Pripomienkovanie návrhov nariadení, o ktorých má rokovať zastupiteľstvo

Kancelária predsedu vám pomocou tejto stránky poskytuje možnosť bezplatne pripomienkovať návrhy všeobecne záväzných nariadení (VZN), o ktorých bude rokovať zastupiteľstvo. Týmto môžete vstupovať do prípravy návrhov a nariadení BBSK a tak sa aktívne podieľať na správe vecí verejných.

Aktuálny návrh nariadenia zverejníme na tejto stránke a zároveň aj na úradnej tabuli v lehote najneskôr 15 dní pred konaním Zastupiteľstva. Vy máte možnosť vyjadriť svoju pripomienku počas 10 dní odo dňa zverejnenia daného návrhu.

Kde a ako môžete pripomienkovať návrh VZN

Pripomienkovať návrh VZN BBSK môžete prostredníctvom nižšie uvedených tlačív pre právnické a fyzické osoby, ktoré si môžete vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s prípadnými priloženými prílohami zaslať na adresu Úradu BBSK, alebo osobne doručiť do podateľne úradu

STIAHNUŤ TLAČIVO FO STIAHNUŤ TLAČIVO PO

Pošlite pripomienku k návrhu všeobecne záväzného nariadenia elektronicky

Zabudli ste vo vašom podaní uviesť ďalšie informácie? Alebo si prajete vaše odoslané podanie stornovať? Využite možnosť poslať doplnenie či storno podania kliknutím na tento link. Informácie o tom, ako komunikovať s Úradom BBSK elektronicky spolu so zoznamom povolených formátov príloh sú špecifikované v časti Elektronická komunikácia.

Vaše postrehy a pripomienky k pilotnému používaniu elektronických služieb nám môžete zasielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Dokumenty na stiahnutie

 

 

Súvisiaca legislatíva

V tejto časti vám ponúkame prehľad právnych predpisov úzko súvisiacich s vyššie uvedenou témou. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa vám po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných z úrovne Vlády SR budete presmerovaní na právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače