Rozvoj cyklodopravy a cykloturistiky

Podpora udržateľnej formy dopravy ako súčasť dopravnej obsluhy územia, prevažne pri dochádzaní do práce, školy a za službami. Súvisí s rozvojom cyklistickej infraštruktúry a novými doplnkovými službami. Preprava na bicykli by mala byť rovnocennou a integrálnou súčasťou dopravného systému.

#doprava #mobilita #zelená ekonomika #cykloinfraštruktúra

Aktivity s cieľom zvýšiť atraktivitu cyklistickej dopravy na území BBK prostredníctvom:

 • prípravy projektovej dokumentácie pre projekty výstavby infraštruktúry pre nemotorovú dopravu;
 • budovania siete bezpečných cyklistických komunikácií (so stratégiou a v súlade s integrovanými projektami);
 • budovania nadväzujúcej cyklistickej doplnkovej infraštruktúry (chránené parkoviská, úschovne, elektronabíjacie stanice, hygienické zabezpečenie pre zamestnancov apod.);
 • aktívneho rozvoja inteligentnej mobility v rámci cyklodopravy na školách a inštitúciách v pôsobnosti kraja
 • podpory zdieľaných bicyklov – bikesharing a e-bikes v hlavných spádových oblastiach;
 • propagácie, osvety a zvyšovania atraktivity cyklistickej dopravy (webové portály, mobilné aplikácie, kampane, vzdelávanie apod.).


Kontakt

Ing. Michal Vráb, krajský cyklokoordinátor, Odbor cyklodopravy, michal.vrab@bbsk.sk, 048/432 51 55, 0905 794 274

Ing. arch. Daniela Háaszová, odborná referentka pre investície v cyklodoprave, Odbor cyklodopravy, daniela.haaszova@bbsk.sk, 0940 607 992

Mgr. Barbora Hribová, odborná referentka pre investície v cyklodoprave, Odbor cyklodopravy, barbora.hribova@bbsk.sk, 0940 607 990

Viac o cyklodoprave

Podpora udržateľných foriem cestovného ruchu má pozitívny vplyv na rozvoj cykloturistiky ako významnej súčasti tvorby komplexných produktov CR. Zároveň je cykloturistika veľkou príležitosťou rozvoja vidieckych oblastí, vytvorenie nových pracovných príležitostí a odstránenie regionálnych disparít.

#rekreácia #šport #cestovný ruch #zdravie #cykloznačenie

Aktivity  s cieľom zatraktívniť región a vytvoriť podmienky pre rozvoj modernej cykloturistickej destinácie prostredníctvom:

 • obnovy značenia a vyznačenie nových významných cykloturistických trás; vytváranie okruhov ako produktov cestovného ruchu
 • údržby, v špecifických prípadoch rekonštrukcie povrchov cykloturistických trás;
 • podpory výstavby cyklistických centier - bikeparkov;
 • podpory budovania doplnkovej a obslužnej infraštruktúry (požičovne a úschovne bicyklov, servisné služby, MDI, informačné tabule, elektronabíjacie stanice, technické prvky zabezpečujúce ochranu prírody apod.);
 • posilnenia dopravnej obslužnosť v kraji počas víkendov a sviatkov na podporu cestovného ruchu
 • propagácie, marketingu a budovania jednotnej značky (informačné systémy, plánovače (Outdoor active), web, krajské mapy a brožúrky, mobilné aplikácie, kampane a workshopy apod.)


Kontakt

Iveta Ceferová, manažér cykloturistiky a turistiky, Rozvojová agentúra BBSK, Odbor cestovného ruchu, iveta.ceferova@dobrykraj.sk, 0948 953 365

Mgr. Peter Krušinský, koordinátor rozvoja cykloturistiky, Rozvojová agentúra BBSK, Odbor cestovného ruchu, peter.krusinsky@dobrykraj.sk, 0948 013 632

Viac o cykloturistike

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.