Máj 2019 - Rozhodnutie o zapojení do projektu Inteligentný a lepší samosprávny kraj

Lídri kraja sa po konzultáciách s užším projektovým tímom a na základe implicitnej spätnej väzby na strategickej porade v januári 2019 rozhodli, že kraj sa zapojí do tejto výzvy projektom, kde jednou z hlavných aktivít projektu bude aj zavedenie funkčného systému manažérstva kvality na celom ÚBBSK pomocou modelu spoločného systému hodnotenia kvality organizácie CAF. Riaditeľ úradu vedúcim útvarov ÚBBSK tento zámer oznámil na pravidelnej týždennej širokej porade manažmentu úradu. BBSK podal projekt s názvom Inteligentný kraj, kvalitnejší život v novembri 2019 a po jeho získaní začal projekt realizovať od januára 2020.

November 2020 - Vymenovanie garanta a metodika CAF tímu

Garantom CAF tímu sa stal riaditeľ úradu a zostavením interného CAF tímu poveril riaditeľku odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu a programovú riaditeľku Rozvojovej agentúry BBSK, n.o., ktorá je zároveň odbornou garantkou celého projektu Inteligentný kraj, kvalitnejší život.

Po úvodnom stretnutí s externým školiteľom a konzultantom bol určený zamestnanec na pozícii metodik/ metodička modelu CAF.

November 2020 - Vytvorenie a menovanie CAF tímu

Lídri BBSK aj na základe skúseností a rady školiteľa a konzultanta rozhodli, že metodiku CAF bude implementovať jeden CAF tím pod vedením garanta a metodika o veľkosti 12 ľudí z radov interných zamestnancov, ktorí túto úlohu budú plniť v rámci rozšírenia ich pracovnej náplne.

Garant CAF tímu: Riaditeľ úradu BBSK

Metodička CAF tímu: Odborná referentka pre Catching-Up Regions

Člen CAF tímu: Riaditeľ odboru vnútornej prevádzky

Riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Vedúca oddelenia komunikácie

Vedúca oddelenia stratégií a analýz

Vedúci oddelenia kultúry

Vedúci oddelenia informačných technológií

Odborná referentka - personalistka

Odborná referentka pre rozpočet a financovanie

Odborný referent – právnik

Odborná referentka pre investície

Odborná referentka pre podporu poskytovateľov sociálnych služieb

November 2020 - Úvodné vyškolenie CAF tímu

Úvodné dvojdňové školenie, ktoré bolo vzhľadom na pandemickú situáciu online a rozdelené na 2 separátne dni. Pre členov CAF tímu sprostredkovalo prvý aktívny kontakt s modelom CAF a jeho implementáciou v podmienkach Úradu BBSK. V priebehu školenia začali členovia CAF tímu rozpracovávať aj jednotlivé kritériá a subkritériá do samohodnotiacej správy.

Máj - Jún 2021 - Spracovanie samohodnotiacej správy, konsenzus míting a schválenie samohodnotiacej správy vedením

Po spracovaní samohodnotiacej správy modelu CAF členmi CAF tímu v mesiacoch december 2020 až apríl 2021 prebehol 13. - 14. máj 2021 konsenzus míting na pôde Úradu BBSK, kde členovia CAF tímu v konštruktívnej debate a polemike identifikovali silné stránky a oblasti pre zlepšenie, ktoré boli následne zakomponované do samohodnotiacej správy.

Finálna verzia samohodnotiacej správy bola predložená vrcholovému manažmentu organizácie a v júni 2021 schválená.

Júl 2021 - Externé posúdenie samohodnotiacej správy

Externé posúdenie sa konalo na pôde Úradu BBSK dňa 13. júla 2021. Vedúcim posudzovateľom bol Mgr. Imrich Žigo a posudzovateľom Ing. Alexander Tomčík. Po úvodnej krátkej návšteve u predsedu BBSK a riaditeľa Úradu BBSK nasledovalo posudzovanie samohodnotiacej správy zahájené diskusiou o definovaní vízie kraja a úradu. Posudzovanie jednotlivých kritérií bolo sprevádzané živou diskusiou posudzovateľov s riaditeľom úradu a ostatnými členmi CAF tímu (niektorí boli pripojení online). Posúdenie na mieste dopadlo úspešne a posudzovatelia nám zaslali Spätnú správu z posúdenia, ktorá bude ďalším podkladom pre tvorbu nášho Akčného plánu zlepšovania.

September 2021 – Február 2022 - Zostavenie a schválenie Akčného plánu zlepšovania

Akčný plán zlepšovania bol zostavovaný na základe:

  • silných stránok a oblastí pre zlepšenie identifikovaných CAF tímom,
  • silných stránok a oblastí pre zlepšenie identifikovaných externými posudzovateľmi,
  • zozbieraných návrhov na zlepšenie od zamestnancov celého úradu.

Na dvojdňovom výjazdovom stretnutí CAF tímu v termíne 9 - 10.9 2021 bol spolu s konzultantom rozpracovaný Akčný plán zlepšovania. Po dopracovaní bol Akčný plán zlepšovania schválený vedením vo februári 2022.

Marec - Apríl 2022 - Príprava na hodnotenie Externej spätnej väzby

Po schválení Akčného plánu zlepšovania a jeho naplňovaní sme začali prípravu na Externú spätnú väzbu. 

Vo februári 2022 nastala personálna zmena na pozícii metodika Modelu CAF. Úlohou nového metodika bola predovšetkým príprava podkladov pre Externú spätnú väzbu, v spolupráci s celým CAF tímom.

CAF tím spracováva požadované podklady, ktoré opisujú implementáciu modelu CAF na úrade.

Vlastné hodnotenie bude zavŕšené v apríli návštevou hodnotiteľov Externej spätnej väzby. Veríme, že budeme pripravení, obstojíme so cťou a naše úsilie bude zavŕšené aj získaním titulu ECU (Efektívny užívateľ modelu CAF).

Model spoločného systému hodnotenia kvality organizácie CAF sa realizuje v rámci projektu Inteligentný kraj kvalitnejší život, ktorý je podporený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa.

Viac informácii o projekte:  https://www.bbsk.sk/ProjektyEÚBBSK/Inteligentnýkraj,kvalitnejšíživot(OPEVS).aspx

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.