Samosprávne kraje spravujú množstvo agendy s potenciálom pre participatívne plánovanie. O participácii začíname premýšľať vtedy, keď je dôležité otvoriť diskurz s relevantnými aktérmi. Sú to tí, ktorých rozhodnutia kraja najvýraznejšie ovplyvnia, ktorí mierou svojho poznania dokážu zvýšiť kvalitu takýchto rozhodnutí a tiež tí, ktorí budú následne nositeľmi týchto rozhodnutí, budú ich realizovať v praxi. Participatívne plánovanie je možné využívať pri príprave projektov, strategických dokumentov, revitalizácii verejných priestorov a budov, získavaní spätnej väzby verejnosti alebo pri nastavovaní rozpočtov.

Koordinátori participatívnych procesov pôsobia na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja od januára 2022 v rámci Národného projektu Participácia II. Národný projekt s názvom Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík II. je realizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. Odborné vedenie projektu má na starosti Participation Factory z Prahy, ktorých úlohou je najmä viesť a pripravovať koordinátorov participatívnych procesov v prostredí ich úradov. Do projektu sa zapojilo 5 vyšších územných celkov, pričom v každom pôsobia 3 koordinátori. Ich úlohou je zaviesť participatívne plánovanie do bežného chodu úradu a poskytovať odbornú a metodickú podporu pri plánovaní a realizácii participatívnych procesov.

Z kvalitne nadizajnovaného a realizovaného participatívneho plánovania benefituje verejnosť, ako aj samotný úrad. Zvyšuje sa miera dôvery, prijímajú sa adresnejšie a efektívnejšie rozhodnutia, a minimalizujú sa konflikty. Participácia umožňuje prehlbovať verejnú kontrolu a zúčtovateľnosť, a zároveň je jedným z protikorupčných pilierov.

Viac o projekte tu: Participácia a regionálna územná samospráva, Ministerstvo vnútra SR - Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (minv.sk)

Ďalšie informácie

  • Dizajn a plánovanie participatívnych procesov 

Hlavná služba, cez ktorú sa môže postupne budovať know-how celého úradu v tejto oblasti.

  • Vytvoriť centrálnu databázu kľúčových aktérov

Pre zefektívnenie interných procesov a zdieľanie informácií môžu koordinátori zariadiť pravidelnú aktualizáciu centrálnej databázy kľúčových aktérov, ktorá bude dostupná pre celý úrad.

  • Konzultácie k nastaveniu verejných zákaziek na dodávateľov participatívnych procesov a aktivít 

Koordinátori nevedia zaistiť napísanie celej verejnej zákazky, ale môžu pomôcť s nastavením kritérií pre výber dodávateľov tak, aby bola zaistená kvalita dodanej služby.

  • Vytvoriť zoznam dodávateľov participatívnych aktivít 

Pre zaistenie kvality procesov participácie a zjednotenie praxe naprieč odbormi je vhodné vytvoriť zoznam kvalitných dodávateľov aktivít, akými sú napr. facilitácia, sociologický prieskum, dizajn participatívnych procesov a iné.

  • Nastaviť infraštruktúru pre konsolidáciu a koordináciu participatívnych procesov naprieč Úradom 

Medzi iným napríklad zaistiť platformu pre pravidelnú výmenu informácií a skúseností medzi odbormi. 

  • Odhad rozpočtu pre participatívne aktivity konkrétnych projektov

Partneri projektu

Táto webová stránka používa súbory cookies

Cookies sú malé textové súbory ukladané webovou stránkou vo vašom počítači. Používajú sa na skvalitnenie vášho zážitku pri návšteve webovej stránky, analýzu výkonnosti stránky a na zber údajov o jej používaní. Na tento účel využívame aj nástroje a služby tretích strán. Niektoré takto získané údaje môžu byť poskytnuté partnerom v EÚ a mimo EÚ.

Kliknutím na „Povoliť všetky“ vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním cookies.
Kliknutím na “Odmietnuť všetky” odmietnete všetky cookies okrem nevyhnutných.
Kliknutím na “Spravovať nastavenia” môžete získať podrobnejšie informácie a upraviť svoje preferencie.

Nevyhnutné cookies slúžia na zabezpečenie riadneho fungovania webovej stránky. Vďaka nim je možná navigácia na stránke alebo prístup k chráneným oblastiam stránky. Nevyhnutné cookies je možné spracovávať aj bez udelenia súhlasu dotknutou osobou.

Preferenčné cookies umožňujú internetovej stránke zapamätať si informácie, ktoré určujú spôsob, akým sa webová stránka chová alebo vyzerá, ako napríklad váš preferovaný jazyk alebo región, v ktorom sa práve nachádzate.

Štatistické cookies nám pomáhajú zlepšovať našu webovú stránku vďaka údajom o tom, ako návštevníci stránku používajú, a to prostredníctvom anonymného zbierania informácií.

Marketingové cookies umožňujú analyzovať online aktivitu návštevníkov stránky. Vďaka tomu sa im pri prezeraní webu zobrazuje menej reklám. Zobrazované sú hlavne reklamy, ktoré sú pre návštevníka zaujímavé.