Adresa

Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja
Námestie SNP 23
974 01 Banská Bystrica

Úradné hodiny

8:00 - 15:00
Pondelok - Piatok


Organizačné jednotky Úradu BBSK

Organizačná jednotka Všeobecná e-mailová adresa


Mgr. Ondrej Lunter

predseda BBSK
Telefón: 048/432 56 00
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 205


Ján Beljak, PhD.

podpredseda pre oblasť regionálneho rozvoja

Peter Juhász

podpredseda pre oblasť zdravotníctva

Roman Malatinec

podpredseda pre oblasť kultúry

Mikuláš Pál

podpredseda pre oblasť školstva, športovej infraštruktúry a zamestnanosti


Mgr. Zuzana Lafférsová

tajomníčka predsedu BBSK
Telefón: 0948 874 624
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 207A


Zuzana Kapustová

vedúca oddelenia Kancelárie predsedu
Telefón: 048/432 57 47
Telefón: 0940 608 014
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 207A

JUDr. Kristína Bagačková

odborná referentka kancelárie predsedu
Telefón: 0940 636 727
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 205

Mgr. Denisa Čatovičová

odborná referentka pre medzinárodné vzťahy a protokol
Telefón: 048/432 57 00
Telefón: 0940 624 563
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 207

Mgr. Miroslav Čellár , PhD.

asistent podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Telefón: 048/432 57 37
Telefón: 0940 947 013
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 203

Ing. Beáta Florková

odborná referentka pre služby poslancom a komisiám
Telefón: 048/432 56 13
Telefón: 0911 503 974
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 406

Marián Hric

vodič
Telefón: 048/432 55 75
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 112A

Ing. Monika Macková

odborná referentka pre služby poslancom a komisiám
Telefón: 048/432 51 37
Telefón: 0948 985 276
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 406

Mgr. Zuzana Úradníčková

odborná referentka kancelárie predsedu - Centrum materiálnej pomoci
Telefón: 0911 029 417
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica


Mgr.art. Radoslav Kuric

Asistent podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Ing. Elza Máte

Asistentka podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja

Lívia Pellegrini

Asistentka podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 203


Mgr. Lenka Štepáneková

vedúca oddelenia komunikácie
Telefón: 048/432 55 06
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 207A

Mgr. Vanesa Čierna

odborná referentka pre komunikáciu
Telefón: 048/432 57 30
Telefón: 0910 847 012
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 207

Bc. Diana Turňová

odborná referentka pre komunikáciu
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 207


PhDr.Ing. Petra Ludviková , PhD.

vedúca oddelenia politických aktivít
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica

Mgr. Ján Olexa

koordinátor pre politické aktivity
Telefón: 048/432 57 21
Telefón: 0949 014 598
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 207


Ing. Matúš Hollý

riaditeľ úradu
Telefón: 048/432 56 22
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 205

Mgr. Dominika Levandovská

asistentka riaditeľa úradu BBSK
Telefón: 048/432 56 03
Telefón: 0948 985 833
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 205

PhDr. Juraj Haško

odborný referent – projektový manažér
Telefón: 0947 923 904
Pracovisko: Komenského 12 Banská Bystrica

Mgr. Mária Murínová

asistentka riaditeľa úradu BBSK
Telefón: 048/432 56 04
Telefón: 0948 832 622
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 205


Ing. Miroslav Rubaninský

odborný referent
Telefón: 048/432 55 57
Telefón: 0910 847 021
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 305


Štefan Duda

vedúci oddelenia riadenia ľudských zdrojov
Telefón: 048/432 55 31
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 208

Michaela Kučerová

odborná referentka pre personalistiku a mzdy
Telefón: 048/432 55 80
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 208

Ing. Jana Parobková

odborná referentka - mzdová účtovníčka
Telefón: 048/432 55 30
Telefón: 0948 942 924
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 208

Ing. Jarmila Pinková

odborná referentka - personalistka
Telefón: 048/432 57 01
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 208

Monika Pokošová

odborná referentka pre personalistiku a mzdy
Telefón: 048/432 55 32
Telefón: 0947 912 777
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 208


Mgr. Peter Černek

vedúci oddelenia kultúry
Telefón: 048/432 55 10
Telefón: 0910 847 006
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1. poschodie

Mgr. Daniela Belková

odborná referentka pre kultúru
Telefón: 048/432 51 83
Telefón: 0948 942 925
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1. poschodie

Mgr. Anna Maková

odborná referentka pre kultúru
Telefón: 048/432 55 81
Telefón: 0948 942 946
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1. poschodie

RNDr. Peter Repka , PhD.

odborný referent pre kultúru
Telefón: 048/432 51 82
Telefón: 0948 942 981
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1. poschodie

Mgr. Renáta Stopová

odborná referentka pre kultúru
Telefón: 048/432 51 80
Telefón: 0948 942 953
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1. poschodie

Mgr. Mária Šajgalíková

odborná referentka pre kultúru
Telefón: 048/432 51 81
Telefón: 0940 982 372
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1. poschodie


Ing. Róbert Jány

vedúci oddelenia informačných technológií
Telefón: 0948 911 362
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 104

Branislav Diško

odborný referent - informatik
Telefón: 048/432 56 39
Telefón: 0948 169 375
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 103

Milan Droba

odborný referent - informatik
Telefón: 048/432 56 40
Telefón: 0948 943 192
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 103

Marek Matušek

odborný referent - informatik
Telefón: 048/432 55 99
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 103

Ján Michalica

odborný referent - informatik
Telefón: 048/432 55 55
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 103

Ing. Vladimír Mižúr

odborný referent - informatik
Telefón: 048/432 56 41
Telefón: 0910 847 009
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 103


Mgr. Lenka Kyselová

riaditeľka odboru
Telefón: 048/432 57 06
Telefón: 0947 913 679
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 202

JUDr. Martin Bubák

odborný referent - právnik
Telefón: 048/ 432 57 05
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 202

JUDr. Matúš Handlovský

odborný referent - právnik
Telefón: 048/432 56 16
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 202

Mgr. Veronika Ptačinová

odborná referentka - právnička pre projekty
Telefón: 048/432 57 41
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 202


JUDr. Adriana Krpčiarová

vedúca oddelenia sporovej agendy
Telefón: 048/432 56 17
Telefón: 0910 847 020
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 202

Mgr. Jozef Bakša

odborný referent - právnik
Telefón: 048/432 57 07
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 202

JUDr. Júlia Floreková , PhD.

odborná referentka – právnička
Telefón: 048/432 56 19
Telefón: 0948 832 895
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 202


Mgr. Radovan Majerík

riaditeľ odboru vnútornej prevádzky
Telefón: 048/432 57 08
Telefón: 0948 069 866
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Renata Bystrianska

odborný referent pre administratívu
Telefón: 048/432 56 11
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312


Ing. Roman Ružica

vedúci oddelenia vnútornej prevádzky
Telefón: 048/432 55 11
Telefón: 0910 847 864
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 302

Darina Bérešová

odborná referentka pre vnútornú prevádzku
Telefón: 048/432 56 86
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 302

Ing. Michaela Ferková

odborná referentka pre vnútornú prevádzku
Telefón: 048/432 51 34
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 302

Mgr. Marko Izák

odborný referent pre vnútornú prevádzku
Telefón: 048/432 55 62
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 302

Mgr. Ján Janovec

odborný referent pre vnútornú prevádzku
Telefón: 048/432 55 61
Telefón: 0948 911 358
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 302

Miroslav Kružliak

odborný referent pre vnútornú prevádzku
Telefón: 048/432 55 63
Telefón: 0948 911 357
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 302

Zdenko Stančík

prevádzkový údržbár
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica


JUDr.Ing. Zuzana Slováková

vedúca oddelenia správy majetku
Telefón: 048/432 56 69
Telefón: 0947 913 681
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 313

Katarína Bírešová

odborná referentka pre správu majetku
Telefón: 048/432 55 01
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 313

Ing. Milena Gajdošová

odborná referentka – energetička
Telefón: 048/432 55 58
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 313

Ing. Zdenka Hrablayová

odborná referentka pre správu majetku
Telefón: 048/432 55 60
Telefón: 0911 510 147
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 313

JUDr. Tomáš Kohút

odborný referent pre správu majetku
Telefón: 0947 903 563
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 313

Mgr. Dávid Lukošik

odborný referent pre správu majetku
Telefón: 0947 903 564
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 313

Ing. Renata Minaříková

odborná referentka pre správu majetku
Telefón: 048/432 55 34
Telefón: 0940 624 555
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 313

Katarína Púchyová

odborná referentka pre správu majetku
Telefón: 048/432 56 58
Pracovisko: Námestie SNP 23 banská bystrica
Číslo kancelárie: 313

Ing. Juraj Šipula

odborný referent - energetik
Telefón: 0940 624 551
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 313

Mgr. Lenka Zahradníková

odborná referentka pre správu majetku
Telefón: 048/432 55 40
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 313


Ing. Jana Hícová

vedúca oddelenia správy registratúry
Telefón: 048/432 56 10
Telefón: 0910 847 015
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 308

Eva Danková

odborná referentka pre registratúru
Telefón: 048/432 55 86
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 308

Viera Hadžegová

odborná referentka pre registratúru
Telefón: 048/432 55 41
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 308

Ružena Lalíková

odborná referentka podateľne
Telefón: 048/432 57 26
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 102

Lucia Madošová

odborná referentka podateľne
Telefón: 048/432 57 26
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 102

Ing. Magdaléna Piperková

odborná referentka pre registratúru
Telefón: 048/432 56 18
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 308

Erika Plšková

odborná referentka pre registratúru
Telefón: 048/432 55 29
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 308


Ing. Andrea Holubčíková

riaditeľka odboru financií
Telefón: 048/432 56 25
Telefón: 0910 847 867
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 406


Ing. Alena Franková

vedúca oddelenia rozpočtu a financovania
Telefón: 048/432 56 24
Telefón: 0908 901 942
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 410

Bc. Jana Benyová

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 048/432 55 50
Telefón: 0940 625 238
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 410

Mgr. Eva Blažeková

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 048/432 55 67
Telefón: 0940 984 064
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 410

Ing. Silvia Ganzová

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 0940 996 657
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 410

Ing. Beáta Gažúrová

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 048/432 55 73
Telefón: 0940 984 066
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Ing. Martina Jedináková

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 048/432 57 23
Telefón: 0948 985 271
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 410

Mgr. Elena Kosáková

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 048/432 56 81
Telefón: 0948 985 270
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 410

PhDr. Miriam Nepšinská

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 048/432 55 66
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Mgr. Jana Oravcová

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 048/432 55 93
Telefón: 0940 984 069
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 402

Ing. Alena Píšová

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 048/432 56 21
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Ing. Nikola Purdeková

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 0948 927 124
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Ing. Andrea Rebrošová

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 048/432 55 38
Telefón: 0948 134 223
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 407

Ing. Sylvia Valentínyová

odborná referentka pre rozpočet a financovanie
Telefón: 0947 913 169
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 410


Ing. Martina Kubaliaková Sitárová

vedúca oddelenia dotácií
Telefón: 048/432 56 65
Telefón: 0940 984 185
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 307

PhDr. Miriam Auxtová

odborná referentka pre dotácie
Telefón: 0948 941 898
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica

Ing. Peter Babjak

odborný referent pre dotácie
Telefón: 048/432 56 23
Telefón: 0948 985 272
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 304

Mgr. Eva Beňová

odborná referentka pre dotácie
Telefón: 048/432 55 37
Telefón: 0948 911 361
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 307

Mgr. Janka Čaňová

odborná referentka pre dotácie
Telefón: 0949 007 592
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 307

Ing. Michaela Hrčková

odborná referentka pre dotácie
Telefón: 048/432 55 35
Telefón: 0948 985 830
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 304

Mgr. Martin Chovan

odborný referent pre dotácie
Telefón: 0940 996 648
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 304

Ing. Martin Kohút

odborný referent pre dotácie
Telefón: 048/432 57 36
Telefón: 0949 007 589
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 304

Mgr. Jana Majeríková

odborná referentka pre dotácie
Telefón: 048/432 51 50
Telefón: 0910 847 018
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 304

Mgr. Ján Mak

odborný referent pre dotácie
Telefón: 048/432 56 36
Telefón: 0940 984 068
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 304

Ing. Janka Mojžitová

odborná referentka pre dotácie
Telefón: 0949 006 944
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica

Mgr. Jana Sliacka

odborná referentka pre dotácie
Telefón: 048/432 55 36
Telefón: 0948 985 273
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 304


Ing. Martin Parobok

vedúci oddelenia učtovníctva
Telefón: 048/432 55 39
Telefón: 0911 063 234
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Mgr. Miroslava Braučoková

odborná referentka - účtovníčka
Telefón: 048/432 55 53
Telefón: 0948 833 292
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Ing. Eva Kubišová

odborná referentka - účtovníčka
Telefón: 048/432 55 52
Telefón: 0947 912 774
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Ing. Michaela Nutterová

odborná referentka - účtovníčka
Telefón: 048/432 56 82
Telefón: 0948 233 976
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 402

Ing. Andrea Skruteková

odborná referentka - účtovníčka
Telefón: 048/432 57 18
Telefón: 0948 833 341
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 402

Ing. Zuzana Šebeková

odborná referentka - účtovníčka
Telefón: 048/432 55 54
Telefón: 0948 199 568
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Eva Vávrová

odborná referentka - účtovníčka
Telefón: 048/432 55 51
Telefón: 0948 833 320
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403


Mgr. Martin Daniš

riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií
Telefón: 048/432 56 45
Telefón: 0910 847 019
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408


JUDr. Jakub Izák

vedúci oddelenia administratívno-technickej podpory
Telefón: 048/432 55 21
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 304

Ing. Ivana Hámorníková Riazová

odborná referentka pre majetkovo-právne usporiadanie
Telefón: 048/432 57 75
Telefón: 0940 619 775
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 407

Mgr. Kristína Švecová

odborná referentka pre administratívu a ekonomiku
Telefón: 048/432 51 63
Telefón: 0940 624 574
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 307

Ing. Anna Beníková

odborná referentka pre ekonomiku a rozpočet
Telefón: 048/432 56 15
Telefón: 0910 847 008
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 307

Bc. Miroslava Cviková

odborná referentka pre administratívu a ekonomiku
Telefón: 048/432 56 37
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 307

JUDr. Lukáš Kožák

odborný referent pre riadenie zmluvnej agendy
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica

Mgr. Denisa Molnárová

odborná referentka pre administratívu
Telefón: 048/432 56 38
Telefón: 0940 624 558
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 304


JUDr. Ivana Mesiariková

vedúca oddelenia verejného obstarávania
Telefón: 048/432 56 46
Telefón: 0949 014 596
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408

Ing. Monika Debnárová

odborná referentka pre verejné obstarávanie
Telefón: 048/432 51 33
Telefón: 0949 014 601
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408

Ing. Jana Fekiačová

odborná referentka pre verejné obstarávanie
Telefón: 048/432 57 22
Telefón: 0948 984 740
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408

Bc. Beáta Fulnečková

odborná referentka pre verejné obstarávanie
Telefón: 048/432 51 27
Telefón: 0949 014 600
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408

Mgr. Anna Gibaľová

odborná referentka pre verejné obstarávanie
Telefón: 048/432 57 46
Telefón: 0948 199 610
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408

Mgr. Marta Juríčková

odborná referentka pre verejné obstarávanie
Telefón: 048/432 56 48
Telefón: 0940 608 017
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408

Bc. Silvia Luptáková

odborná referentka pre verejné obstarávanie
Telefón: 048/432 56 49
Telefón: 0947 903 561
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408

JUDr. Kristína Priečková

odborná referentka pre verejné obstarávanie
Telefón: 0947 903 562
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408

Ing. Zuzana Rovenská

odborná referentka pre verejné obstarávanie
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408

Mgr. Zuzana Šimková

odborná referentka pre verejné obstarávanie
Telefón: 0940 636 723
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408

Mgr. Jana Vašičková

odborná referentka pre verejné obstarávanie
Telefón: 048/432 56 47
Telefón: 0949 014 595
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 408


Ing. Alena Martincová

vedúca oddelenia investičnej prípravy a výstavby inžinierskych stavieb
Telefón: 048/432 55 27
Telefón: 0911 061 271
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 307

Ing. Miroslav Bobák

odborný referent pre investície
Telefón: 048/432 56 09
Telefón: 0905 918 328
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 307

Ing. Jana Hamráková

odborná referentka pre investície
Telefón: 048/432 56 70
Telefón: 0940 624 572
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 307

Ing. Janka Hrčková

odborná referentka pre investície
Telefón: 048/432 55 25
Telefón: 0940 947 012
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 311

Ing. Stanislav Marko

odborný referent pre investície
Telefón: 048/432 57 31
Telefón: 0940 947 753
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 311

Mgr. Martin Martinka

odborný referent pre investície
Telefón: 048/432 56 08
Telefón: 0947 923 910
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 307


Ing.arch. Daniela Háaszová

odborná referentka pre investície v cyklodoprave
Telefón: 0940 607 992
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 311

Mgr. Barbora Hribová

odborná referentka pre investície v cyklodoprave
Telefón: 0940 607 990
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 311

Michal Vráb

odborný referent pre riadenie cyklodopravných projektov
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: C02


Ing. Tomáš Deák

vedúci oddelenia investičnej prípravy a výstavby pozemných stavieb
Telefón: 048/432 56 73
Telefón: 0940 982 373
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 407

Marek Gerö

odborný referent pre investície
Telefón: 0940 644 584
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 407

Ing.arch. Petra Hrubjaková

odborná referentka pre investície
Telefón: 0940 619 690
Pracovisko: Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 407

Ing. Matúš Kutlák

odborný referent pre investície
Telefón: 048/432 51 64
Telefón: 0910 847 017
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 407

Ing. Peter Mišura

odborný referent pre investície
Telefón: 048/432 55 26
Telefón: 0905 590 112
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 407

Ing. Nora Oravcová

odborná referentka pre investície
Telefón: 048/432 55 28
Telefón: 0940 624 549
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 407

Ing. Martin Túry

odborný referent pre riadenie projektov
Telefón: 048/432 55 24
Telefón: 0940 947 754
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 407


Mgr. Denisa Nincová

riaditeľka odboru
Telefón: 048/432 55 14
Telefón: 0910 847 863
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109

JUDr.Mgr. Silvia Lorencová

odborná referentka pre sociálne služby
Telefón: 048/432 55 96
Telefón: 0940 982 375
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109 A

Oleksandr Lovyniuk

odborný referent pre pomoc utečencom pred vojnou
Telefón: 0947 913 170

Bc. Juraj Oravec

odborný referent pre pomoc utečencom pred vojnou
Telefón: 0947 913 675

Ing. Ondrej Strnád

odborný referent pre soc. služby a zdravotníctvo
Telefón: 0947 923 905
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica


JUDr. Ján Michalský

vedúci oddelenia sociálnych služieb
Telefón: 048/432 56 66
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109

Mgr. Ivana Antošíková

odborná referentka pre obete domáceho násilia
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109

Ing. Janka Bartová

odborná referentka pre sociálne služby
Telefón: 048/432 51 29
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109

Mgr. Eva Geistová

odborná referentka pre sociálne služby
Telefón: 048/432 55 92
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109 A

Mgr. Petra Halamová

odborná referentka pre sociálne služby
Telefón: 048/432 51 31
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109 A

Mgr. Jana Hrončeková

odborná referentka pre sociálne služby
Telefón: 048/432 51 51
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109 A

Ing.Mgr. Eva Lecká

odborná referentka pre podporu poskytovateľov sociálnych služieb
Telefón: 048/432 55 88
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109

Mgr. Martina Mišurová

odborná referentka pre sociálne služby
Telefón: 048/432 55 74
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109 A

Mgr. Marcela Pompurová

odborná referentka pre sociálne služby
Telefón: 048/432 55 95
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109 A

Bc. Monika Sečkárová

odborná referentka pre podporu poskytovateľov sociálnych služieb
Telefón: 048/432 56 54
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109

Mgr. Jarmila Tkáčiková

odborná referentka pre sociálne služby
Telefón: 048/432 55 91
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109 A

Mgr. Emília Záthurecká

odborná referentka pre podporu poskytovateľov sociálnych služieb
Telefón: 048/432 55 82
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109


PhDr. Pavel Červienka

vedúci oddelenia centier integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti
Telefón: 048/432 55 97
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109

Mgr. Žaneta Kučerová

odborná referentka - koordinátorka centra
Pracovisko: Družstevná 382/6 Halič

Ing. Peter Zorvan , PhD.

odborný referent - koordinátor centra
Pracovisko: Bratská 17 Banská Štiavnica

Mgr. Alžbeta Zaušková

odborná referentka – sociálna poradkyňa
Pracovisko: Bratská 17 Banská Štiavnica

Mgr. Jana Poledníková

odborná referentka – sociálna poradkyňa
Pracovisko: Družstevná 382/6 Halič

PhDr. Erika Kušická

odborná referentka - koordinátorka centra
Pracovisko: Cesta Slobody 466 Vinica

PhDr. Jana Vaníková

odborná referentka – sociálna poradkyňa
Pracovisko: Cesta Slobody 466 Vinica


Ing. Martin Caudt

vedúci oddelenia zdravotníctva
Telefón: 048/432 55 16
Telefón: 0910 847 023
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 111A

MUDr. Jozef Botka

lekár Banskobystrického samosprávneho kraja
Telefón: 048/432 55 46

Ing. Alena Briedová

odborná referentka pre zdravotníctvo
Telefón: 0940 644 590
Pracovisko: Banská Bystrica

Lucia Bullová

odborná referentka pre zdravotnícku administratívu
Telefón: 048/432 51 30
Telefón: 0948 943 047
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 108

Mgr. Anna Fiľová

odborná referentka pre zdravotníctvo
Telefón: 048/432 55 98
Telefón: 0948 985 835
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 108

Mgr. Bronislava Hutková

farmaceutka Banskobystrického samosprávneho kraja
Telefón: 048/432 55 68
Telefón: 0949 014 594
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109

Mgr. Zdenka Kádašiová

odborná referentka pre zdravotníctvo
Telefón: 048/432 55 70
Telefón: 0948 985 836
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 108

Mgr.Ing. Zlatko Kameništiak

odborný referent pre zdravotníctvo
Telefón: 048/432 55 16
Telefón: 0948 199 626
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 111A

Ing. Diana Kyseľová

odborná referentka pre zdravotníctvo
Telefón: 048/432 55 69
Telefón: 0948 943 012
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 108

Mgr. Dagmar Lichá

odborná referentka pre podporu poskytovateľov sociálnych služieb
Telefón: 048/432 51 21
Telefón: 0948 943 037
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109

Terézia Sekerešová

odborná referentka pre zdravotníctvo
Telefón: 048/432 55 77
Telefón: 0948 943 100
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 108

Bc. Martina Svinteková

odborná referentka pre zdravotníctvo
Telefón: 048/432 56 55
Telefón: 0948 942 998
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 108


Mgr. Jana Slačková

riaditeľka odboru školstva
Telefón: 048/432 51 42
Telefón: 0948 984 738
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 2 poschodie

Mgr. Martina Barteková , PhD.

odborná referentka pre školstvo
Telefón: 0940 984 055
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 2 poschodie

Mgr. Judita Droppová

odborný referent pre školstvo a mládež
Telefón: 048/43 251 41
Telefón: 0948 984 736
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 2 poschodie

Mgr. Mária Horná

odborná referentka pre financovanie školstva
Telefón: 048/432 56 72
Telefón: 0947 913 682
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 2 poschodie

Mgr. Marianna Kemková

odborná referentka pre školstvo a mládež
Telefón: 048/432 57 25
Telefón: 0948 984 734
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 2 poschodie

Mgr. Janka Kosková

odborná referentka pre školstvo
Telefón: 048/432 51 40
Telefón: 0947 913 678
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 2 poschodie

Mgr. Imrich Kováč

odborný referent pre školstvo a mládež
Telefón: 048/432 51 44
Telefón: 0940 624 569
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 2 poschodie

Ing. Stanislav Riša

odborný referent pre školstvo a mládež
Telefón: 048/432 51 46
Telefón: 0948 984 737
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 2 poschodie

PaedDr. Patrícia Rišianová

odborná referentka pre školstvo
Telefón: 048/432 51 39
Telefón: 0947 913 683
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 2 poschodie

Ing. Alena Šebjanová

metodička na čiastočný úväzok
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica


RNDr. Mária Vydrová

riaditeľka odboru reformy vzdelávania
Telefón: 0948 927 154
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 413

Mgr. Miroslav Follner

odborný referent – metodik pre podporu marketingových aktivít
Telefón: 0948 837 623
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 304

Mgr. Dominik Hrdý

metodik pre vzdelávanie a tvorbu inovácií pre stredné odborné školstvo
Telefón: 0940 619 704
Pracovisko: Dolná 2 anská Bystrica
Číslo kancelárie: 304

PaedDr. Martina Macíková

odborná referentka – manažérka vzdelávania
Telefón: 0940 996 649
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 305

Ing. Barbora Mesárošová

odborná referentka pre administratívu
Telefón: 0949 006 948
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 413

Ing. Vladimír Styk

odborný referent - metodik pre spoluprácu so zamestnávateľmi
Telefón: 0948 943 178
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 304


Mgr. Miroslava Gubalová

vedúca oddelenia pre podporu vzdelávania
Telefón: 0948 833 374
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica

Mgr. Iveta Brndiarová

odborná referentka pre podporu vzdelávania
Telefón: 0940 996 642
Pracovisko: Lučenec

Bc. Henrieta Dibdiaková

odborná referentka pre podporu vzdelávania

Ing. Zuzana Garguláková

odborná referentka pre podporu vzdelávania
Telefón: 0948 837 471

Mgr. Martin Husárik , PhD.

odborný referent pre podporu vzdelávania
Telefón: 0947 903 559

Mgr. Alena Kubaliaková

odborná referentka pre podporu vzdelávania
Telefón: 0947 903 558

Ing. Lenka Lukášová

Odborná referentka pre podporu vzdelávania
Telefón: 0940 996 671

Lenka Ľuptáková

Odborná referentka pre podporu vzdelávania
Telefón: 0940 996 658

Ing. Jozef Mačuda

odborný referent pre podporu vzdelávania
Telefón: 0940 996 659

Ing. Ivana Marťuševová

odborná referentka pre podporu vzdelávania
Telefón: 0948 837 440

Mgr. Štefan Máté

odborný referent pre podporu vzdelávania
Telefón: 0949 006 854
Pracovisko: Tornaľa

Mgr. Ľuboš Nepšinský

odborný referent pre podporu vzdelávania
Telefón: 0947 912 781
Pracovisko: Brezno

Mgr. Dušan Novák

Odborný referent pre podporu vzdelávania
Telefón: 0940 996 670

Mgr. Veronika Oláhová

odborná referentka pre podporu vzdelávania
Telefón: 0948 837 439

Ing.arch. Edita Pavúrová , PhD.

odborná referentka pre podporu vzdelávania
Telefón: 0948 837 456

Mgr. Eva Podskľan

odborná referentka pre podporu vzdelávania
Telefón: 0948 837 425

Mgr. Veronika Poláková , PhD.

odborná referentka pre podporu vzdelávania
Telefón: 0948 985 274


Ing. Andrea Škultétyová

vedúca oddelenia regionálnych centier kariéry
Telefón: 048/432 56 67
Telefón: 0948 911 366
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 305

Mgr. Branislava Beňová

odborná referentka pre sieťovanie škôl a zamestnávateľov
Telefón: 0949 006 421

Bc. Lucia Bührmann

odborný referent - sieťovanie firiem a škôl
Telefón: 0947 903 567
Pracovisko: Rimavská Sobota

Ing. Monika Čemeričková

odborná referentka pre sieťovanie škôl a zamestnávateľov
Telefón: 0949 006 852

Ing. Martin Cerovský

odborný referent pre sieťovanie škôl a zamestnávateľov
Telefón: 0940 636 728

Lenka Ďurišová

odborná referentka pre sieťovanie škôl a zamestnávateľov
Telefón: 0949 006 851
Pracovisko: Nemocniščná 757 Veľký Krtíš

Ing. Ľubomír Fabo

odborný referent - sieťovanie firiem a škôl
Telefón: 0948 941 933
Pracovisko: Magnezitárov 1203/2 Revúca

Mgr. Erika Ferenczová

odborná referentka - kariérna konzultantka
Telefón: 0949 006 853

Mgr. Michaela Forgáčová

odborná referentka - kariérna konzultantka
Telefón: 0948 941 939
Pracovisko: Žarnovica

Mgr. Iveta Gurková Husenicová

odborná referentka - sieťovanie firiem a škôl
Telefón: 0948 941 726
Pracovisko: Boženy Němcovej 1 Brezno

Mgr. Adela Havjarová

odborná referentka - sieťovanie firiem a škôl
Telefón: 0948 941 916
Pracovisko: Veľký Krtíš

Ing. Mária Jankovičová

odborná referentka - kariérna konzultantka
Telefón: 0948 941 909
Pracovisko: Revúca

Mgr. Zdenka Kojnoková

odborná referentka - kariérna konzultantka
Telefón: 0948 941 854
Pracovisko: Lučenec

Mgr. Mariana Kováčiková

odborná referentka - kariérna konzultantka
Telefón: 0948 943 193
Pracovisko: Brezno

Mgr. Martina Kováčová

odborná referentka pre sieťovanie škôl a zamestnávateľov
Telefón: 0948 837 544

Mgr. Lucia Kurajská

odborná referentka pre sieťovanie škôl a zamestnávateľov
Telefón: 0948 941 916

PaedDr. Eva Labudová , PhD.

odborná referentka - kariérna konzultantka
Telefón: 0948 941 798
Pracovisko: A. Pécha 69 Banská Štiavnica

Mgr. Katarína Medzihorská

odborná referentka - kariérna konzultantka

Mgr.art. Michaela Nemcová

odborná referentka - kariérna konzultantka
Telefón: 0948 941 968
Pracovisko: Žiar nad Hronom

Mgr. Jarmila Oravkinová

odborná referentka – kariérna konzultantka
Telefón: 0948 837 493

Ing. Zuzana Parobková

odborná referentka - kariérna konzultantka
Telefón: 0948 941 800
Pracovisko: Detva

Mgr. Mária Rusnáková

odborná referentka pre sieťovanie škôl a zamestnávateľov
Telefón: 0947 903 565

Mgr. Adriana Schveigert

odborná referentka – kariérna konzultantka
Telefón: 0947 903 560

Bc. Adriana Sebényová

odborná referentka - kariérna konzultantka
Telefón: 0948 837 631

Mgr. Jana Škvarková , PhD.

Odborná referentka pre sieťovanie škôl a zamestnávateľov
Telefón: 0948 941 968

Mgr. Xénia Tomasovitsová

odborná referentka – kariérna konzultantka

Ing. Marek Veľký , PhD.

odborný referent - sieťovanie firiem a škôl
Telefón: 0948 911 377

Ing. Janka Žoltická

odborná referentka - sieťovanie firiem a škôl
Telefón: 0948 941 962
Pracovisko: Žarnovica


Ing. Róbert Machala

riaditeľ odboru cestnej infraštruktúry a územného plánovania
Telefón: 048/432 57 42
Telefón: 0949 007 593
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 310

Ing. Lenka Maľová

odborná referentka pre ekonomiku a rozpočet
Telefón: 048/432 57 43
Telefón: 0948 832 707
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 310

Mgr.Art. Jurina Šimová

odborná referentka pre administratívu
Telefón: 048/432 57 40
Telefón: 0947 912 772
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 310

JUDr. Martina Žaludová

odborná referentka pre riadenie zmluvnej agendy
Telefón: 048/432 57 39
Telefón: 0947 923 908
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 310


Ing.arch. Hana Kasová

vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostredia
Telefón: 048/432 51 23
Telefón: 0910 847 016
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 309

Ing. Ladislav Bíro

odborný referent – manažér kvality ovzdušia
Telefón: 048/432 57 10
Telefón: 0940 982 371
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 309

Ing. Jarmila Boldišová

odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie
Telefón: 048/432 51 24
Telefón: 0948 833 193
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 309

Ing. Jana Dvorská

odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie
Telefón: 048/432 51 20
Telefón: 0948 833 213
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 309

Mgr. Juraj Havlík

odborný referent pre revitalizáciu
Telefón: 048/432 56 30
Telefón: 0940 947 752
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 309

RNDr. Alexandra Jóbová

odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie
Telefón: 048/432 51 26
Telefón: 0940 947 750
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 309

Ing.arch. Iveta Kúšová

odborná referentka pre územné plánovanie a životné prostredie
Telefón: 048/432 56 96
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 309

Bc. Mária Mituchová

odborná referentka pre revitalizáciu
Telefón: 048/432 56 96
Telefón: 0948 833 254
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 309

Mgr. Tomáš Štrba , PhD.

Odborný referent pre geografické informačné služby
Telefón: 048/432 51 19
Telefón: 0907 801 121
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 309

Ing. Katarína Vrábová

odborná referentka pre revitalizáciu
Telefón: 048/432 56 96
Telefón: 0948 833 101
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 309


Ing. Jozef Lakota

vedúci oddelenia cestnej správy
Telefón: 048/432 55 19
Telefón: 0940 982 374
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409A

Ing. Ján Antal

odborný referent pre cestnú správu
Telefón: 0948 833 086
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409A

Bc. Pavel Belko

odborný referent pre cestnú správu
Telefón: 048/432 56 43
Telefón: 0910 847 010
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409A

Ing. Elena Bradová

odborná referentka pre cestnú správu
Telefón: 048/432 55 20
Telefón: 0948 833 040
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409A

Dávid Dobrovič

odborný referent pre cestnú správu
Telefón: 048/432 57 16
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409A

Ing. Eva Fedáková

odborná referentka pre cestnú správu
Telefón: 048/432 57 27
Telefón: 0948 833 023
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409A

Mgr. Jozef Gardlík

odborný referent pre cestnú správu
Telefón: 048/432 57 17
Telefón: 0948 833 065
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409A

Marta Mitterová

odborná referentka pre cestnú správu
Telefón: 0940 984 063
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409A

Ing. Martin Tučnák

odborný referent pre cestnú správu
Telefón: 0940 625 233
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409A


Ing. Oto Korytár

vedúci oddelenia cestnej infraštruktúry
Telefón: 048/432 57 44
Telefón: 0940 947 016
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409

Ingrid Bočkayová

odborná referentka pre cestnú infraštruktúru
Telefón: 0948 927 139
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409

Ing. Daniela Polubňáková

odborná referentka pre cestnú infraštruktúru
Telefón: 048/432 57 45
Telefón: 0948 915 573
Pracovisko: Námestie SNP 23 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 409


Ing. Anna Hriňová

riaditeľka odboru regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
Telefón: 048/432 56 99
Telefón: 0940 982 370
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 205

Ing. Peter Halaj

odborný referent – krajský cyklokoordinátor
Telefón: 0910 847 011
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: C02

Mgr. Mária Nováková

odborná referentka - koordinátor reg. rozvoja
Telefón: 048/432 51 48
Telefón: 0940 625 235
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 412


Ing. Lýdia Révayová

vedúca oddelenia riadenia projekov
Telefón: 048/432 56 85
Telefón: 0940 625 228
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 203

Ing. Katarína Bukovčanová

odborná referentka pre riadenie projektov
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica

Mgr. Eva Cvitkovičová , PhD.

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 0940 984 187

Ing. Lívia Chaľová

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 0947 913 168
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 202

Ing. Lívia Klimentová

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 0948 915 634
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 207

Ing. Lenka Podbrežná

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 0948 837 612
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 203

Ing. Peter Roško

odborný referent pre riadenie projektov
Telefón: 0940 947 009
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 206

Mgr. Katarína Sedliaková

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 0949 006 133
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 207

Ing. Eva Sirági

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 0949 007 590
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 206

Ing. Marta Skalošová , PhD.

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 048/432 55 56
Telefón: 0948 085 259
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 206

Mgr. Silvia Sliacka

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 0947 913 167
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 202

Ing. Martin Šovčík

odborný referent pre riadenie projektov
Telefón: 0948 837 613
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 203

Ing. Pavlína Todorovová

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 048/432 57 33
Telefón: 0948 911 355
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 206

Ing. Lukáš Voskár

odborný referent pre riadenie projektov
Telefón: 048/432 56 88
Telefón: 0948 069 359
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 206


Ing. Jana Murgašová , PhD.

vedúca oddelenia implementácie projektov
Telefón: 048/432 56 78
Telefón: 0940 625 247
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 305

Romana Adamovičová

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 048/432 57 15
Telefón: 0940 984 188
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 404

Katarína Balážová

odborná referentka pre podporu projektov
Telefón: 0949 006 136
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 306

Ing. Zuzana Belujská

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 048/432 57 15
Telefón: 0944 504 163
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 404

Ing. Alena Brnáková

Odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 0948 915 616
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 306

Ing. Beáta Brozmanová

odborná referentka pre podporu projektov
Telefón: 0949 007 591
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 404

Ing. Bronislava Ceľuchová

odborná referentka pre podporu projektov
Telefón: 0948 944 569
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 306

Ing. Žaneta Čierna

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 048/432 57 32
Telefón: 0940 984 061
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 404

Ing. Martin Čillik

odborný referent pre riadenie projektov
Telefón: 048/432 56 20
Telefón: 0940 984 184
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 404

Ing. Martina Hakelová

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 048/432 55 83
Telefón: 0948 874 628
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 404

Ing.Mgr. Michaela Hanešová

odborná referentka pre riadenie projektov
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Ing. Lenka Hulinová

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 0949 006 943
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Mgr. Eva Laidet

odborná referentka pre riadenia projektov
Telefón: 048/432 55 87
Telefón: 0940 982 368
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 209

Ing. Vladimír Mojžiš

odborný referent pre riadenie projektov
Telefón: 048/432 51 36
Telefón: 0948 915 574
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 404

Ing. Simona Tomišková

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 048/432 55 84
Telefón: 0948 236 554
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Ing. Denisa Vetráková

odborná referentka pre riadenie projektov
Telefón: 0948 944 607
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 306


Tomáš Grosshappel

vedúci oddelenia dátových analýz
Telefón: 048/432 56 77
Telefón: 0940 625 240
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Ing. Alena Bartová , PhD.

odborná referentka pre tvorbu stratégií a spracovanie dát
Telefón: 048/432 57 13
Telefón: 0940 947 008
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 403

Mgr. Lenka Brezinová

odborná referentka pre analytické a metodické činnosti
Telefón: 0940 625 250
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Ing. Viktor Hupka

odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát
Telefón: 048/432 56 77
Telefón: 0948 984 733
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Ing. Eva Kimáková

odborná referentka pre tvorbu stratégií a spracovanie dát
Telefón: 0947 913 677
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Ing. Marína Linková

odborná referentka pre analytické a metodické činnosti
Telefón: 048/432 56 77
Telefón: 0940 625 252
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Ing. Patrícia Pohorelá

odborná referentka pre tvorbu stratégií a spracovanie dát
Telefón: 0940 619 761
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Mgr. Andrea Rúfusová

odborná referentka pre tvorbu stratégií a spracovanie dát
Telefón: 048/432 56 77
Telefón: 0940 984 054
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Ing. Peter Skubinčan , PhD.

odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát
Telefón: 048/432 56 77
Telefón: 0940 984 186
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312


Mgr. Zuzana Mečiarová

vedúca oddelenia sekretariátu Rady partnerstva
Telefón: 0940 996 673
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Mgr. Viktor Borš

odborný referent pre tvorbu stratégií a spracovanie dát
Telefón: 048/432 56 77
Telefón: 0940 946 560
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Mgr. Júlia Kamenská

odborná referentka - koordinátorka participatívneho procesu
Telefón: 048/43 25 677
Telefón: 0949 006 950
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Mgr. Ľuboslava Kubišová , PhD.

odborná referentka pre implementáciu stratégií
Telefón: 048/432 56 77
Telefón: 0940 984 050
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Mgr. Kvetoslava Rábelyová

odborná referentka -koordinátorka participatívneho procesu
Telefón: 0940 644 585
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Mgr. Lujza Reiterová

odborná referentka pre implementáciu stratégií
Telefón: 0948 927 122
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312

Mgr. Dorota Vrbjarová Martincová

odborná referentka - koordinátorka participatívneho procesu
Telefón: 0949 006 949
Pracovisko: Dolná 2 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 312


Mariana Badínská

vedúca oddelenia Catching - UP Regions
Telefón: 048/432 56 74
Telefón: 0940 625 230
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 208

Mgr. Kornélia Kubizniaková

projektová manažérka oddelenie CURI
Telefón: 0947 913 313
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 208

Ing. Martina Lipoldová , PhD.

odborná referentka pre Catching-Up Regions
Telefón: 0947 903 566
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 209

Ing.Mgr. Lucia Malová

odborná referentka pre Catching-Up Regions
Telefón: 0948 985 278
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 209

Mgr. Silvia Mašlárová

odborná referentka pre Catching-Up Regions
Telefón: 0948 984 735
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 209

Mgr. Dávid Mesík

odborný referent pre Catching-Up Regions
Telefón: 0947 913 314
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 209

Mgr. Andrea Zelienková , PhD.

odborná referentka pre Catching-Up Regions
Telefón: 0949 006 134
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 209


Miroslav Vyka

riaditeľ odboru verejnej dopravy
Telefón: 048/432 55 13
Telefón: 0910 847 004
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1 poschodie

Mgr. Monika Hamzová

odborná referentka pre administratívu
Telefón: 048/432 56 97
Telefón: 0947 923 903
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1 poschodie

Ing. Veronika Henželová

odborná referentka pre verejnú dopravu
Telefón: 048/432 55 18
Telefón: 0947 923 901
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1 poschodie

Ing. Peter Chmelík

odborný referent pre verejnú dopravu
Telefón: 048/432 56 42
Telefón: 0947 923 902
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1 poschodie

Ing. Andrea Kurišová

odborná referentka pre verejnú dopravu
Telefón: 048/432 56 98
Telefón: 0940 644 588
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1 poschodie

Ing. Dávid Tišťan

odborný referent pre verejnú dopravu
Telefón: 048/432 56 90
Telefón: 0947 913 680
Pracovisko: Námestie SNP 18 Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 1 poschodie


Ing. Michal Kňažek

hlavný kontrolór Banskobystrického samosprávneho kraja
Telefón: 048/432 59 41
Telefón: 0905 531 550
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 109


Ing. Miroslava Babinčáková

kontrolórka – vedúca kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 42
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 104

Ing. Judita Bernátová

kontrolórka – vedúca kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 44
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 107

Ing. Martin Eibner

kontrolór – vedúci kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 45
Telefón: 0947 923 907
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 104

Ing. Jaroslava Gažúrová

kontrolórka – vedúca kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 51
Telefón: 0948 837 578
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 106a

Ing. Sylvia Gonšenicová

kontrolórka – vedúca kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 53
Telefón: 0948 837 553
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 104

Ing. Janka Kladivíková

kontrolórka – vedúca kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 46
Telefón: 0948 837 554
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 106b

Ing. Jana Koštialová

kontrolórka – vedúca kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 48
Telefón: 0947 923 906
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 104

Ing. Marián Kuchár

kontrolór – vedúci kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 43
Telefón: 0948 837 571
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 105

Ing. Mária Moravcová

kontrolórka – vedúca kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 54
Telefón: 0948 943 042
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 107

Ing. Ľuboslava Pikulová , PhD.

kontrolórka – vedúca kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 47
Telefón: 0948 837 552
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 105

Soňa Surovčíková

kontrolórka – vedúca kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 52
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 108

Ing. Dana Široká

kontrolórka – vedúca kontrolnej skupiny
Telefón: 048/432 59 50
Telefón: 0948 837 558
Pracovisko: Námestie SNP 1/A Banská Bystrica
Číslo kancelárie: 106
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.