Zdravotná dokumentácia

Zdravotná dokumentácia je neoddeliteľnou súčasťou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Predstavuje súbor údajov o zdravotnom stave osoby, o zdravotnej starostlivosti a o službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti tejto osobe.

Zdravotnú dokumentáciu do úschovy preberá lekár Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej len BBSK) a odovzdá ju preberajúcemu poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti pri (po) zániku platnosti povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia alebo pri dočasnom pozastavení povolenia na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia ambulantnej zdravotnej starostlivosti. 

Vyhľadajte pôvodnú ambulanciu

Vyhľadajte pôvodnú ambulanciu – lekára, kde ste mali zdravotnú dokumentáciu s uvedeným oznamom, ktorý lekár prevzal zdravotnú dokumentáciu (nižšie).

Súvisiaca legislatíva

Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Postup:

  1. Nájdite si nového ošetrujúceho lekára (podľa trvalého bydliska alebo v rámci slobodnej voľby) a uzatvorte písomnú dohodu o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.
  2. Nový ošetrujúci lekár požiada samosprávny kraj o zaslanie zdravotnej dokumentácie vyplnením tlačiva "Žiadosť o odovzdanie zdravotnej dokumentácie", ktorú zašle elektronicky prostredníctvom slovensko.sk

Nový poskytovateľ – lekár v žiadosti uvedie svoje údaje (názov poskytovateľa, adresu kde bude zdravotná dokumentácia poslaná, meno lekára), údaje o predchádzajúcom poskytovateľovi – lekárovi (názov predchádzajúceho poskytovateľa, meno predchádzajúceho lekára),  jednoznačnú identifikáciu pacienta–ov (meno, rodné číslo). 

Ďalších pacientov pridávate pomocou zeleného tlačidla PRIDAT, alebo môžete priložiť ako prílohu (excel, word súbor).

Pre odoslanie nie je nutný Kvalifikovaný elektronický podpis (KEP). Rozpracovanú žiadosť nájdete vo svojej schránke slovensko.sk, v časti Rozpracované.

Služba: Žiadosť o odovzdanie zdravotnej dokumentácie 

Názov služby na stránkach slovensko.sk: "Podávanie žiadosti o odovzdanie zdravotnej dokumentácie"

Prihlásenie na Ústredný portál verejnej správy a do elektronickej schránky: postup je popísaný v návode publikovanom na portáli slovensko.sk.

Návod na inštaláciu balíčka aplikácií: Ak chcete využívať občiansky preukaz s elektronickým čipom (eID karta) na aktívnu elektronickú komunikáciu, okrem čítačky čipových kariet, bezpečnostného osobného kódu (BOK) a nahratých certifikátov potrebujete príslušné softvérové vybavenie. Návod na inštaláciu je popísaný v dokumente na portáli slovensko.sk.

Všetky návody na elektronickú komunikáciu sú dostupné na portáli slovensko.sk.

Podrobnosti o elektronickej komunikácii a technických predpokladoch bezproblémovej komunikácie nájdete na stránkach Elektronickej komunikácie.

Kontakt

V prípade ďalších otázok kontaktujte pani Luciu Bullovú, odbornú referentku pre zdravotnícku administratívu spracovanie zdravotnej dokumentácie (preberanie, odovzdávanie, archivovanie): 

e-mail: lucia.bullova@bbsk.sk,
mobil: 0948 943 047
telefón: 048/4325 130

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.