O projekte

Projekt Inteligentný kraj, kvalitnejší život je financovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) poskytovanom z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa:

 • Prioritná os: 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
 • Investičná priorita: Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti VS a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy
 • Špecifický cieľ: 1.1 Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS
 • Kód výzvy: OP EVS DOP-PO1-SC1.1-2019-1
 • Kód projektu: 314011Z673
 • Zmluva o NFP č. Z314011Z673

Detailnejšie informácie

Projekt je financovaný na základe zmluvy NFP č. Z314011Z673. 

Celková výška oprávnených výdavkov projektu (EUR):

3 499 959,25 €

Maximálna výška nenávratného finančného príspevku z prostriedkov EU a ŠR (95% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR):

3 324 961,28 €

Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa (5% z celkovej výšky oprávnených výdavkov projektu v EUR):

174 997,97 €

Cieľom projektu Inteligentný kraj, kvalitnejší život je posilniť inštitucionálne kapacity, skvalitniť systémy, optimalizovať procesy BBSK a implementovať SMART politiky a riešenia.

Splnenie stanoveného cieľa naplníme prostredníctvom troch hlavných aktivít:

HA 1: Procesy, systémy a politiky

V rámci hlavnej aktivity 1 plánujeme vypracovať, vytvoriť a zaviesť:

 • Koncepciu uplatnenia SMART princípov v rozvoji verejných politík BBSK
 • PHSR BBSK na roky 2022-2030
 • Oddelenie stratégií a analýz na podporu posilnenia kapacít zaoberajúce sa analytickými a metodickými činnosťami v oblasti rozvoja regiónu ako aj implementačnej jednotky koordinujúcej implementáciu stratégií kraja
 • Nové prístupy a nástroje ako implementácia systémovej integrácie týkajúca sa nehnuteľného majetku, efektívneho riadenia energetiky a strategický proces zverejňovania dát prostredníctvom platformy súvisiacu s distribúciou open dát  
 • Strategické dokumenty v regionálnom rozvoji – Stratégia tvorby zamestnanosti s vyššou pridanou hodnotou, PDO, PUM BBSK
 • Správa z analýzy procesného auditu a auditu informačných systémov

HA 2: Zavedenie systémov riadenia kvality

V rámci hlavnej aktivity 2 plánujeme zaviesť funkčný systém manažérstva kvality pomocou modelu spoločného systému hodnotenia kvality organizácie CAF

HA 3: Opatrenia na podporu iniciatív Európskej komisie

V rámci hlavnej aktivity 3 podporíme na Oddelení Catching-up Regions činnosti implementačnej jednotky s kapacitami realizujúcimi a koordinujúcimi implementáciu rozvojových iniciatív Európskej komisie prostredníctvom manažérskych pracovných pozícií ako aj pozícií v oblasti: Verejnej dopravy, Sociálnych služieb, Školstva a Inovácií.

Cieľovou skupinou projektu sú: zamestnanci Úradu BBSK, obyvatelia BBSK, miestne samosprávy, podnikateľské subjekty, platformy združujúce občanov a právnické osoby, akademická a vedecká obec, seniori.

Miestom realizácie projektu je územie BBSK s plánom trvania na 30 mesiacov s predpokladaným začiatkom od januára 2020 a koncom realizácie v júni 2022.

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.