O IÚS

Integrovaná územná stratégia (IÚS) predstavuje podmnožinu PHRSR, ako komplexnej rozvojovej stratégie územia. Vzťah IÚS (resp. IÚS UMR) a územne príslušného strategického dokumentu PHRSR územnej samosprávy je definovaný podľa Zákona o regionálnom rozvoji nasledovne:

  • PHRSR je schvaľované zastupiteľstvom územne príslušnej samosprávy a jeho vypracovanie a schválenie je podmienkou na predloženie žiadosti VÚC / obce o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2 Zákona o regionálnom rozvoji.
  • PHRSR podľa § 7 ods. 3 Zákona o regionálnom rozvoji pozostáva z analyticko-strategickej, programovej a implementačnej časti, čo je v súlade s požiadavkami na obsah IÚS podľa Všeobecného nariadenia EÚ.
  • Následné schválenie príslušnej časti predmetného PHRSR (podmnožiny programovej časti – aktivity v súlade s Programom Slovensko; realizačná a finančná časť) Radou partnerstva, príp. Kooperačnou radou UMR mení charakter časti PHRSR na IÚS a umožňuje príslušnej Rade partnerstva/Kooperačnej rade UMR využiť implementačný mechanizmus integrovaných územných investícií mimo dopytového mechanizmu implementácie Programu Slovensko.

Gestorom tvorby IÚS Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej IÚS BBSK) je BBSK, pričom technickú aj konzultačnú podporu v príprave aj implementácii IÚS poskytuje MIRRI SR.

IÚS BBSK je multisektorový, plánovací a vykonávací rozvojový dokument, ktorého úlohou je komplexné riešenie potrieb rozvoja územia Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej BBSK), s podporou investícií z európskych štrukturálnych fondov (EŠIF) v rámci nového Programu Slovensko. Ide o investície, ktoré prepájajú rôzne oblasti (napr. investíciu do ciest s rozvojom cestového ruchu, ale aj zvyšovaním bezpečnosti) s cieľom dosiahnuť čo najlepší výsledok a efekt pre rozvoj územia.

BBSK plní úlohu gestora prípravy IÚS, ktorej súčasťou je aj zásobník projektov pre celé územie BBSK. 

Jadrové mestá UMR sú gestormi prípravy IÚS pre UMR. V prípade, že IÚS UMR je vypracovaný a schválený podľa Zákona o regionálnom rozvoji ako spoločný PHRSR obcí na území UMR, môže nahradiť samostatný PHRSR obce.

Okrem implementačného mechanizmu IÚI bude možné žiadať o financovanie projektov cez dopytové výzvy.

Oprávnené typy aktivít Programu Slovensko v rozhodovacej kompetencii Rád partnerstva a Kooperačných rád UMR

MIRRI SR ako RO Programu Slovensko identifikovalo typy aktivít v rámci špecifických cieľov politiky súdržnosti EÚ, ktorých realizácia je v kompetencii regionálnych a miestnych samospráv podľa platných právnych predpisov (originálne kompetencie a prenesený výkon štátnej správy na regionálnu a miestnu úroveň), a ktoré budú predmetom zásobníka projektových zámerov IÚI.

Zoznam aktivít IÚI (229 kB)

Kritériá výberu projektov

Všeobecné kritériá výberu prioritných projektov (231 KB)

Integrovaná územná stratégia BBSK na roky 2022-2027, schválená Radou partnerstva BBSK dňa 27.10.2022

1. Východiská a proces tvorby strategického dokumentu (356 kB)

2. Analytická časť (15 kB)

3. Strategická časť (1.05 MB)

4. Zhrnutia špecifík SPR (1.54 MB)

5. Programová časť (747 kB)

5. Programová časť – verzia 2.0 (759 kB)

5.1 Zoznam prioritných projektov (11.8 MB)

6. Realizačná časť (291 kB)

Vstupná správa PHRSR ako základ strategického rámca rozvoja VÚC a územia UMR

Vstupná správa definuje strategický rámec rozvoja VÚC a je základným materiálom pre rozhodnutie orgánu územnej samosprávy o spracovaní PHRSR a zároveň zadávacím dokumentom a plánom pre participatívnu tvorbu PHRSR. Vstupná správa PHRSR je schvaľovaná v orgánoch príslušných na schválenie PHRSR.

Vstupnú správu PHSR BBSK na roky 2022 – 2030 schválilo Zastupiteľstvo BBSK dňa 11. 5. 2021.

Ďalšie informácie

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.