Komponent 3

Prepojenie priemyslu na pracoviská výskumu a vývoja v kraji (R&D)

Aktuálny stav:
Na území Banskobystrického kraja sa dnes nachádzajú desiatky centier excelentnosti, kompetenčné a výskumné centrá, vedecké parky, pracoviská SAV a dvoch univerzít. Lesnícka a drevárska fakulta Technickej univerzity vo Zvolene sú jediné svojho druhu na Slovensku. Firmy v Banskobystrickom kraji často nie sú v praxi prepojené na existujúce regionálne, slovenské ani zahraničné inovačné a výskumno-vývojové centrá. Spolupráca medzi výskumnými inštitúciami a firmami je kľúčom k rozvinutiu dnes slabého inovačného ekosystému v kraji, a preto komponent Prepojenie priemyslu na pracoviská výskumu a vývoja v kraji sa zameriava na riešenie problému nízkej prepojenosti regionálnych firiem na výskumno-vývojové pracoviská.

Východisková situácia pri návrhu riešenia prepojenia priemyslu na pracoviská výskumu a vývoja v kraji:

 • regionálne firmy nemajú potrebné informácie o ponuke služieb pracovísk výskumu a vývoja a ani kapacity na svojpomocné získavanie týchto informácií;
 • pracoviská výskumu a vývoja nemajú prehľad o dopyte po ich službách zo strany firiem;    
 • zmluvná spolupráca medzi firmami a univerzitami je problémová z dôvodu existencie právnych bariér pri využívaní verejne financovanej výskumnej infraštruktúry na komerčné účely;    
 • regionálne firmy majú len obmedzený prístup k talentovaným a motivovaným žiakom a študentom stredných a vysokých škôl;    
 • regionálne firmy nemajú finančné kapacity na vstup do spolupráce s pracoviskami výskumu a vývoja.

Výzva: Posilnenie inovačného prostredia regiónu prostredníctvom podpory spolupráce regionálnych firiem, univerzít, existujúcich inovačných centier a v neposlednom rade žiakov a študentov.

Realizované aktivity:

 • hodnotenie inovačného prostredia regiónu so zameraním na MSP;    
 • identifikácia bariér spolupráce medzi firmami a výskumno-vývojovými pracoviskami;     
 • mapovanie ponuky služieb univerzít pre prax.

Pripravované aktivity:    

 • vytvorenie regionálneho inovačného centra, ktoré bude informačným styčným a sieťovacím bodom pre firmy v kraji, kde im na základe ich potrieb odporučí priamu spoluprácu s existujúcimi inovačnými centrami a vedeckými pracoviskami v kraji alebo mimo kraja;    
 • taloženie zóny pre študentov, ktorá bude slúžiť ako fyzický priestor pre študentov, kde si budú môcť prakticky otestovať svoje nápady a myšlienky a pracovať na zadaniach od regionálnych firiem s použitím vybavenia tohto centra;    
 • príprava funkčného finančného mechanizmu vo forme schémy regionálnych inovačných voucherov, ktoré budú slúžiť na stimuláciu a motiváciu výskumno-vývojových pracovísk a regionálnych firiem k vzájomnej spolupráci;
 • odstránenie právnych bariér spolupráce výskumno-vývojových pracovísk a firemného sektora na národnej úrovni.

Dokumenty na stiahnutie

BBSK Inovačný voucher (734 kB)

Komerčné využitie verejne financovanej infraštruktúry výskumu a vývoja (1.02 MB)

Kreatívna zóna pre študentov (781 kB)

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.