logo - Zlepšenie dostupnosti a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti

Komponent 2

Ľudský kapitál v zdravotníctve - Zlepšenie dostupnosti a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v BBSK

Východisková situácia: 

V roku 2020 bol do CuRI zahrnutý aj sektor zdravotníctva, a to zverejnením návrhu integrovaného modelu zdravotnej a sociálnej starostlivosti v BBSK, zameraného na osoby staršie ako 65 rokov. Štvrtá fáza iniciatívy (2022 – 2023) sa zamerala na zlepšenie dostupnosti a efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti a jej cieľom bolo reagovať na kritický nedostatok všeobecných lekárov a zdravotných sestier. Svetová banka poskytla BBSK technickú podporu a vykonala základné hodnotenie dostupnosti zdravotníckeho personálu v kraji.

Na základe skúseností z CuRI 4 Svetová banka odporučila viacero intervencií, ktoré môžu pomôcť riešiť súčasné a budúce nedostatky v oblasti zdravotníckeho personálu. Národné a regionálne intervencie môžu riešiť nedostatok zdravotníckych pracovníkov vytvorením politík, budovaním líderstva, zvyšovaním finančných prostriedkov, využívaním digitalizácie, investovaním do vzdelávania a podporou práce vo vidieckych oblastiach. Regionálne intervencie, ako sú náborové kampane, zdieľanie úloh, digitalizácia a telemedicína, zvýšia atraktívnosť zdravotníckeho povolania a schopnosť reagovať na miestne potreby v oblasti zdravotníctva. Fáza CuRI 5 vyústi do ďalšej prípravy a pilotnej realizácie vybraných intervencií.

Aktivita 1:  Zavedenie modelu vzdelávania lekárov z tretích krajín v BBSK

  • BBSK v spolupráci so Svetovou bankou dokončí navrhovaný model vzdelávania lekárov z tretích krajín za predpokladu, že rozsah aktivít v rámci modelu bude v súlade s pripravovanými výzvami z Programu Slovensko v programovom období 2021 – 2027.
  • BBSK bude zodpovedný za identifikáciu a zapojenie poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rámci regiónu, ktorí budú realizovať odbornú prípravu lekárov z tretích krajín v procese certifikácie.
  • Svetová banka bude poskytovať podporu pri komunikácii s národnou úrovňou (MZ SR, MPSVR SR a MIRRI), ako aj administratívnu a technickú podporu pri príprave projektových zámerov a žiadostí o nenávratný finančný príspevok na konkrétne projekty umožňujúce fungovanie modelu vzdelávania lekárov z tretích krajín.
  • Zorganizovanie študijnej návštevy (alebo TAIEX), ktorá bude zameraná na široké spektrum zainteresovaných strán (vrátane lekárov a zdravotných sestier) a príslušných rozhodovacích orgánov s cieľom prezentovať vyššiu úroveň efektívnosti ambulantnej zdravotnej starostlivosti v zahraničí.

Aktivita 2: Vytvorenie a pilotné overovanie modelu zdravotnej starostlivosti s využitím digitálnych nástrojov / telemedicíny

  • Ďalší rozvoj pilotného projektu „telemedicína“ a prípravu na jeho realizáciu. Podpora pri špecifikácii technického vybavenia, príprave rozpočtu projektu s ohľadom na výber pilotných zdravotníckych zariadení/poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ďalšiu výmenu poznatkov v regióne, vyhľadávanie/identifikácia potenciálnych finančných zdrojov EÚ na realizáciu pilotného projektu.
  • Zorganizovanie a aktívna účasť na maximálne troch workshopoch s cieľom predstaviť pilotný projekt a podeliť sa o poznatky s príslušnými zúčastnenými stranami, so zameraním na digitálne riešenia v oblasti zdravotnej starostlivosti.
  • Rozvoj činností súvisiacich so spoluprácou medzi národnou a regionálnou úrovňou s cieľom úspešne zaviesť projekt „telemedicína“.
logo BBSK, Európska komisia, World Bank Group, MIRRI, EÚ - Európsky sociálny fond, OP-EVS

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.