O odbore

Odbor zdravotníctva odborne, organizačne a administratívne plní úlohy v oblasti zabezpečenia a poskytovania služieb v oblasti zdravotníctva.

 V oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie primárne zodpovedá za výkon prenesených úloh štátnej správy. 

Koordinuje aktivity Banskobystrického samosprávneho kraja v oblasti a zdravotníctva. Pripravuje, schvaľuje a realizuje Koncepciu rozvoja zdravotníckych služieb v Banskobystrickom kraji a ďalšie koncepčné a legislatíve návrhy na regionálnej a národnej úrovni. 

Koordinuje rozvojové projekty v oblasti zdravotníctva na regionálnej úrovni.

Oddelenie zdravotníctva

Zabezpečuje výkon prenesených úloh štátnej správy na samosprávne kraje v oblasti zdravotníctva a humánnej farmácie, najmä vydávanie povolení na prevádzku zdravotníckych zariadení a poskytovanie lekárenskej starostlivosti, organizovanie zubno-lekárskej pohotovostnej služby a lekárenskej pohotovostnej služby, vykonávanie kontroly a dozoru, riešenie sťažností, podnetov a petícií, schvaľovanie ordinačných hodín, vymedzovanie zdravotných obvodov,  vedenie registra zdravotníckych zariadení. Zriaďuje etickú komisiu na posudzovanie etickej prijateľnosti projektov biomedicínskeho výskumu a etických otázok vznikajúcich pri poskytovaní ambulantnej starostlivosti, spolupracuje s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu. Plní ďalšie úlohy na úseku zdravotníctva lekárom, sestrou a farmaceutom Banskobystrického samosprávneho kraja. V oblasti samosprávnych funkcií realizuje Koncepciu rozvoja zdravotníctva v Banskobystrickom samosprávnom kraji, podieľa sa na vzdelávaní zdravotníckych zamestnancov, organizuje podujatia, metodicky vedie a kontroluje zdravotnícke zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK, spolupracuje so všetkými subjektmi, ktoré sa podieľajú na chode zdravotníctva na území kraja.

Odkaz na sekciu zdravie

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.