Karanténne centrum v gescii BBSK

Karanténne centrum je určené pre osoby, ktoré sú povinné podriadiť sa karanténe v súvislosti s výskytom COVID-19 v zmysle aktuálnych opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia a Usmernení hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 a pre miesto svojho pobytu si dobrovoľne zvolia Karanténne centrum v gescii BBSK.

Karanténne centrum zabezpečuje izoláciu osôb, ktoré majú pozitívnu cestovateľskú anamnézu alebo prišli do styku s osobou, ktorej bolo potvrdené ochorenie COVID-19 a teda sú povinní dodržiavať izoláciu v domácom prostredí alebo inom vhodnom ubytovaní v súlade so všetkými platnými opatreniami a usmerneniami ÚVZ SR a hlavného hygienika.

Adresa karanténneho centra: Školský internát pri SOŠ, J. Kalinčiaka 1584/8, 986 01 Fiľakovo
Kontaktná zodpovedná osoba: Ing. Matilda Bolčová, tel. číslo 0903 560 738


Fotogaléria tuPrihlasovanie:
- len cez pracovné dni (pondelok-piatok) v čase 8:00 – 14:00 hod. telefonicky na čísle 0940 984 187
- pri telefonickej registrácii dostane záujemca všetky potrebné informácie
- po registrácii do databázy dostane záujemca o karanténne ubytovanie potvrdenie mailom o zaevidovaní do databázy záujemcov o karanténne ubytovanie, konkrétne pokyny a písomnú informáciu o mieste a termíne nástupu do izolácie (adresa, telefónne číslo na kontaktnú osobu karanténneho centra, prevádzkový poriadok)

Príchod do karanténneho centra:
- len cez pracovné dni (pondelok-piatok) v čase 15:00 – 17:00 hod.
- výhradne po telefonickej registrácii

Odchod z karanténneho centra:
- po dohode s kontaktnou osobou karanténneho centra v záujme prevencie šírenia ochorenia COVID-19

Podmienky:
Záujemca o karanténne ubytovanie:

- dostane kontakt na koordinátora karanténneho centra
- je povinný si priniesť hygienické potreby, uterák, osobné veci, potrebné lieky a zdravotné pomôcky podľa vlastnej potreby a oblečenie na 10 dní
- v izbách platí zákaz fajčiť (fajčenie je povolené len na balkóne), zákaz požívať alkohol a iné omamné látky
- odporúča sa priniesť si knihu na čítanie, notebook či tablet, mobilný telefón a nabíjačky
- odporúča sa priniesť si stravu na prvý večer po nástupe do karanténneho centra v čase 15:00 – 17:00hod.
- odporúča sa priniesť si trvanlivé nealkoholické nápoje, minerálnu vodu, trvanlivé potraviny nepodliehajúce skaze, príp. rýchlovarnú kanvicu na prípravu teplých nápojov (čaj, káva) a bavlnenú utierku na riad
- neodporúča sa priniesť si šperky, nakoľko prekážajú pri dezinfekcii rúk

Karanténne centrum poskytne záujemcovi:
- pri vstupe do zariadenia rúško, rukavice
- v izbe posteľ s paplónom a vankúšom, plachtu, posteľné obliečky, stoličku, stôl, mydlo, dezinfekčný gél, toaletný papier, saponát na riad, hubku na riad, bavlnenú utierku, jednorazové utierky, vrecia na odpad, hrnček, príbor
- stravu, t. j. 3x denne, na výber len 1 jedlo (vegetariánsku, vegánsku, bezlepkovú či inú diétnu stravu nie je možné zabezpečiť)
- v deň nástupu v čase 15:00 - 17:00 hod. nie je zabezpečená strava, večeru je potrebné si doniesť

Poplatky:
- poplatok za stravu (3 jedlá denne): 13 €/deň
- poplatok za ubytovanie (režijné náklady, dezinfekcia priestorov, hygienické potreby): 15 €/ deň
- pred začatím pobytu záujemca uhradí v hotovosti zálohu za stravu a ubytovanie za 5 dní: 140 €
- po skončení pobytu záujemca uhradí v hotovosti doplatok podľa dĺžky pobytu v karanténnom centre

Podmienky izolácie v karanténnom centre sú rozpísané v dokumentoch:
- Prevádzkový poriadok karanténneho centra Fiľakovo
- Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia
- Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2

Základné pravidlá počas ubytovania v karanténe:
- nevychádzať z izby
- zákaz prijímať návštevy
- zákaz ubytovania s domácimi zvieratami

Záujemca svojim nástupom do karanténneho centra sa zaväzuje, že:
- si prečítal Prevádzkový poriadok karanténneho centra Fiľakovo, Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia, Usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2
- bude rešpektovať stanovené pravidlá, a to najmä povinnosť zdržiavať sa výlučne na jemu určenej izbe počas celej karanténnej doby
- pred začatím pobytu uhradí zálohu v hotovosti a po skončení pobytu uhradí doplatok podľa dĺžky pobytu

UPOZORNENIE: V prípade porušenia karanténnych opatrení hrozí pokuta až do výšky 1 659,- EUR.

Bližšie informácie o karanténnom centre Vám radi poskytneme na telefónnom čísle 0948 911 356

Námestie SNP 23

974 01 Banská Bystrica

tel:048 / 4325 111

fax:048 / 4325 509

Úradné hodiny:

Po-Pia8:00 - 15:00

              

 

 

Úradná tabuľa
RSS    For information in English please call +421 940 624 563

Používate prehliadač, ktorý nie je podporovaný týmto portálom. Niektoré jeho časti nemusia fungovať plnohodnotne.

Zobraziť podporované prehliadače