real okey okey
paykasa paykwik
www.lorriane.club
bahis siteleri
ankara escort
erotik film
Fake Watches

Návrhy na zlepšenie

Máte nápad ako zlepšiť život v našom kraji? Pošlite nám ho!

Prostredníctvom tejto služby sa môžete podieľať na správe vecí verejných a tým aktívne prispieť k zlepšeniu života v našom kraji. Realizácia vašich nápadov závisí od možností a rozsahu právomocí Úradu BBSK.
Vašimi podnetmi a návrhmi sa budú po prijatí zaoberať kompetentní zamestnanci Úradu BBSK, ktorí ich posúdia a o riešení vás budú informovať. Využite službu Návrhy na zlepšenie a povedzte nám, čo môžeme zlepšiť!

Kde a ako môžete podať podnet/návrh na zlepšenie

Podnet/návrh na zlepšenie nám môžete poslať aj prostredníctvom nižšie uvedených tlačív pre fyzické a právnické osoby, ktoré si môžete vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu Úradu BBSK, alebo osobne doručiť do podateľne úradu.

STIAHNUŤ TLAČIVO FO STIAHNUŤ TLAČIVO PO

Pošlite podnet a návrh na zlepšenie elektronicky

Zabudli ste vo vašom podaní uviesť ďalšie informácie? Alebo si prajete vaše odoslané podanie stornovať? Využite možnosť poslať doplnenie či storno podania kliknutím na tento link. Informácie o tom, ako komunikovať s Úradom BBSK elektronicky spolu so zoznamom povolených formátov príloh sú špecifikované v časti Elektronická komunikácia.

Vaše postrehy a pripomienky k pilotnému používaniu elektronických služieb nám môžete zasielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Súvisiaca legislatíva

V tejto časti vám ponúkame prehľad právnych predpisov úzko súvisiacich s vyššie uvedenou témou. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných z úrovne Vlády SR budete presmerovaní na právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa

Copyright © 2014 BBSK

RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače