Informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC

Službu informovanie o tom, kde podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť, alebo iné podanie týkajúce sa činností VÚC pre vás zabezpečujeme prostredníctvom oddelenia styku s verejnosťou Úradu BBSK.

Žiadosť, podnet, návrh, sťažnosť alebo iný typ podania je možné podať

písomne - poslať poštou na adresu: Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 974 01 Banská Bystrica

osobne priniesť v písomnej forme do podateľne úradu - Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 Banská Bystrica , prízemie , č. kanc. 102

doručiť osobne na Banskobystrický samosprávny kraj Námestie SNP 23 Banská Bystrica, kde bude s Vami spísaný úradný záznam.

eletronickou poštou - mailom na adresu príslušného oddelenia Úradu BBSK 

elektronickým podaním - priamo na webových stránkach Úradu BBSK môžete podať podnet a návrh na zlepšenie na tejto stránke, alebo sťažnosť cez túto stránku.

Možnosť doručenia odpovede na podanie: písomná odpoveď zaslaná poštou, osobné prevzatie, elektronický výstup do elektronickej schránky žiadateľa - v prípade, ak bolo podané elektronické podanie.

Lehota vybavenia služby závisí od charakteru daného predpisu a jeho súvisiacej platnej legislatívy.

Súvisiaca legislatíva

V tejto časti vám ponúkame prehľad právnych predpisov úzko súvisiacich s vyššie uvedenou témou. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných z úrovne Vlády SR budete presmerovaní na právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače