• zabezpečuje odbornú správu registratúry úradu vyplývajúcich z ustanovení zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a dodržiavanie podmienok vyplývajúcich z vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
  • zabezpečuje činnosti v oblasti registratúrneho strediska a podateľne Banskobystrického samosprávneho kraja
  • pripravuje a aktualizuje registratúrny poriadok a registratúrny plán Úradu BBSK
  • spolupracuje so Štátnym archívom pri zabezpečovaní výkonu verejnej služby, so Slovenskou poštou pri príjme a odosielaní zásielok a s organizáciou na zabezpečení mobilnej skartácie vyradených spisov
  • zabezpečuje školiacu činnosť zamestnancov BBSK pre oblasť správy registratúry s aplikáciou elektronickej správy registratúry a jej modulov
  • zabezpečuje chod a údržbu informačného systému pre správu registratúry a súvisiacich modulov Úradu BBSK
  • rieši problémy súvisiace s aplikáciou elektronickej správy registratúry a súvisiacich modulov
  • vedie centrálne evidencie zmlúv, normatívnych aktov, sťažností a pečiatok v súlade s platnými vnútornými normatívnymi aktami
  • vykonáva metodickú činnosť v organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK z oblasti správy registratúry
Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.