Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Ak máte záujem o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, musíte ako žiadateľ vyplniť príslušnú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby a priložiť potrebné prílohy.

Prílohami k žiadosti sú:

  • posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu,
  • potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny mesiac (pri pravidelnom príjme), za predchádzajúci kalendárny rok (pri nepravidelnom príjme),
  • doklady o majetkových pomeroch (Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu) (PDF dokument, 30 kB),
  • iné doklady (napr. rozsudok príslušného okresného súdu o pozbavení spôsobilosti žiadateľa na právne úkony, resp. uznesenie príslušného okresného súdu o ustanovení opatrovníka žiadateľovi alebo potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave žiadateľa, ak tento nemôže sám podať žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby).

Kde a ako môžete požiadať o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť môžete poslať prostredníctvom nižšie uvedeného tlačiva, ktoré si môžete vytlačiť, vyplniť, podpísať a spolu s priloženými prílohami zaslať na adresu zariadenia sociálnych služieb, ktoré ste si vybrali.

STIAHNUŤ TLAČIVO

 

Požiadajte o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby elektronicky

Elektronické podanie je možné realizovať aj v prípade, že nevlastníte zaručený elektronický podpis (ZEP). V takom prípade si elektronicky vyplnené formuláre vytlačte, podpíšte a  zašlite na adresu ÚBBSK, alebo osobne doručte do podateľne úradu do 7 pracovných dní. Bližšie informácie o vytvorení elektronického podania nájdete v časti Elektronická komunikácia, kde sú špecifikované aj povolené formáty príloh

Zabudli ste vo vašom podaní uviesť ďalšie informácie? Alebo si prajete vaše odoslané podanie stornovať? Využite možnosť poslať doplnenie či storno podania kliknutím na tento link.

Vaše postrehy a pripomienky k pilotnému používaniu elektronických služieb nám môžete zasielať prostredníctvom kontaktného formulára.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače