Zverejňovanie aktivity poslancov pri hlasovaniach

Zaujíma vás, akí boli pri jednotlivých hlasovaniach aktívni vami volení poslanci Zastupiteľstva BBSK a či sa zúčastnili hlasovania o témach, ktoré sú pre vás dôležité? Práve z tohto dôvodu vám prostredníctvom Kancelárie predsedu prinášame službu Zverejňovanie aktivity poslancov pri hlasovaniach v prehľadnej grafickej podobe. Pomocou navigačného panelu na spodnej lište sa môžete posúvať medzi jednotlivými stranami zostavy, otvoriť zostavu v režime celej obrazovky alebo ju zdieľať na sociálnych sieťach.

 

Zostavy zobrazujú prehľad celkovej aktivity a neaktivity poslancov na zasadnutiach ZBBSK podľa údajov z elektronického hlasovacieho systému. Celková percentuálna aktivita je vypočítaná ako podiel hlasovaní, kedy poslanec/poslankyňa odovzdali svoj hlas (ZA / PROTI / ZDRŽAL/A SA) z celkového počtu hlasovaní za dané obdobie, resp. konkrétne zasadnutie. Neaktivita je vypočítaná ako podiel prípadov, kedy sa poslanec/poslankyňa nezúčastnili hlasovania. (NEHASLOVAL/A / NEPRÍTOMNÝ/Á).
 
*V prehľade nie sú zahrnuté údaje zo 14. zasadnutia ZBBSK, kde nebol funkčný elektronický systém hlasovania (na hlasovaní boli prítomní skrutátori) a údaje z 22. zasadnutia ZBBSK v období koronakrízy, ktoré nebolo uznášaniaschopné (neuskutočnilo sa žiadne hlasovanie).
 
**PhDr. Ľubica Laššáková bola poslankyňou ZBBSK do 16.4.2018, od 26.4.2018 ju nahradila MUDr. Katarína Belicová. Ing. Pavel Greksa bol poslancom ZBBSK do 29.10.2019, od 12.12.2019 ho nahradil Mgr. Péter Csúsz.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače