja a cestovného ruchu)
0940 984 061
Mgr. Jana Majeríková
VZN č. 38/2019
(podpora regionálneho rozvoja a cestovného ruchu)
0910 847 018

V prípade, že potrebujete technickú pomoc pri elektronickom podávaní žiadosti resp. elektronickom vyúčtovaní dotácie je vám k dispozícii IT ODDELENIE BBSK v čase 8:00 - 16:00 hod. na telefónnom čísle 0948 985 834

Oznam pre žiadateľov o dotáciu na rok 2020

Vzhľadom k prognózam poklesu HDP a výpadku daňových príjmov, ako dôsledok preventívnych opatrení zavedených v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, predpokladá Banskobystrický samosprávny kraj významný výpadok daňových príjmov pre rok 2020. Na základe tejto skutočnosti pristúpil BBSK k viacerým úsporným opatreniam s cieľom zabezpečiť vyrovnané financovanie do konca roku.

V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že v roku 2020 sa dotácie v zmysle VZN č. 25/2014 a VZN č. 36/2019 budú poskytovať podľa uznesenia č. 333/2020 (Dokument PDF. 276 kB) z dňa 21. mája 2020.

Poskytovanie dotácií

Banskobystrický samosprávny kraj poskytuje dotácie z vlastných príjmov BBSK na 4 oblasti: 

1. Dotácie na podporu akcií vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti
(Všeobecne záväzné nariadenie č. 25/2014)

a) Dotácia predsedu BBSK
b) Dotácia poslancov ZBBSK

 

2. Dotácie na podporu aktivít/táborov pre deti a mládež
(Všeobecne záväzné nariadenie č. 36/2019)

3. Dotácie na podporu regionálneho rozvoja a rozvoja cestovného ruchu v Banskobystrickom kraji:
(Všeobecne záväzné nariadenie č. 38/2019)

a) Oblasť rozvoja cestovného ruchu
b) Oblasť ochrany životného prostredia
c) Oblasť ochrany kultúrneho dedičstva
d) Oblasť podpory regionálnych producentov

e) Oblasť podpory iných aktivít pre regionálny rozvoj

 

4. Dotácie na rozvoj a podporu zdravotníctva v Banskobystrickom kraji:
(Všeobecne záväzné nariadenie č. 40/2019)

a) Pre zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti
b) Pre ambulancie zubného lekárstva, ambulancie maxilofaciálnej chirurgie a ambulancie čeľustnej ortopédie

 

Žiadatelia o dotácie môžu podávať žiadosť o dotáciu na rok 2021 do termínu určeného v každom VZN. Každá oblasť má vlastné pravidlá, oprávnené aktivity a oprávnených žiadateľov. Detaily sa dozviete nižšie v priložených dokumentoch.

 

Pozor, zmena podávania vyúčtovania v roku 2020

Prijímateľ dotácie predloží doklady pre vyúčtovanie poskytnutej dotácie prostredníctvom eSlužby prevádzkovanej na webovom sídle BBSK a zároveň aj e-mailom. Vyúčtovanie poštou nebude akceptované.

Pre pomoc pri prihlasovaní k eSlužbám prevádzkovaným na webovom sídle BBSK a pri vypĺňaní elektronického formulára vyúčtovania sme pre vás pripravili krátky návod.

Elektronická komunikácia s Úradom BBSK

Elektronická komunikácia so sebou prináša množstvo výhod, napríklad:
-svoju žiadosť budete môcť vybaviť bez potreby osobnej návštevy úradu kedykoľvek aj po úradných hodinách,
-uľahčí vám interakciu s úradom prostredníctvom elektronických formulárov s vopred vyplnenými údajmi,
-umožní vám pripájanie príloh k elektronickým podaniam,
-zabezpečí vám doručenie elektronického rozhodnutia úradu priamo do vašej elektronickej schránky na ​www.slovensko.sk​,
-našim zamestnancom sprístupní ucelený pohľad na informácie o žiadateľoch o rôzne druhy služieb prostredníctvom sofistikovaného systému na správu klientskych údajov,
-uľahčí prípravu a generovanie rôznych reportov a prehľadov, čím výrazne skráti čas potrebný na túto aktivitu,
-pri elektronickej komunikácii s úradom ušetríte na správnych poplatkoch.

Na to, aby ste mohli plnohodnotne využívať výhody elektronickej komunikácie, prečítajte si,prosím, nasledujúce technické inštrukcie a návod k používaniu elektronických služieb (PDF_1.8_MB).


VZN Banskobystrického samosprávneho kraja č. 25/2014

Dotácie poskytované účelovo určené na akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia BBSK na podporu všeobecne prospešných služieb, podnikania a zamestnanosti.


Žiadosti na rok 2021 podávajte do 30.11. 2020 v zmysle platnej legislatívy.

Žiadosti poskytnuté predsedom BBSK na rok 2021 podávajte od 01.01.2021 do 30.04.2021 v zmysle platnej legislatívy.

VZN Banskobystrického samosprávneho kraja č. 40/2019

Dotácie  účelovo určené na rozvoj a podporu zdravotníctva.

Žiadosti na rok 2021 podávajte do 30.11.2020 v zmysle platnej legislatívy.
Žiadosti na rok 2021 na podporu vzniku zubno - lekárskej ambulancie sa podávajú počas celého rozpočtového roka, pre ktorý sa dotácia požaduje.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače