Komponent 4

Integrovaný model zdravotných a sociálnych služieb pre seniorov (HSS)

Východisková situácia: 
Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) patrí medzi kraje s najrýchlejšie starnúcou populáciou v Slovenskej republike. Dopyt po zdravotných a sociálnych službách je ťažké uspokojiť najmä vo vidieckych odľahlejších častiach regiónu, ktoré najviac trpia vysťahovalectvom obyvateľov. Spravidla sú to oblasti, v ktorých miestne samosprávy nemajú dostatočné profesionálne kapacity. Takéto malé administratívne jednotky zápasia s plnením svojich povinností v oblasti poskytovania služieb. V dôsledku vyššie uvedených  dôvodov bol v rámci Iniciatívy „Catching-Up Regions“  navrhnutý nový model integrovanej starostlivosti o starších ľudí v oblastiach Banskobystrického kraja, ktoré sú vzdialené od väčších mestských centier. Model bol vytvorený pre oblasť južného Gemera, konkrétne pre partnerstvo 13 samospráv. Model integrovanej starostlivosti o seniorov bol navrhnutý so všeobecným cieľom prekonať systémové rozdelenie zdravotného a sociálneho systému na Slovensku. Očakáva sa, že navrhovaný model vytvorí nielen nový precedens v poskytovaní starostlivosti o seniorov v Banskobystrickom kraji, ale taktiež  inšpiruje národné reformy na Slovensku v tejto oblasti.

Výzva: Rozvoj integrovaných sociálnych a zdravotných služieb pre seniorov. 

Pripravované aktivity:

 • založenie partnerstva obcí vo vybranom funkčnom zoskupení obcí a následné zriadenie Agentúry pre integrovanú starostlivosť o seniorov v regióne južného Gemera;    
 • realizácia dotazníkového prieskumu vo vybranom funkčnom zoskupení obcí pre účely komunitného plánovania;    
 • stanovenie funkcií Agentúry poskytujúcej integrovanú starostlivosť pre seniorov a rozvoj poskytovania zdravotnej a sociálnej starostlivosti;    
 • vypracovanie projektovej dokumentácie k investíciám identifikovaným v rámci prvého ročníka iniciatívy Catching-Up Regions nevyhnutnej pre žiadosť na financovanie zo zdrojov EÚ;    
 • identifikácia dvoch ďalších funkčných zoskupení obcí v rámci BBSK;    
 • definovanie a priorizácia cieľov komunitného plánovania sociálnych služieb na základe identifikovaných problémov a výstupov z dotazníkového prieskumu;    
 • predloženie návrhu komunitného plánovania sociálnych služieb vo vybranom funkčnom zoskupení obcí do zastupiteľstiev;    
 • vypracovanie odporučení pre legislatívne zmeny a reformy potrebné pre zlepšenie implementácie modelu integrovanej starostlivosti v SR;

Realizované aktivity:

 • ukončenie dotazníkového prieskumu pre komunitné plánovanie sociálnych služieb, vyhodnotenie je momentálne v procese;    
 • príprava podkladov k vyzvaniu pre projekt Agentúry Integrovanej staroslivoti v úzkej spolupráci so zástupcami WB a zástupcami ministerstva práce;    
 • uskutočnení workshop so starostami FZO, schválený cenník poskytovania sociálnych služieb pre členom združenia, tiež organizačná štruktúra Agentúry Integrovanej starostlivosti;    
 • registrácia združenia Mikroregión pri Slanej pre poskytovanie opatrovateľskej služby;    
 • ukončený prieskum trhu pre prenájom priestorov pre Agentúru IS;    
 • ukončený prieskum trhu pre dodávateľa zariadenia pre Agentúru IS;    
 • pripravované VO pre IT vybavenie Agentúry IS;    
 • na základe VO pre dodávateľa projektovej dokumentácie pre projekt Centra integrovanej starostlivosti v Tornali bola vybraná projektová kancelária s najvýhodnejšou cenou a so skúsenosťami s projektovaním CIS z predchádzajúcich výziev;    
 • projektová dokumentácia pre projekt Kráľ a Štrkovec pripravená, očakáva sa vyhlásenia výzvy;    
 • v spolupráci a expertami WB pripravujeme podrobní plán činnosti pre Agentúru ako takú, ale aj jednotlivo pre konkrétne pracovné pozície.

Dokumenty na stiahnutie:

MODEL INTEGROVANEJ STAROSTLIVOSTI O STARŠÍCH VO FUNKČNOM ZOSKUPENÍ OBCÍ JUŽNÉHO GEMERA (10.4  MB)

INTEGRATED ELDERLY CARE MODEL FOR THE SOUTH GEMER FUNCTIONAL GROUPING OF MUNICIPALITIES (10.6 MB)

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.