Nie nadarmo má Banskobystrický kraj prívlastok „Srdce Slovenska“. Ponúka svojim obyvateľom ako i turistom široké spektrum možností trávenia voľného času či už v prírode alebo na rozličných kultúrnych a športových akciách.

Hospodárstvo regiónu

Banskobystrický kraj sa radí medzi najmenej rozvinuté kraje v Slovenskej republike. Svedčí o tom nielen druhá najvyššia miera nezamestnanosti zo všetkých krajov a nižšie priemerné mzdy, ale aj dlhodobo klesajúce indexy rastu a percentuálne podiely kraja takmer všetkých ekonomických ukazovateľov. Dôsledkom je zhoršujúca sa životná úroveň obyvateľov a rozširovanie oblastí trpiacich chudobou najmä na juhu a východe kraja. Z 13 okresov kraja bolo až päť okresov - Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota a Veľký Krtíš - zaradených do kategórie „najmenej rozvinutých okresov“ podľa zákona 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov.
Hrubý domáci produkt (HDP) kraja rastie veľmi nízkym tempom a jeho percentuálny podiel sa v porovnaní s ostatnými krajmi stále znižuje. V r. 2002 dosahoval podiel kraja na HDP SR 10,61 % a v r. 2014 to bolo len 8,65 %. Znižuje sa aj HDP na obyvateľa Banskobystrického kraja v parite kúpnej sily, ktorý v r. 2014 dosiahol len 71,4 % podiel z priemeru HDP na obyvateľa SR (v r. 2002 to bolo 86,3 %).
Najvyšší podiel HDP v kraji je tvorený vo sfére veľkoobchodu, maloobchodu a služieb, priemysle a v oblasti verejnej správy, zdravotníctva, školstva a sociálneho zabezpečenia.

Severná časť kraja sa vyznačuje pomerne vysokým stupňom industrializácie. Dlhodobo je dominujúcim odvetvím v regióne hutníctvo hliníka a železa, ktoré exportuje až ¾ svojej produkcie. Ďalej prevláda strojársky priemysel, ktorý postupne dobieha hutníctvo a treťom mieste je chemický priemysel. Na ďalších miestach je výroba potravín, drevospracujúci priemysel a výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov.

Napriek tomu, že drevospracujúci priemysel nemá v kraji dominantné postavenie, v rámci celoslovenského porovnania tvorí produkcia kraja až 45 %. V kraji má vytvorené aj významné materiálno technické, vzdelávacie a vedecko-výskumné zázemie, čoho výsledkom je aj najvyššia dosahovaná produktivita práce v rámci SR.

Južná časť kraja je prirodzenou základňou potravinárskeho priemyslu a poľnohospodárstva a zásobárňou nerudných surovín, u ktorých taktiež došlo v posledných rokoch ku zníženiu ich ťažby ako aj ich následného zhodnocovania.

Za hlavné príčiny zaostávania kraja možno označiť nižšie investície do výroby, inovačného rozvoja a dopravnej infraštruktúry v porovnaní s ostatnými kraji. Na rozvoj inovácií v regióne má vplyv aj skutočnosť, že v kraji pôsobia len dve fakulty, ktoré majú technické zameranie - Fakulta environmentálnych a výrobných technológií a Drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene.

Medzi najvýznamnejšie výrobné spoločnosti v kraji patria:

  • Slovalco, a. s. Žiar nad Hronom
  • Continental Automotive Systems Slovakia s. r. o. Zvolen
  • Železiarne Podbrezová a. s.
  • Johnson Controls Lučenec, s. r. o. Lučenec
  • EKOLTECH spol. s r. o. Lučenec
  • Nemak Slovakia s. r. o. Ladomerská Vieska
  • SHP Harmanec, a. s.
  • Bučina DDD, spol. s r. o. Zvolen
  • HYDINA SLOVENSKO s. r. o. Zvolen.

Ďalšie informácie

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.