bahis siteleri
ankara escort
Fake Watches
gulus estetigi
beylikduzu escort bayan teen porno

Informovanie o voľných miestach pre žiakov na stredných školách

Odbor školstva vás prostredníctvom tejto stránky informuje o voľných miestach pre študentov na stredných školách. Navyše máte možnosť nahliadnuť do dokumentov ako napríklad Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania, Plán výkonov pre prijímacie konanie pre 1. ročník stredných škôl, Ponuku pomaturitného nadstavbového štúdia a externého štúdia. Ďalej poskytujeme informácie o prijímacom konaní na stredné školy pre aktuálny školský rok, profilových predmetoch na prijímacie skúšky na stredných školách a o školách, ktoré konajú 2. kolo prijímacieho konania.

Odbor školstva zverejňuje informáciu o naplnenosti škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK k 5.6.2020. Dokument tu má informačný charakter, pre aktuálny stav naplnenosti Vám odporúčame kontaktovať priamo školu.

Návrh očakávaného počtu žiakov 1. ročníka pre školský rok 2021/2022

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v súlade s ustanovením § 2 ods. 2 vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl, určilo Banskobystrickému samosprávnemu kraju 1,07 násobok pre určovanie počtu tried prvého ročníka v dennej forme štúdia pre prijímacie konanie pre školský rok 2021/2022. Rámcová prognóza novoprijatých žiakov na stredné školy pre školský rok 2021/2022 určuje Banskobystrickému samosprávnemu kraju 4 735 žiakov.

 Prognóza počtu žiakov, ktorí budú prijatí do I.ročníka SŠ pre školský rok 2021/2022 v jednotlivých odboroch vzdelávania v územnej pôsobnosti BBSK (PDF dokument, 118kB)

Mapové informácie

Na Geoportáli BBSK si môžete pozrieť mapu v zobrazení na celú obrazovku. Zobrazované priestorové informácie majú iba informatívny charakter a nemusia zodpovedať skutočnému stavu. Na ich zdokonaľovaní pracujeme. Údaje, ktoré sa vám zobrazia po kliknutí na detail objektu na mape sú udržiavané zodpovednými zamestnancami Úradu BBSK a môžete sa spoľahnúť na ich správnosť.

Súvisiaca legislatíva

V tejto časti vám ponúkame prehľad právnych predpisov úzko súvisiacich s vyššie uvedenou témou. Predpisy, ktorých schvaľovanie je v kompetencii Úradu BBSK sa vám po kliknutí na odkaz zobrazia ako pdf. dokumenty. Pri predpisoch vydávaných z úrovne Vlády SR budete presmerovaní na právny a informačný portál Slov-Lex, ktorý spravuje Ministerstvo spravodlivosti SR.

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa

Copyright © 2014 BBSK

RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače
phim sex porn videos krasnyyporno.com raketaporno pornos grandexxx xodesiporn.com maandporno.com zwartporno.com