real okey okey
paykasa paykwik
www.lorriane.club
bahis siteleri
ankara escort
erotik film
Fake Watches

Poskytovanie informácií o regióne

Nie nadarmo má Banskobystrický kraj prívlastok „Srdce Slovenska“. Ponúka svojim obyvateľom ako i turistom široké spektrum možností trávenia voľného času či už v prírode alebo na rozličných kultúrnych a športových akciách. 

Oddelenie regionálneho rozvoja Úradu BBSK vám pomocou tejto stránky prináša službu Poskytovanie informácií o regióne. Dozviete sa informácie o aktualitách a správach z oblasti regionálneho rozvoja, o projektoch EÚ prebiehajúcich na Úrade BBSK, o možnostiach investovania v Banskobystrickom kraji, podnikaní a inováciách. Ďalej vám poskytujeme informácie súvisiace s rozvojom vidieka a cezhraničnou spoluprácou. Bližšie informácie môžete nájsť po kliknutí na jednotlivé odkazy.

Taktiež máte možnosť prehliadania základných informácií o okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja aj na mape prostredníctvom geografického informačného systému (GIS).

Informácie o hospodárstve regiónu

Banskobystrický kraj sa radí medzi najmenej rozvinuté kraje v Slovenskej republike. Svedčí o tom nielen druhá najvyššia miera nezamestnanosti zo všetkých krajov a nižšie priemerné mzdy, ale aj dlhodobo klesajúce indexy rastu a percentuálne podiely kraja takmer všetkých ekonomických ukazovateľov. Dôsledkom je zhoršujúca sa životná úroveň obyvateľov a rozširovanie oblastí trpiacich chudobou najmä na juhu a východe kraja. Z 13 okresov kraja bolo až päť okresov - Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš - zaradených do kategórie „najmenej rozvinutých okresov“ podľa zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov.
Hrubý domáci produkt (HDP) kraja rastie veľmi nízkym tempom a jeho percentuálny podiel sa v porovnaní s ostatnými krajmi stále znižuje. V r. 2002 dosahoval podiel kraja na HDP SR 10,61 % a v r. 2014 to bolo len 8,65 %. Znižuje sa aj HDP na obyvateľa Banskobystrického kraja v parite kúpnej sily, ktorý v r. 2014 dosiahol len 71,4 % podiel z priemeru HDP na obyvateľa SR (v r. 2002 to bolo 86,3 %).
Najvyšší podiel HDP v kraji je tvorený vo sfére veľkoobchodu, maloobchodu a služieb, priemysle a v oblasti verejnej správy, zdravotníctva, školstva a sociálneho zabezpečenia.

Severná časť kraja sa vyznačuje pomerne vysokým stupňom industrializácie. Dlhodobo je dominujúcim odvetvím v regióne hutníctvo hliníka a železa, ktoré exportuje až ¾ svojej produkcie. Ďalej prevláda strojársky priemysel, ktorý postupne dobieha hutníctvo a treťom mieste je chemický priemysel. Na ďalších miestach je výroba potravín, drevospracujúci priemysel a výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Napriek tomu, že drevospracujúci priemysel nemá v kraji dominantné postavenie, v rámci celoslovenského porovnania tvorí produkcia kraja až 45 %. V kraji má vytvorené aj významné materiálno technické, vzdelávacie a vedecko-výskumné zázemie, čoho výsledkom je aj najvyššia dosahovaná produktivita práce v rámci SR.

Južná časť kraja je prirodzenou základňou potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva a zásobárňou nerudných surovín, u ktorých taktiež došlo v posledných rokoch ku zníženiu ich ťažby ako aj ich následného zhodnocovania.

Za hlavné príčiny zaostávania kraja možno označiť nižšie investície do výroby, inovačného rozvoja a dopravnej infraštruktúry v porovnaní s ostatnými kraji. Na rozvoj inovácií v regióne má vplyv aj skutočnosť, že v kraji pôsobia len dve fakulty, ktoré majú technické zameranie - Fakulta environmentálnych a výrobných technológií a Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene.

Medzi najvýznamnejšie výrobné spoločnosti v kraji patria:
- Slovalco, a. s. Žiar nad Hronom
- Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o. Zvolen
- Železiarne Podbrezová a. s.
- Johnson Controls Lučenec, s. r. o. Lučenec
- EKOLTECH spol. s r. o. Lučenec
- Nemak Slovakia s. r. o. Ladomerská Vieska
- SHP Harmanec, a. s.
- Bučina DDD, spol. s r. o. Zvolen
- HYDINA SLOVENSKO s. r. o. Zvolen.

Mapové informácie

 

Na Geoportáli BBSK si môžete pozrieť mapu v zobrazení na celú obrazovku. Zobrazované priestorové informácie majú iba informatívny charakter a nemusia zodpovedať skutočnému stavu. Na ich zdokonaľovaní pracujeme.

Dokumenty na stiahnutie

Program hospodárskeho, sociálneho a sociálneho rozvoja 2007-2013 (PDF dokument, 419 kB)

V súlade s § 7 ods. 7 zákona č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predkladáme informáciu o rozhodnutí Krajského úradu životného prostredia v Banskej Bystrici, ktorý vydal rozhodnutie, že sa strategický dokument "Program hospodárskeho, sociálneho a kultúrneho rozvoja Banskobystrického samosprávneho kraja 2007 - 2013 - aktualizácia súčasného dokumentu" nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Šablóny dokumentov

 

Súvisiaca legislatíva

V tejto časti vám ponúkame prehľad právnych predpisov úzko súvisiacich s vyššie uvedenou témou. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa vám po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných z úrovne Vlády SR budete presmerovaní na právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa

Copyright © 2014 BBSK

RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače