Komponent 2

Zosúladenie existujúcej ponuky stredných odborných škôl s potrebami trhu práce v BBSK (VET)

Aktuálny stav:
Kraj zápasí s vysokou nezamestnanosťou absolventov a absolventiek SOŠ, neefektívnou prepojenosťou  a súčinnosťou zainteresovaných orgánov i nedostatočnou medzinárodnou spoluprácou a  propagáciou kraja. I keď regionálne školstvo ponúka široké spektrum zameraní, chýba kvalitné zosúladenie ponuky študijných  a učebných odborov SOŠ. Zároveň existuje nesúlad medzi dopytom zamestnávateľov a existujúcou nezamestnanosťou v rámci niekoľkých okresov.

Najvyšší záujem zamestnávateľov v BBSK smeruje k vzdelávaniu žiakov v oblasti strojárstva a strojárskej výroby, a k vzdelávaniu kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov vo všetkých oblastiach hospodárstva. Veľké strojárske firmy a podniky sú situované najmä v Brezne,  Detve, Zvolene a Žiari nad Hronom. Taktiež sa eviduje veľký záujem zamestnávateľov v oblasti  obchodu a služieb.

Východisková situácia pri návrhu zosúladenia existujúcej ponuky stredných odborných škôl s potrebami trhu práce v BBSK:

 • nepriaznivý demografický vývoj a každoročný úbytok žiakov; 
 • pokles záujmu žiakov o štúdium technických odborov;
 • nedostatočná spolupráca medzi základnými školami, rodičmi, výchovnými poradcami, strednými školami a zamestnávateľmi;
 • absencia kariérnych poradcov, resp. personálna, morálna, časová a finančná poddimenzovanosť výchovných poradcov na základných školách;
 • nedostatočné materiálno-technické vybavenie škôl;    
 • zánik veľkých podnikov a vznik živnostníkov a príchod zahraničných investorov.

Výzva: Zosúladenie ponuky vzdelávania SOŠ s požiadavkami trhu práce. 

Realizované aktivity:

 • prieskum potrieb trhu práce a ponuky škôl,
 • analýza investičných potrieb a príprava investičného balíka.

Prebiehajúce aktivity:

 • konzultácie a príprava projektovej dokumentácie.     

Výsledkom týchto aktivít je pripravenosť BBSK žiadať o investičné financovanie zamerané na zlepšenie kapacít a kvality vzdelávania vo vybraných stredných odborných školách. Investičné balíky boli strategicky nadizajnované s cieľom reflektovať regionálne potreby. Na báze rozsiahlych analýz a konzultácií Svetová banka spolu s Odborom školstva BBSK identifikovali a vybrali 21 stredných odborných škôl, z ktorých bolo osem škôl priorizovaných pre pilotné overenie a následne sa dohodla  príprava investičných balíkov.
Zoznam prioritných stredných škôl:

1.  Spojená škola Detva, Štúrova 848
2.  Spojená škola Banská Bystrica, Školská 7
3.  Stredná odborná škola – Szakközépiskola, Šafárikova 56, Tornaľa
4.  Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Kolpašská 83, Banská Štiavnica,
5.  Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec, Zvolenská cesta 83
6.  Stredná priemyselná škola Jozefa Murgaša Banská Bystrica, Hurbanova 6
7.  Stredná odborná škola Banská Bystrica, Pod Bánošom 80
8.  Stredná odborná škola technická a agropotravinárska, Rimavská Sobota, Okružná 61

Hlavným cieľom tohto výberu je zlepšiť kvalitu, relevantnosť a pripravenosť stredných odborných škôl, ako aj ich absolventov na uspokojenie potrieb trhu práce, a podporu hospodárskeho rastu regiónu. Vybrané  boli rôzne typy škôl tak, aby reprezentovali vysoko strategické odvetvia, trendy na trhu práce, potenciál budúceho regionálneho rastu a rozvoja, a tiež identifikované priority pre BBSK a Európsku komisiu. Ide o tieto typy škôl: priemyselne orientované, zamerané na malé a stredné podnikanie (MSP), služby, inovácie, poľnohospodárstvo a lesníctvo.

Informácie pre potenciálne MSP k výzve OPII MH.

 • Formulár Projektový zámer (Dokument DOCX, 22.7 kB)  – povinný formulár určený pre každý podnik, ktorý má záujem o potenciálnu spoluprácu s vybranou pilotnou SOŠ BBSK v rámci iniciatívy Catching-Up Regions.
 • Výberové kritéria (Súbor ZIP, 175 kB) – v každom dokumente sa nachádzajú dve tabuľky. Jedna tabuľka je individuálna pre každú pilotnú školu podľa jej potrieb a očakávaní od potenciálnej spolupráce s MSP, v druhej tabuľke sú spoločné kritéria pre každý MSP. 

Harmonogram výberu MSP:

1. MSP predkladajú formuláre „Projektový zámer“ vybraným pilotným SOŠ BBSK do 25.01.2021.

2. Pilotné školy odovzdajú formuláre „Projektový zámer“ s hodnotiacimi výberovými kritériami odboru školstva BBSK do 31.01.2021.

3. Odbor školstva zostaví komisiu, ktorá posúdi jednotlivé formuláre na základe odovzdaných kritérií pilotnými SOŠ BBSK najneskôr do 15.02.2021.

Dokumenty na stiahnutie

Stredné odborní školy - prehľady - marec 2019 (985 kB)

UPSVaR - voľné pracovné miesta - marec 2019 (859 kB)

Trexima - potreby trhu práce 2020 - 2021 (169 kB)

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.