Zasadnutia komisií Zastupiteľstva BBSK

Komisie Zastupiteľstva BBSK boli zriadené Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 17.1/2018 zo dňa 1. marca 2018. Členovia komisií Zastupiteľstva BBSK z radov poslancov boli zvolení Uznesením Zastupiteľstva BBSK č. 17.2/2018 zo dňa 1. marca 2018. Uznesením č. 28/2018 zo dňa 26. marca 2018 boli zvolení členovia komisií Zastupiteľstva BBSK z radov neposlancov.

Zmeny v zložení komisií ZBBSK boli vykonané nasledovnými uzneseniami:
č. 50/2018 z 26. apríla 2018
č. 87/2018 z 23. augusta 2018
č. 112/2018 z 22. októbra 2018  a č. 443/2020 zo 17. septembra 2020

Členovia komisií (PDF Dokument, 104 kB)

Boli zriadené tieto komisie:

1. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov ZBBSK

2. Mandátová komisia ZBBSK

3. Komisia financií a správy majetku ZBBSK

4. Komisia dopravy ZBBSK

5. Komisia kultúry ZBBSK

6. Komisia medzinárodnej spolupráce ZBBSK

7. Komisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ZBBSK

8.Komisia zdravotníctva, sociálnych vecí a marginálnych skupín ZBBSK

9. Komisia územného plánovania a životného prostredia ZBBSK

10. Komisia školstva a športu ZBBSK

 

Rokovania komisie

Číslo zasadnutiaDátum zasadnutiaPozvánkaKomisiaZápisnica
2217.12.2020 15:00Stiahni súborKomisia financií a správy majetku ZBBSKStiahni súbor
2215.12.2020 00:00Stiahni súborKomisia školstva a športu ZBBSKStiahni súbor
2225.11.2020 15:00Stiahni súborKomisia kultúry ZBBSKStiahni súbor
2925.11.2020 09:00Stiahni súborKomisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ZBBSKStiahni súbor
2225.11.2020 09:00Stiahni súborKomisia dopravy ZBBSKStiahni súbor
2824.11.2020 09:00Stiahni súborKomisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ZBBSKStiahni súbor
2311.11.2020 15:00Stiahni súborKomisia zdravotníctva, sociál. vecí a marginálnych skupín ZBBSKStiahni súbor
2730.10.2020 09:00Stiahni súborKomisia regionálneho rozvoja a cestovného ruchu ZBBSKStiahni súbor
2129.10.2020 15:00Stiahni súborKomisia financií a správy majetku ZBBSKStiahni súbor
2129.10.2020 09:00Stiahni súborKomisia kultúry ZBBSKStiahni súbor
1-10 z 300

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače