O oddelení

  • vykonáva originálne kompetencie samosprávneho kraja vyplývajúce z § 4 ods. 1 písm. c), d), g), h) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov v oblasti územného plánovania a životného prostredia
  • podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov obstaráva územný plán regiónu a ako orgán územného plánovania koordinuje funkčné využitie a priestorové usporiadanie územia pri vydávaní stanovísk k územným plánom nižšieho stupňa, k dokumentáciám pre územné rozhodnutia, stavebné povolenia, prieskumné územia, dobývacie priestory a pod.
  • koordinuje činnosť v území a dohliada na súlad so záväznou časťou územného plánu regiónu
  • v oblasti životného prostredia ako dotknutý orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva stanoviská k novým činnostiam v území a ku strategickým dokumentom
  • ďalšie špecifické pôsobnosti sú definované v zákone o vodách, o ochrane prírody a krajiny, o odpadoch a ochrane prírody a krajiny
  • spolupracuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi miestnej štátnej správy, samosprávami, ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi pri zabezpečovaní aktivít v oblasti územného plánovania a prípravy strategických, plánovacích a koncepčných dokumentov na území Banskobystrického kraja

Užitočné odkazy

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.