Komponent 1

Zlepšenie dostupnosti a efektívnosti zabezpečovania zdravotnej starostlivosti v BBSK

Východisková situácia:
Koncepcia rozvoja a podpory zdravotníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji na roky 2019 – 2025 (ďalej len “Koncepcia“) identifikovala najväčšie problémy v oblasti základnej zdravotnej starostlivosti: 

 • vysoký vek poskytovateľov VLD a VLDD najmä v menších okresoch kraja (viac ako 30% všeobecných lekárov a zubárov v kraji je vo veku nad 65 rokov);
 • nezáujem o prácu lekárov v menej rozvinutých okresoch kraja;    
 • nedostatok tzv. doliečovacích a dlhodobých lôžok;    
 • nedostatok sestier v ADOS (Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti) vzhľadom k zvyšujúcemu sa počtu pacientov ošetrovaných v domácom prostredí;    
 • slabé vybavenie ambulancií zdravotníckou technikou v menej rozvinutých regiónoch;    
 • slabá koordinácia činnosti medzi samosprávnymi krajmi a zdravotnými poisťovňami.

Slovenskí lekári končiaci vysoké školy a lekári v Rezidentskom programe MZ SR na Slovensku nemajú vo väčšine prípadov záujem o prácu v ambulantnom sektore, a už vôbec nie v menej atraktívnych regiónoch ako sú napr. Detva, Krupina, Rožňava, Veľký Krtíš, Rimavská Sobota a Žarnovica so znižujúcimi sa počtami obyvateľov. Lekári z krajín mimo EU, najmä z Ukrajiny, prejavujú záujem o prácu v ambulantnom sektore aj v menej atraktívnych regiónoch. Avšak prístup na pracovný trh v zdravotníctve v podmienkach SR je komplikovaný. Pre väčšinu zahraničných lekárov je tento proces zdĺhavý, tak časovo, ako aj finančne náročný.  

Aktivita 1: Zvýšenie motivácie zdravotníckych pracovníkov, aby ostali pracovať na Slovensku (a v BBSK) a spolupracovali s národnými orgánmi pri implementácii a pilotnom testovaní rezidenčných programov pre zdravotníckych pracovníkov zo zahraničia:

 • vytvorenie pilotného funkčného modelu/mechanizmu v spolupráci BBSK, expertov Svetovej banky a národných orgánov – systému riešení, ktoré by pomohli zvýšiť záujem zdravotníkov o prácu na Slovensku, predovšetkým v Banskobystrickom kraji;    
 • udržanie zdravotníkov v menej atraktívnych regiónoch;
 • identifikácia administratívnych, procesných a iných bariér náboru a získavania lekárov zo zahraničia a ich odstraňovanie;    
 • prilákanie absolventov lekárskych fakúlt zo zahraničia vrátane lekárov z tretích krajín.

BBSK bude pilotne testovať inovatívne riešenia vďaka implementácii tohto komponentu a doplní prebiehajúce národné programy.

Aktivita 2: Príprava modelu a nástrojov na podporu ľudských zdrojov v zdravotníctve a prípadne na pilotovanie navrhovaných riešení: 

 • odporúčania a prípadné investičné zámery pre pilotný projekt ako výsledok spolupráce s národnou úrovňou;    
 • zadefinovanie vhodného programu financovania EÚ na zabezpečenie materiálneho či technického vybavenia a nových ambulancií prioritne v menej rozvinutých regiónoch;    
 • identifikácia pilotného/ých mikroregión(ov) s najväčšou potrebou vzhľadom na počet a vekové zloženie lekárov (všeobecná a špecializovaná ambulantná zdravotná starostlivosť, zubní lekári);    
 • vypracovanie návrhov, odporúčaní a zdieľanie osvedčených postupov na zriadenie nových ambulancií (alebo mobilných zdravotníckych jednotiek) v oblasti, kde chýba zdravotnícka infraštruktúra;    
 • návrh optimálnej siete zabezpečovania zdravotnej starostlivosti v nadväznosti na spádové oblasti v BBSK v spolupráci s národnou úrovňou a v rámci platnej legislatívy SR;    
 • vypracovanie návrhov, odporúčaní a osvedčených postupov pre nábor medikov z tretích krajín;    
 • návrh plánu/modelu podpory v procese atestácie lekára, v rámci mentoringu, jazykových a školiacich programov pre medikov z tretích krajín; návrh, odporúčania a osvedčené postupy na zvýšenie atraktivity rezidenčného programu v spolupráci s národnou úrovňou.

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.