Zákony

Zákon č. 305/2005 Z. z.

Zákon č. 305/2005 Z. z.o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

Zákon č. 305/2005 Z. z. 

Zákon č. 219/2014 Z. z.

Zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinnosť od 1. januára 2015) 

Zákon č. 219/2014 Z. z. 

Zákon č. 448/2008 Z. z.

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 448/2008 Z. z. 

Zákon č. 71/1967 Zb.

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 71/1967 Zb. 

Zákon č. 302/2001 Z. z.

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 302/2001 Z. z. 

Zákon č. 36/2005 Z. z.

Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

Zákon č. 36/2005 Z. z. 

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 35/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 35/2018 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.pdf 

VZN č. 35/2018 (252 kB)

VZN č. 41/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (PDF dokument, 412 kB) 

VZN č. 41/2019 (293 kB)

VZN č. 41/2019 Dodatok č. 1

Dodatok č.1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 41/2019 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb a o platení úhrad v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK (PDF dokument, 164 kB) 

VZN č. 41/2019 Dodatok č. 1 (167 kB)

Smernice

Smernica 005-2018-OSSZ

Smernica 005-2018-OSSZ pre Zariadenia sociálnych služieb.pdf 

Smernica 005/2018/OSSZ (269 kB)

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.