Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Banskobystrickom samosprávnom kraji do roku 2030

Projekt Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Banskobystrickom samosprávnom kraji do roku 2030 je realizovaný s podporou Environmentálneho fondu

logo Enviromentálneho fondu

Názov projektu: Koncepcia environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Banskobystrickom samosprávnom kraji do roku 2030

Názov príjemcu dotácie: Banskobystrický samosprávny kraj

Názov zhotoviteľa: NOVACO s. r. o.

Poskytovateľ dotácie: Environmentálny fond

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický samosprávny kraj

Výška poskytnutej dotácie: 43 206,00 €

Obdobie realizácie projektu: 12/2023 – 08/2024

Hlavný cieľ projektu: Banskobystrický samosprávny kraj si kladie za cieľ efektívne zlepšovať environmentálne správanie sa rôznych cieľových skupín pre zlepšovanie stavu životného prostredia.

Predmetom projektu je vypracovanie strategického dokumentu – Koncepcie environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety v Banskobystrickom samosprávnom kraji do roku 2030 (ďalej ako „Koncepcia EVVO“), ktorý bude slúžiť ako podklad pre definovanie kompetencií BBSK pre rozvoj v oblasti environmentálnej výchovy v kraji. Dokument bude mať využitie nielen v radoch zamestnancov Úradu BBSK, ale rovnako aj medzi zamestnancami organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (ako sú napr. učitelia na stredných školách, lektori múzejných zariadení, lektori a manažéri v navrhovaných envirocentrách, zamestnanci Rozvojovej agentúry BBSK n. o.), ktorí sa venujú aktivitám zameraným na šírenie povedomia v oblasti environmentálnej výchovy.

Koncepcia EVVO bude zahŕňať analytickú, strategickú a implementačnú časť a bude sa zameriavať na štyri komponenty:

  1. Praktická realizácia environmentálnej výchovy vo formálnom a neformálnom vzdelávaní;
  2. Environmentálne povedomie samospráv, štátnej správy, podnikateľov a verejnosti;
  3. Prírodné a kultúrne dedičstvo Banskobystrického kraja ako potenciál environmentálneho povedomia obyvateľov a návštevníkov;
  4. Krajské envirocentrá – nástroj na podporu samospráv pri riešení environmentálnych problémov a zvyšovanie environmentálneho povedomia širokej verejnosti.

Prínosy projektu spočíva najmä v možnosti systematickej podpore environmentálnej výchovy na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja, podporu environmentálnej výchovy v kultúrnych inštitúciách kraja, rovnako i podporu rozvoja prírodného cestovného ruchu a tým aj postupné zvyšovanie environmentálneho povedomia obyvateľov a návštevníkov kraja a v neposlednom rade podporu spolupráce organizácií poskytujúcich EVVO a nastavenie moderných envirocentier.

Odkaz na webovú stránku Environmentálneho fondu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.